Skip to content

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

V mnohých krajinách sveta sa Deň mužov slávi 19. novembra. Tento dátum bol oficiálne vybraný Organizáciou Spojených národov a je uznávaný v 60 krajinách sveta. Avšak na Slovensku a v Česku sa tento deň tradične oslavuje 15. mája. Takže na Slovensku a v Českej republike je Deň mužov 15. mája. Oslavy sa v rôznych krajinách líšia a môžu zahŕňať verejné stretnutia, diskusie na tému zdravia mužov, rodových stereotypov a podobne.

Zhrnutie:

Deň mužov je oslava mužov a chlapcov všetkých vekových skupín. Deň sa vytvoril s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach týkajúcich sa zdravia mužov a propagovať pozitívne mužské role vo verejnom aj súkromnom živote.

Napriek tomu, že je tento sviatok menej známy a menej oslavovaný ako Medzinárodný deň žien, ktorý sa oslavuje 8. marca, je deň mužov stále uznávaným sviatkom v niektorých krajinách.

Dátum osláv sa líši v závislosti od krajiny. Napríklad na Slovensku sa Deň mužov oslavuje 15. mája, zatiaľ čo v niektorých iných krajinách, napríklad v Trinidad a Tobago, sa tento deň slávi 19. novembra.

Tento deň slúži ako príležitosť zameriavať sa na mužské zdravie, zlepšovať rodovú rovnosť, vyzdvihovať pozitívne vlastnosti mužov a oslavovať ich prínos spoločnosti, rodine, manželstvu a starostlivosti o deti. Je to tiež čas na upozornenie na diskrimináciu mužov a na oblasti v spoločnosti, kde sú znevýhodnení, na podporu ich zlepšenia a rozvoja.

 

Kedy vznikol Deň mužov

Deň mužov sa začal oslavovať v 90. rokoch 20. storočia. Konkrétne, bol založený v roku 1992 Dr. Jeromeom Teeluckasinghom, profesorom histórie na University of the West Indies na Trinidad a Tobago. Dr. Teelucksingh si vybral 19. november na oslavu tohto dňa, pretože to bol deň narodenia jeho otca, ako aj deň, keď jeho rodičia oznámili, že čakajú jeho narodenie. Cieľom bolo poukázať na pozitívne prínosy mužov spoločnosti a zvýšiť povedomie o zdravotných problémoch mužov.

Na medzinárodnej úrovni sa tento deň začal oslavovať v roku 1999 v Trinidade a Tobagu a neskôr ho prijali aj v iných krajinách. Odvtedy sa Deň mužov slávi v mnohých krajinách sveta, vrátane Spojených štátov, Austrálie, Indie, Ruska a mnohých ďalších.

Na Slovensku a v Česku sa Deň mužov oslavuje 15. mája, avšak nie je úplne jasné, kedy a prečo sa tento dátum začal používať. Je možné, že to súvisí s tradičnými jarnými sviatkami oslavujúcimi plodnosť a mužnosť.

 

Prečo vznikol deň mužov

Deň mužov bol založený s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach, ktoré sa týkajú zdravia mužov a mužských príspevkov spoločnosti. Bol tiež založený na propagáciu pozitívnych mužských rolí v spoločnosti.

Profesor Jerome Teelucksingh, ktorý tento deň založil na Trinidad a Tobago v roku 1992, uviedol, že jeho zámerom bolo poukázať na potrebu zvýšeného povedomia a porozumenia otázkam týkajúcim sa zdravia mužov, ale aj na potrebu oslavovať príspevky mužov na poli rodiny, manželstva, starostlivosti o deti a spoločnosti ako celku.

Okrem toho bol Deň mužov vytvorený aj ako reakcia na existujúci Medzinárodný deň žien, ktorý je celosvetovo uznávaný a oslavovaný 8. marca. Deň mužov má teda poskytnúť rovnováhu a doplniť oslavy a uznania príspevkov, ktoré muži prinášajú do spoločnosti, rovnako ako sa to deje u žien.

Deň mužov tiež poskytuje platformu na riešenie a diskusiu o sociálnych a zdravotných otázkach, ktoré sú špecifické pre mužov, vrátane skoršej úmrtnosti mužov, vyššej mieru samovrážd medzi mužmi a mužských zdravotných problémov, ktoré sú často prehliadané alebo nedostatočne riešené.

 

Aké sú tradičné oslavy alebo rituály spojené s Dňom mužov?

Oslavy a rituály spojené s Dňom mužov sa líšia v závislosti od kultúrnej, sociálnej a regionálnej kontextu. Všeobecne platí, že tento deň sa venuje uznanie mužov a chlapcov všetkých vekových skupín a zvýšeniu povedomia o problémoch, ktoré sa týkajú ich zdravia a dobrej životosprávy.

Niektoré spôsoby, ako sa Deň mužov môže oslavovať, sú:

 1. Vzdelávacie a informačné kampane: Školy, univerzity, zdravotnícke zariadenia a organizácie môžu usporiadať semináre, prednášky alebo workshopy na témy týkajúce sa zdravia mužov, rodovej rovnosti a významu pozitívnych mužských rolí.

 2. Verejné oslavy: Niektoré komunity alebo organizácie môžu usporiadať verejné oslavy, ktoré môžu zahŕňať hudbu, tance, športové podujatia alebo charitatívne akcie.

 3. Súkromné oslavy: Na osobnej úrovni môžu rodiny a priatelia osláviť mužov vo svojom živote tým, že im vyjadria uznanie a vďaku, a možno aj darčekmi.

 4. Sociálne médiá: Deň mužov je často oslavovaný aj na sociálnych médiách, kde ľudia môžu zdieľať príspevky na počesť mužov vo svojom živote alebo na zvýšenie povedomia o otázkach, ktoré sa týkajú mužov.

Dôležité je poznamenať, že neexistujú žiadne „oficiálne“ alebo univerzálne rituály spojené s Dňom mužov – spôsob, akým sa tento deň oslavuje, je vo veľkej miere závislý od individuálnych, rodinných alebo komunitných tradícií a preferencií.

 

Ako môžem osláviť Deň mužov?

Deň mužov môžete osláviť rôznymi spôsobmi, v závislosti od vašich osobných záujmov a kontextu. Tu sú niektoré nápady, ako môžete tento deň osláviť:

 1. Oslavte mužov vo vašom živote: Venujte tento deň významným mužom vo vašom živote – otcom, manželom, priateľom, synom, bratom, dedkom. Povedzte im, ako sú pre vás dôležití, a preukážte im úctu a vďaku. To môže byť prostredníctvom darčekov, osobnej správy alebo jednoducho strávením času s nimi.

 2. Vzdelávajte sa a informujte o zdravotných otázkach mužov: Môžete stráviť nejaký čas čítaním alebo sa dozvedieť viac o zdravotných otázkach, ktoré ovplyvňujú mužov. Môžete sa tiež zúčastniť na workshopoch alebo seminároch, ktoré sa týkajú zdravia mužov.

 3. Podporte charitatívne organizácie zamerané na zdravie mužov: Môžete prispieť alebo sa zapojiť do charitatívnych organizácií alebo podujatí, ktoré sa zaoberajú zdravím mužov, ako je napríklad Movember.

 4. Zdieľajte na sociálnych médiách: Môžete využiť sociálne médiá na to, aby ste upozornili na Deň mužov a otázky, ktoré sa týkajú mužov. Môžete tiež vyzdvihnúť pozitívne príklady mužov vo vašom živote alebo v médiách.

 5. Usporiadajte stretnutie alebo oslavu: Ak sú to okolnosti dovolia, môžete usporiadať stretnutie alebo oslavu na počesť Dňa mužov. To môže byť rodinný obed, stretnutie s priateľmi alebo dokonca komunitné podujatie.

Tento deň je skvelou príležitosťou preukázať ocenenie a uznania mužom vo vašom živote a podporiť väčšie povedomie a pochopenie otázok týkajúcich sa mužov.

 

Ako sa Deň mužov líši od Medzinárodného dňa žien?

Medzinárodný deň žien a Deň mužov majú podobné ciele v tom, že oba sviatky majú za cieľ uznať príspevok a význam obidvoch pohlaví v spoločnosti a zvýšiť povedomie o špecifických zdravotných a sociálnych problémoch, ktoré ovplyvňujú ženy a mužov. Napriek tomu existujú medzi týmito dvoma dňami určité rozdiely:

 1. História a pôvod: Medzinárodný deň žien sa oslavuje už od začiatku 20. storočia a má svoje korene v ženskom hnutí za hlasovacie práva a práva pracovníčok. Na druhej strane, Deň mužov je pomerne nový sviatok, ktorý bol založený v 90. rokoch 20. storočia.

 2. Uznávanie a oslavy: Medzinárodný deň žien je celosvetovo uznávaný a oslavovaný v mnohých krajinách a je oficiálne uznávaný Organizáciou spojených národov. Deň mužov, hoci je tiež oslavovaný v mnohých krajinách, ešte nie je tak široko uznávaný alebo oslavovaný.

 3. Zamyslenie a oslavy: Medzinárodný deň žien sa často sústreďuje na oslavu úspechov žien a na zvýšenie povedomia o rodovej nerovnosti a diskriminácii. Deň mužov sa sústreďuje na oslavu pozitívnych mužských rolí a na zvýšenie povedomia o zdravotných problémoch, ktoré sú špecifické pre mužov.

 4. Dátumy: Medzinárodný deň žien sa oslavuje 8. marca, zatiaľ čo medzinárodný Deň mužov sa oslavuje 19. novembra.

Aj keď tieto dva dni majú svoje vlastné jedinečné ciele a metódy osláv, oba sa snažia uznávať a oceniť príspevky, ktoré muži a ženy prinášajú do spoločnosti, a zároveň zvýšiť povedomie o ich špecifických problémoch a výzvach.

 

Prečo nie je Deň mužov tak široko oslavovaný alebo uznávaný ako Medzinárodný deň žien?

Deň mužov nie je tak široko oslavovaný alebo uznávaný ako Medzinárodný deň žien z niekoľkých dôvodov.

 1. História a pôvod: Medzinárodný deň žien má hlboké korene v histórii, ktoré sa datujú do začiatku 20. storočia, keď ženy bojovali za svoje hlasovacie práva a za práva pracovníčok. Tento deň sa stal silným symbolom ženského hnutia za rovnosť. Na druhej strane, Deň mužov je relatívne nový koncept, ktorý vznikol v 90. rokoch 20. storočia a ešte stále sa formuje.

 2. Sociálny kontext: V mnohých spoločnostiach po celom svete majú muži historicky viac práv a výhod než ženy. Preto sa Medzinárodný deň žien často vníma ako dôležitý v boji za rovnosť žien a proti diskriminácii. Deň mužov, hoci sa zameriava na dôležité otázky týkajúce sa zdravia a blaha mužov, nemusí byť vnímaný ako rovnako naliehavý alebo dôležitý.

 3. Globálna uznávanosť: Medzinárodný deň žien je oficiálne uznávaný Organizáciou spojených národov a mnohými vládami na celom svete, čo mu dáva väčšiu viditeľnosť a uznávanosť. Deň mužov sa oslavuje v mnohých krajinách, ale ešte nie je tak široko uznávaný na medzinárodnej úrovni.

To však neznamená, že Deň mužov nie je dôležitý. Tento deň ponúka príležitosť upozorniť na problémy, ktoré špecificky ovplyvňujú mužov, ako aj na význam pozitívnych mužských rolí v spoločnosti. Tak ako Medzinárodný deň žien, aj Deň mužov je dôležitým krokom smerom k dosiahnutiu rodovej rovnosti a spravodlivosti.

 

Aký je význam a účel Dňa mužov?

Deň mužov, ktorý sa slávi 19. novembra, bol založený s cieľom zvýšiť povedomie o zdravotných otázkach mužov, podporiť rovnosť pohlaví a zvýrazniť pozitívne mužské role v spoločnosti.

Hlavnými cieľmi Dňa mužov sú:

 1. Zvýšenie povedomia o mužských zdravotných problémoch: Mnoho mužov na celom svete čelí špecifickým zdravotným problémom, vrátane vyššej miery samovražednosti, kratšej priemernej dĺžky života a rizika srdcovo-cievnych ochorení a rakoviny. Deň mužov je príležitosťou na to, aby sa tieto problémy riešili a zvýšilo sa povedomie o nich.

 2. Podpora rodovej rovnosti: Aj keď sa muži často považujú za privilegovaných v mnohých spoločenských kontextoch, aj oni čelia svojim vlastným unikátnym problémom a výzvam. Napríklad môžu byť diskriminovaní v oblasti starostlivosti o deti alebo môžu byť obete rodovo podmieneného násilia. Deň mužov sa zameriava na riešenie týchto nerovností a na podporu rodovej rovnosti.

 3. Oslava pozitívnych mužských rolí: Deň mužov je tiež príležitosťou na oslavu mužov, ktorí majú pozitívny vplyv na svoje komunity, rodiny a deti. Môže to zahŕňať otcov, učiteľov, spolupracovníkov a iných významných mužov v životoch ľudí.

Celkovo, Deň mužov je príležitosťou pre spoločnosť na to, aby uznala a ocenila príspevok mužov, zatiaľ čo sa zaoberá otázkami, ktoré ich špeciálne ovplyvňujú.

 

Je Deň mužov uznávaný na medzinárodnej úrovni?

Deň mužov je uznávaný a oslavovaný v mnohých krajinách po celom svete, vrátane Austrálie, Kanady, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Nového Zélandu, Južnej Afriky, Malty a mnohých ďalších. Aj keď ho oficiálne uznáva niekoľko krajín, nie je uznávaný na tak širokú škálu alebo na tak vysokej úrovni ako napríklad Medzinárodný deň žien.

Dôvodom je niekoľko faktorov. Po prvé, Deň mužov je relatívne nový sviatok, ktorý bol založený až v 90. rokoch 20. storočia, a preto ešte stále nie je široko uznávaný. Po druhé, v mnohých spoločnostiach je stále potrebné prekonať stereotypy a predsudky týkajúce sa mužských a ženských rolí, ktoré môžu ovplyvniť uznávanie a oslavovanie Dňa mužov.

Napriek tomu, uznávanie Dňa mužov pokračuje v raste a tento deň je stále viac oslavovaný a uznávaný ako dôležitý deň pre zvýšenie povedomia o otázkach týkajúcich sa mužov a mužského zdravia na celom svete.

 

Aké sú hlavné otázky alebo témy, ktoré sa riešia počas Dňa mužov?

Deň mužov sa zameriava na rôzne témy a otázky, ktoré sa týkajú mužov a chlapcov na celom svete. Tu je niekoľko hlavných tém a otázok, ktoré sa často riešia počas Dňa mužov:

 1. Zdravie mužov: Táto téma zahŕňa špecifické zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú mužov, ako sú srdcové ochorenia, rakovina prostaty a duševné zdravie, vrátane samovražedných tendencií. Cieľom je zvýšiť povedomie o týchto otázkach a povzbudiť mužov k tomu, aby sa starali o svoje zdravie a vyhľadali lekársku pomoc, keď je to potrebné.

 2. Rovnosť pohlaví: Aj keď sa muži často považujú za privilegovaných v mnohých spoločenských kontextoch, aj oni čelia svojim vlastným unikátnym problémom a výzvam. Deň mužov je príležitosťou na riešenie týchto nerovností a na podporu rodovej rovnosti.

 3. Pozitívne mužské role: Deň mužov je tiež časom na oslavu pozitívnych mužských rolí v spoločnosti. Táto téma zahŕňa uznávanie mužov, ktorí majú pozitívny vplyv na svoje komunity, rodiny a deti, a podporu pozitívnych mužských rolí a vzorov.

 4. Výchova a vzdelávanie chlapcov: Mnoho organizácií a iniciatív sa zameriava na otázky týkajúce sa výchovy a vzdelávania chlapcov, vrátane podpory ich akademického úspechu a zdravého emočného rozvoja.

 5. Násilie páchané na mužoch: Aj keď je rodovo podmienené násilie častejšie páchané na ženách, muži sú tiež často obetiami násilia, vrátane domáceho násilia a sexuálneho násilia. Deň mužov je príležitosťou na zvýšenie povedomia o týchto otázkach.

Tieto témy a otázky sú základom pre mnohé aktivity a iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú počas Dňa mužov, vrátane konferencií, verejných diskusií, charitatívnych akcií a vzdelávacích programov.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!