Skip to content

10 smrteľných hriechov: hlboký pohľad do morálnej filozofie

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Hoci názov „10 smrteľných hriechov“ môže evokovať obrazy biblických príbehov alebo stredovekých rukopisov, v skutočnosti existuje len sedem tradične uznávaných smrteľných hriechov podľa katolíckej tradície. Tieto sú: pýcha, chamtivosť, žravosť, závisť, hnev, lenivosť a smilstvo. Ak by sme chceli hovoriť o desiatich smrteľných hriechoch, museli by sme pridať tri ďalšie hriechy podľa vlastného uváženia. V tomto článku sa budeme zaoberať klasickými sedmi smrteľnými hriechmi, ako aj pridať tri, ktoré sa často objavujú v moderných interpretáciách.

⭐ Platnosť diaľničnej známky v skratke

 • Cena ročnej Slovenskej diaľničnej známky alebo 365 dňovej diaľničná známky je 60 € 
 • Ponuka ak na Slovensku nemáte diaľničnú známku je za priestupok od 100 do 500€ a v blokovom konaní od 50 – 200€
 • Väčšinou dostanete pokutu poštou vo výške 150€, ak však do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu zaplatíte na účet v ňom uvedený 2/3 z uloženej výšky pokuty (aktuálne 100 Eur), bude sa pokuta považovať za uhradenú v plnej výške.
 • Platnosť diaľničnej známky si overíte na stránke eznamka.sk , appke eznamka alebo telefonicky.

10 Smrteľných hriechov zoznam

 

1. Pýcha (Superbia)

Pýcha sa často považuje za prvý a najzávažnejší smrteľný hriech. Je to prehnané a neprimerané sebauvedomenie, vychvaľovanie vlastných schopností alebo úspechov na úkor iných. Pýcha vedie k sebacentrickej perspektíve, kde je ohrozené porozumenie a láska k iným.

 

2. Chamtivosť (Avaritia)

Chamtivosť je prehnane silná túžba po materiálnych statkoch. Tento hriech podporuje sebeckosť a ignoruje potreby iných. Chamtivosť môže tiež viesť k krutosti, lži a podvodu.

 

3. Žravosť (Gula)

Žravosť je prehnane silná túžba po jedle a nápojoch, často vedie k prejedaniu sa a nadmernému pití. Hoci je dôležité mať radost z jedla, žravosť vedie k zneužívaniu tejto radosti.

 

4. Závisť (Invidia)

Závisť je hriech, ktorý sa vyskytuje, keď jedinec túži po niečom, čo vlastní niekto iný. Môže to byť materiálny majetok, talent, úspech alebo dokonca vzťahy.

 

5. Hnev (Ira)

Hnev je silná a často ničivá emócia, ktorá môže viesť k agresii a nepriateľstvu. Hoci je hnev prirodzenou ľudskou emóciou, jeho nekontrolované prejavy môžu viesť k ničivým konfliktom a násiliu.

 

6. Lenivosť (Acedia)

Lenivosť je nedostatok aktivity a / alebo nedostatok vôle vykonávať povinnosti alebo pracovať. Tento hriech často vedie k apatii a nedbanlivosti.

 

7. Smilstvo (Luxuria)

Smilstvo predstavuje prehnane silnú túžbu po telesnej pôžitke, najmä v sexuálnom kontexte. Hriech smilstva môže viesť k sexuálnej nerozvážnosti a neúcte k telesnej svätosti iných.

 

A teraz pridáme tri hriechy, ktoré sa často objavujú v moderných interpretáciách:

8. Lži (Mendacium)

Lži alebo podvody môžu byť považované za jeden z dodatočných hriechov. Lži narušujú dôveru, vytvárajú nepravdivé obrazy skutočnosti a vedú k manipulácii.

 

9. Nepriateľstvo (Inimicitia)

Nepriateľstvo alebo nenávisť voči iným je ďalším hriechom, ktorý môže byť považovaný za smrteľný. Nepriateľstvo vedie k rozdeleniu, násiliu a v mnohých prípadoch k utrpeniu a smrti.

 

10. Neúcta (Contemptus)

Neúcta je posledný z pridaných hriechov. Vyjadruje sa ako úplné odmietnutie alebo zneváženie iných ľudí, ich práv a ich hodnôt.

 

Príklady 10 smrteľných hriechov z histórie

Sedem tradičných smrteľných hriechov a tri dodatočné, ktoré sme predtým diskutovali, sa odrážajú v mnohých historických a udalostiach v histórii. Tu sú príklady každého hriechu:

 1. Pýcha (Superbia): Príklad pýchy môžeme nájsť v príbehu o páde Titanicu. Ľudia verili, že loď je „nepotopiteľná“, a toto prehnané sebauvedomenie sa nakoniec ukázalo ako tragické.

 2. Chamtivosť (Avaritia): Kalifornská zlatá horúčka v roku 1849 bola príkladom chamtivosti, keď tisíce ľudí prenasledovali bohatstvo na úkor iných.

 3. Žravosť (Gula): Rímske orgie a hostiny, kde sa hostia prejedali a prepili na extrémne náklady, sú príkladom žravosti.

 4. Závisť (Invidia): Konflikt medzi Kainom a Ábelom v Bibli je príkladom závisti, keď Kain zabil svojho brata Ábela z nežnej závisti.

 5. Hnev (Ira): Francúzska revolúcia, ktorá bola výsledkom hnevu obyvateľstva voči kráľovskej vláde, je príkladom hnevu.

 6. Lenivosť (Acedia): Historické príklady lenivosti sú ťažšie definovať, ale môžeme sa pozrieť na pád Rímskej ríše, kde mnohí historici uvádzajú lenivosť a komplacenciu ako faktory.

 7. Smilstvo (Luxuria): Príbeh o Parisovi a Helene z Trojskej vojny je príkladom smilstva.

 8. Lži (Mendacium): Príkladom lži v histórii môže byť incident v Zálive Tonkin, kedy sa americká vláda nepravdivo odvolávala na útoky na svoje lode, čo viedlo k eskalácii vojny vo Vietname.

 9. Nepriateľstvo (Inimicitia): Genocída v Rwande v roku 1994, kedy etnická skupina Hutu zavraždila až milión ľudí zo skupiny Tutsi, je príkladom nepriateľstva.

 10. Neúcta (Contemptus): Apartheid v Južnej Afrike, kde boli černošské a farebné obyvateľstvo systematicky diskriminované a potlačované, je príkladom neúcty.

 

Záver

Sedem tradičných smrteľných hriechov a tri dodatočné predstavujú morálny a etický kódex, ktorý poukazuje na nebezpečenstvá sebeckosti, nenávisti a neúcty. Majú za cieľ povzbudiť jednotlivcov k sebakontrole, empatii a láske voči iným. Hoci tieto hriechy pochádzajú z náboženského kontextu, ich učenie o sebareflexii a etike je relevantné aj v dnešnej dobe.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!