Skip to content

Deviatnik k sv. Charbelovi

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Deviatnik k sv. Charbelovi je deväťdňová modlitebná séria, ktorá sa modlí na príhovor svätého Charbela, libanonského mnícha, ktorý bol vyhlásený za svätého v roku 1977. Deviatnik sa zvyčajne modlí pred sviatkom svätého Charbela, ktorý sa oslavuje 24. júla.

Každá z deviatich dní sa začína modlitbou k svätému Charbelovi, v ktorej sa ho prosí o pomoc v konkrétnej oblasti, ako je napríklad obrátenie, uzdravenie, duchovný rast alebo riešenie problémov. Na konci každého dňa sa modlí litánie k svätému Charbelovi.

Deviatnik k sv. Charbelovi sa môže modliť ktokoľvek, kto hľadá jeho pomoc a príhovor. Môže byť tiež modliť ako spôsob, ako sa dozvedieť viac o svätom Charbelovi a jeho živote.

Prvý deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým svätcom, ktorý si žil v pokore a modlitbe. Modlím sa k tebe, aby si ma naučil nasledovať tvoj príklad. Prosím ťa, aby si ma viedol k Bohu a pomohol mi žiť v jeho prítomnosti.

Litánie k sv. Charbelovi

Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás. Svätý Charbel, oroduj za nás.

Svätý Charbel, ktorý si sa narodil v Makhlufe, Libanon, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si sa stal mníchom v kláštore sv. Marona v Annaya, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si žil v pokore a modlitbe, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol obdarený mnohými zázrakmi, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol vyhlásený za svätého v roku 1977, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme sa stali lepšími kresťanmi. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme našli pokoj a uzdravenie. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli odpustení za naše hriechy. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme našli silu žiť podľa Božej vôle.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Druhý deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým asketom, ktorý si sa zriekol všetkého, aby si sa mohol naplno venovať Bohu. Modlím sa k tebe, aby si ma naučil nasledovať tvoj príklad. Prosím ťa, aby si mi pomohol nájsť radosť v jednoduchom živote a v službe Bohu.

Litánie k sv. Charbelovi

(Pokračovanie)

Svätý Charbel, ktorý si sa zriekol všetkého, aby si sa mohol venovať Bohu, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si žil v skromnosti a odriekaní, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol príkladom pokory a lásky, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol milovaný Bohom a ľuďmi, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme sa stali pokornejších a milujúcejších. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme našli radosť v jednoduchom živote. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli silnejší v službe Bohu.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tretí deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým milosrdným človekom, ktorý si vždy pomáhal druhým. Modlím sa k tebe, aby si ma naučil nasledovať tvoj príklad. Prosím ťa, aby si mi pomohol byť milosrdnejším k druhým a vidieť v nich Boha

Litánie k sv. Charbelovi

(Pokračovanie)

Svätý Charbel, ktorý si bol veľkým milosrdným človekom, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si vždy pomáhal druhým, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol príkladom lásky a súcitu, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol milovaný Bohom a ľuďmi, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli milosrdnejší k druhým. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme videli v druhých Boha. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli príkladom lásky a súcitu.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Štvrtý deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým svätcom, ktorý si bol obdarený mnohými zázrakmi. Modlím sa k tebe, aby si mi pomohol veriť v zázraky a aby si mi pomohol prežívať Božiu lásku v mojom živote.

Litánie k sv. Charbelovi

(Pokračovanie)

Svätý Charbel, ktorý si bol obdarený mnohými zázrakmi, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si uzdravil mnohých chorých, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si pomohol mnohým ľuďom v núdzi, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol príkladom viery a nádeje, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme verili v zázraky. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme prežívali Božiu lásku v našom živote. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli príkladom viery a nádeje.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Piaty deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým svätcom, ktorý si žil v spojení s Bohom. Modlím sa k tebe, aby si mi pomohol rásť v mojej duchovnosti a aby si mi pomohol nájsť pokoj v Bohu.

Litánie k sv. Charbelovi

(Pokračovanie)

Svätý Charbel, ktorý si žil v spojení s Bohom, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol príkladom modlitby a meditácie, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol naplnený Božím pokojom, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol milovaný Bohom a ľuďmi, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme rástli v našej duchovnosti. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme našli pokoj v Bohu. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli naplnení Božou láskou.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom.

Šiesty deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým svätcom, ktorý si bol vždy ochotný pomôcť druhým. Modlím sa k tebe, aby si mi pomohol byť ochotnejším pomáhať druhým a vidieť v nich Boha.

Litánie k sv. Charbelovi

(Pokračovanie)

Svätý Charbel, ktorý si bol vždy ochotný pomôcť druhým, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si vždy pomáhal tým, ktorí to potrebovali, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol príkladom lásky k blížnemu, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol milovaný Bohom a ľuďmi, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli ochotnejší pomáhať druhým. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme videli v druhých Boha. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli príkladom lásky k blížnemu.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Siedmy deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým svätcom, ktorý si bol vždy ochotný odpustiť druhým. Modlím sa k tebe, aby si mi pomohol byť ochotnejším odpúšťať druhým a vidieť v nich Boha.

Litánie k sv. Charbelovi

(Pokračovanie)

Svätý Charbel, ktorý si bol vždy ochotný odpustiť druhým, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si vždy odpúšťal svojim nepriateľom, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol príkladom lásky a odpustenia, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol milovaný Bohom a ľuďmi, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli ochotnejší odpúšťať druhým. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme videli v druhých Boha. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli príkladom lásky a odpustenia.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ôsmy deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým svätcom, ktorý si bol vždy ochotný slúžiť Bohu a blížnym. Modlím sa k tebe, aby si mi pomohol byť ochotnejším slúžiť Bohu a blížnym a vidieť v nich Boha.

 

Litánie k sv. Charbelovi

(Pokračovanie)

Svätý Charbel, ktorý si bol vždy ochotný slúžiť Bohu a blížnym, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol príkladom služby Bohu a blížnym, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol milovaný Bohom a ľuďmi, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli ochotnejší slúžiť Bohu a blížnym. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme videli v druhých Boha. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli príkladom služby Bohu a blížnym.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Deviaty deň

Modlitba k sv. Charbelovi

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým svätcom, ktorý si bol vždy verný Bohu a jeho vôli. Modlím sa k tebe, aby si mi pomohol byť vernejším Bohu a jeho vôli a vidieť v druhých Boha.

Litánie k sv. Charbelovi

(Pokračovanie)

Svätý Charbel, ktorý si bol vždy verný Bohu a jeho vôli, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol príkladom viery a nádeje, oroduj za nás. Svätý Charbel, ktorý si bol milovaný Bohom a ľuďmi, oroduj za nás.

(Pridať vlastné úmysly)

Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli vernejší Bohu a jeho vôli. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme videli v druhých Boha. Svätý Charbel, oroduj za nás, aby sme boli príkladom viery a nádeje.

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Na záver

Na konci deviatnika sa môžete modliť nasledujúcu modlitbu:

Ďakujem ti, svätý Charbel, za tvoju pomoc a príhovor. Prosím ťa, aby si pokračoval v modlitbe za mňa a pomáhal mi, aby som sa stal lepším kresťanom.

Môžete tiež pridať vlastné modlitby alebo prosby.

V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Čo je Deviatnik k sv. Charbelovi

Deviatnik k sv. Charbelovi je deväťdňová modlitebná séria, ktorá sa modlí na príhovor svätého Charbela, libanonského mnícha, ktorý bol vyhlásený za svätého v roku 1977. Deviatnik sa zvyčajne modlí pred sviatkom svätého Charbela, ktorý sa oslavuje 24. júla.

Každá z deviatich dní sa začína modlitbou k svätému Charbelovi, v ktorej sa ho prosí o pomoc v konkrétnej oblasti, ako je napríklad obrátenie, uzdravenie, duchovný rast alebo riešenie problémov. Na konci každého dňa sa modlí litánie k svätému Charbelovi.

Deviatnik k sv. Charbelovi sa môže modliť ktokoľvek, kto hľadá jeho pomoc a príhovor. Môže byť tiež modliť ako spôsob, ako sa dozvedieť viac o svätom Charbelovi a jeho živote.

Tu je niekoľko tipov, ako sa modliť Deviatnik k sv. Charbelovi:

 • Vyberte si pokojné miesto, kde vás nikto nebude rušiť.
 • Ak je to možné, nájdite si čas na modlitbu každý deň v rovnakom čase.
 • Buďte úprimní a otvorení so svojimi modlitbami.
 • Nezabudnite na litánie k svätému Charbelovi na konci každého dňa.

Tu je text modlitby k sv. Charbelovi:

Ó, svätý Charbel, ty si bol veľkým svätcom, ktorý si žil v pokore a modlitbe. Modlím sa k tebe, aby si ma naučil nasledovať tvoj príklad. Prosím ťa, aby si ma viedol k Bohu a pomohol mi žiť v jeho prítomnosti.

(Pridať vlastné úmysly)

Otec na nebesiach, prijímaj naše modlitby skrze svätého Charbela, ktorý je tvojím drahým služobníkom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Kto bol sv. Charbel

Sv. Charbel Makhlouf, známy aj ako svätý Charbel, bol libanonský maronitský mních a kňaz, ktorý žil v 19. storočí. Jeho život bol poznačený hlbokou zbožnosťou, asketizmom a zázrakmi, ktoré sa údajne udiali počas jeho života aj po jeho smrti.

Raný život

 • Narodenie: Svätý Charbel sa narodil 8. mája 1828 v dedine Bekaakafra v Libanone. Pôvodné meno bolo Youssef Antoun Makhlouf.
 • Rodina: Pochádzal z náboženskej rodiny a už od detstva prejavoval silné duchovné sklony. Jeho rodičia boli jednoduchí poľnohospodári.

Mníšsky život

 • Vstup do kláštora: V roku 1851 vstúpil do maronitského kláštora svätého Marona v Annaya, kde prijal rehoľné meno Charbel na počesť starovekého martýra.
 • Kňazstvo: V roku 1859 bol vysvätený za kňaza a následne strávil väčšinu svojho života ako mních v kláštore svätého Marona.

Život v pustovni

 • Asketizmus: V roku 1875 sa rozhodol pre život pustovníka a žil v pustovni svätých Petra a Pavla blízko kláštora. Jeho život bol plný modlitby, pôstu a kontemplácie.
 • Zázraky: Už počas svojho života bol známy pre zázraky a uzdravenia. Po jeho smrti sa tieto zázraky ešte zintenzívnili.

Smrť a kanonizácia

 • Smrť: Svätý Charbel zomrel 24. decembra 1898. Po jeho smrti sa objavili správy o zázračných uzdraveniach na jeho hrobe.
  Kanonizácia: Bol blahorečený v roku 1965 a kanonizovaný pápežom Pavlom VI. 9. októbra 1977. Svätý Charbel je uznávaný za svoje sväté skutky a duchovné dedičstvo.

Dedičstvo a úcta

 • Pútnické miesto: Jeho hrob v kláštore svätého Marona sa stal pútnickým miestom, kde tisíce veriacich prichádzajú hľadať duchovnú útechu a uzdravenie.
 • Úcta: Svätý Charbel je veľmi uctievaný v Libanone a medzi maronitskými kresťanmi po celom svete. Jeho život a zázraky inšpirujú mnohých veriacich k hlbokej duchovnosti a oddanosti Bohu.

 

Zázraky sv. Charbela

Sv. Charbel Makhlouf je známy nielen pre svoju hlbokú zbožnosť a asketický život, ale aj pre množstvo zázrakov, ktoré sa údajne udiali počas jeho života a po jeho smrti. Tu sú niektoré z najpozoruhodnejších zázrakov spojených so sv. Charbelom:

Zázraky počas života

 • Uzdravenia: Sv. Charbel bol už počas svojho života známy pre uzdravenia chorých. Mnoho ľudí sa na neho obracalo so žiadosťou o modlitby za uzdravenie a boli zaznamenané prípady, kde sa uzdravenia skutočne udiali po jeho zásahu.
 • Predpovede a zjavenia: Existujú správy o tom, že sv. Charbel mal dar predvídania budúcnosti a niekoľkokrát predpovedal udalosti, ktoré sa neskôr skutočne stali. Ľudia, ktorí ho poznali, hovoria aj o jeho mystických zážitkoch a zjaveniach.

Zázraky po smrti

 • Neobyčajné zachovanie tela: Po smrti sv. Charbela v roku 1898 bolo jeho telo nájdené neporušené. Tento jav, ktorý pretrvával desiatky rokov, bol považovaný za zázrak a priťahoval pozornosť mnohých veriacich aj vedcov.
 • Vylučovanie oleja: Z jeho tela údajne vytekala zvláštna olejovitá látka, ktorá mala liečivé účinky. Tento fenomén pokračoval aj dlho po jeho smrti a pritiahol tisíce pútnikov do jeho hrobu.
 • Uzdravenia pri jeho hrobe: Mnoho ľudí hlásilo zázračné uzdravenia po návšteve jeho hrobu v kláštore sv. Marona v Annaya. Tieto uzdravenia zahŕňajú zázraky od fyzických chorôb až po emocionálne a duchovné uzdravenia.
 • Modlitby za uzdravenie: Po jeho kanonizácii bolo veľa ľudí, ktorí sa modlili za jeho príhovor a hlásili, že boli uzdravení z rôznych chorôb a zdravotných problémov.
 • Prípad Nohad El Shami: Jedným z najznámejších zázrakov je uzdravenie libanonskej ženy menom Nohad El Shami v roku 1993. Trpela paralýzou, ale po tom, čo mala sen o sv. Charbelovi, v ktorom ju operoval, sa zobudila uzdravená.

Zázraky sv. Charbela sú dôležitým aspektom jeho svätosti a jeho kultu v Libanone aj vo svete. Tieto zázraky priťahujú tisíce pútnikov, ktorí hľadajú duchovnú útechu a uzdravenie. Sv. Charbel je považovaný za mocného príhovorcu pred Bohom, a jeho dedičstvo pokračuje v inšpirovaní a posilňovaní viery mnohých ľudí.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!