Inbound sales

Inbound sales je proces, pri ktorom sa sústreďujete na potreby klienta, snažíte sa vyriešiť jeho problémy, a pomáhate mu naplniť jeho vlastné ciele. Je to predajný proces, pri ktorom sa úprimne snažíte predať klientovi niečo, čo skutočne využije, čo vyrieši jeho problémy a čo mu pomôže plniť jeho ciele. Dôležité je, aby boli pre vás prioritné potreby klienta a nie tie vaše.