Skip to content

Koľko zdrojov ma mať bakalárska práca

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Zdrojmi bakalárskej práce sú všetky publikácie, ktoré boli použité na jej vypracovanie. Zahŕňajú knihy, články, časopisy, webové stránky, ústne rozhovory a iné.

Zdrojmi bakalárskej práce je potrebné citovať v texte a v bibliografii. Citát je krátky odkaz na zdroj, ktorý je použitý v texte. Bibliografia je zoznam všetkých zdrojov, ktoré boli použité na vypracovanie práce.

Pri výbere zdrojov je dôležité dbať na ich kvalitu. Zdroje by mali byť relevantné pre tému práce, aktuálne a spoľahlivé.

Zhrnutie

Podľa všeobecného odporúčania by mala bakalárska práca obsahovať aspoň 30 zdrojov. Tento počet zdrojov je dostatočný na to, aby práca bola komplexná a poukazovala na rôzne názory a zdroje.

Zdrojmi bakalárskej práce sú všetky publikácie, ktoré boli použité na jej vypracovanie. Zahŕňajú knihy, články, časopisy, webové stránky, ústne rozhovory a iné.

Zdrojmi bakalárskej práce je potrebné citovať v texte a v bibliografii. Citat je krátky odkaz na zdroj, ktorý je použitý v texte. Bibliografia je zoznam všetkých zdrojov, ktoré boli použité na vypracovanie práce.

Pri výbere zdrojov je dôležité dbať na ich kvalitu. Zdroje by mali byť relevantné pre tému práce, aktuálne a spoľahlivé.

Tu sú niektoré konkrétne tipy na výber zdrojov pre bakalársku prácu:

  • Vyhľadajte relevantné zdroje v katalógoch knižníc a online databázach.
  • Poraďte sa so svojím školiteľom alebo s inými odborníkmi na danú tému.
  • Prečítajte si recenzie zdrojov, aby ste sa uistili o ich kvalite.

Pri citovaní zdrojov postupujte podľa platných noriem. V Slovenskej republike sa najčastejšie používajú normy APA a ISO 690.

 

Typy zdrojov bakalárskej práce

Zdrojmi bakalárskej práce môžu byť rôzne typy publikácií, vrátane:

  • Knihy: sú najbežnejším typom zdrojov bakalárskej práce. Pri citovaní kníh je potrebné uviesť autora, názov knihy, miesto vydania, vydavateľstvo a rok vydania.
  • Články: sú publikované v časopisoch alebo zborníkoch. Pri citovaní článkov je potrebné uviesť autora, názov článku, názov časopisu alebo zborníka, ročník, číslo a rok vydania.
  • Webové stránky: sú stále populárnejším zdrojom informácií. Pri citovaní webových stránok je potrebné uviesť autora, názov stránky, adresu URL a dátum, kedy bola stránka navštívená.
  • Ústne rozhovory: sú dôležitým zdrojom informácií, najmä v prípade bakalárskych prác, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami. Pri citovaní ústnych rozhovorov je potrebné uviesť meno osoby, s ktorou bol rozhovor uskutočnený, dátum a miesto rozhovoru.

Citovanie zdrojov v texte

Citáty v texte sa používajú na to, aby sa čitateľovi uviedol zdroj informácií, ktoré sú v texte uvedené. Citáty sa zvyčajne uvádzajú v hranatých zátvorkách, pričom sa uvádza autor, názov zdroja a strana, na ktorej sa daná informácia nachádza.

Napríklad:

Podľa [Novák, 2023, s. 10] je…

 

Citovanie zdrojov v bibliografii

Bibliografia je zoznam všetkých zdrojov, ktoré boli použité na vypracovanie práce. Bibliografia sa zvyčajne uvádza na konci práce.

Napríklad:

Novák, M. (2023). Teória a prax v manažmente. Bratislava: Veda.

Pri citovaní zdrojov v texte a v bibliografii je dôležité dodržiavať platné normy. V Slovenskej republike sa najčastejšie používajú normy APA a ISO 690.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!