Skip to content

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Loretánske litánie sú jedným z najznámejších a najčastejšie recitovaných mariánskych modlitieb v katolíckej cirkvi. Ich pôvod sa datuje do 15. storočia a sú pomenované po meste Loreto v Taliansku, kde sa nachádza dom, ktorý sa podľa tradície považuje za dom Panny Márie z Nazareta.

Loretánske litánie sú zložené z 20 výziev k Panne Márii, z ktorých každá je nasledovaná odpoveďou „oroduj za nás“. Výzvy sa vzťahujú na rôzne aspekty Máriinho života a jej úcty v Cirkvi.

Text litánie:

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Matka Kristova, oroduj za nás.
Matka Cirkvi, oroduj za nás.

Matka Božej milosti, oroduj za nás.
Matka najčistejšia, oroduj za nás.
Matka najnevinnejšia, oroduj za nás.
Matka panenská, oroduj za nás.
Matka nepoškvrnená, oroduj za nás.

Matka hodna lásky, oroduj za nás.
Matka obdivuhodná, oroduj za nás.
Matka dobrej rady, oroduj za nás.
Matka Stvoriteľa, oroduj za nás.
Matka Spasiteľa, oroduj za nás.

Panna najmúdrejšia, oroduj za nás.
Panna hodna úcty, oroduj za nás.
Panna hodna chvály, oroduj za nás.
Panna mocná, oroduj za nás.
Panna dobrotivá, oroduj za nás.
Panna verná, oroduj za nás.

Zrkadlo spravodlivosti, oroduj za nás.
Sídlo múdrosti, oroduj za nás.
Príčina našej radosti, oroduj za nás.
Príbytok Ducha Svätého, oroduj za nás.
Príbytok hoden cti, oroduj za nás.
Vznešený príbytok nábožnosti, oroduj za nás.

Ruža tajomná, oroduj za nás.
Veža Dávidovho mesta, oroduj za nás.
Veža zo slonovej kosti, oroduj za nás.
Dom zlatý, oroduj za nás.
Archa zmluvy, oroduj za nás.

Brána do neba, oroduj za nás.
Hviezda ranná, oroduj za nás.
Uzdravenie chorých, oroduj za nás.
Útočisko hriešnikov, oroduj za nás.
Útecha zarmútených, oroduj za nás.
Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Kráľovná anjelov, oroduj za nás.
Kráľovná patriarchov, oroduj za nás.
Kráľovná prorokov, oroduj za nás.
Kráľovná apoštolov, oroduj za nás.
Kráľovná mučeníkov, oroduj za nás.
Kráľovná vyznávačov, oroduj za nás.
Kráľovná panien, oroduj za nás.
Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás.

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, oroduj za nás.
Kráľovná nanebovzatá, oroduj za nás.
Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás.
Kráľovná rodiny, oroduj za nás.
Kráľovná pokoja, oroduj za nás.

Amen

Čo sú loretánske litánie?


Loretánske litánie, známe tiež ako Litánie k Panne Márii Loretskej alebo Litánie Loretské, sú tradičnou katolíckou modlitbou venovanou Panne Márii. Táto litánia má pôvod v Sancta Casa v Lorete v Taliansku, mieste, ktoré sa považuje za dom Panny Márie, prenesený z Nazareta do Loreta anjelmi.

Litánie pozostávajú z radu invokácií alebo volaní k Panne Márii, pričom každé volanie je zakončené prosbou „oroduj za nás“. Tieto invokácie oslavujú rôzne aspekty a tituly Panny Márie, akými sú napríklad „Matka milosrdenstva“, „Brána nebeská“, „Utešiteľka zarmútených“. Každý titul odráža určitý aspekt Mariinej úlohy alebo jej vlastností v katolíckej viere a duchovnosti.

Litánie Loretské sú často používané počas katolíckych modlitieb a pobožností, najmä v mesiaci máji, ktorý je zasvätený Panne Márii, a počas pútí na mariánske pútnické miesta. Sú tiež súčasťou ruženca, ktorý je jednou z najdôležitejších a najrozšírenejších mariánskych pobožností v katolíckej cirkvi.

 

Kto je Panna Mária Loretská?

Panna Mária Loretská, známa aj ako Panna Mária z Loreta, je titul používaný v katolíckej cirkvi pre oslavu Panny Márie v súvislosti s jej úctou v Lorete, Taliansko. Tento titul je spojený so Sancta Casa, čo je malý domov v meste Loreto, ktorý sa tradícia hovorí, že je pôvodným domom Panny Márie z Nazareta.

Podľa legendy, tento dom bol miestom, kde sa odohralo Zvestovanie Panny Márie, teda moment, keď archanjel Gabriel oznámil Márii, že bude matkou Ježiša Krista. Tradícia ďalej tvrdí, že tento dom bol zázračne prenesený anjelmi z Nazareta do Loreta v 13. storočí, aby bol ochránený pred nájazdmi Saracénov.

Panna Mária Loretská je preto veľmi úctená a je predmetom pútí a modlitieb. Dom v Lorete, známy ako „Santa Casa di Loreto“ (Sväty dom Loreta), je považovaný za jedno z najposvätnejších a najnavštevovanejších pútnických miest v kresťanskej Európe. Je to miesto, kde veriaci hľadajú duchovnú útechu, uzdravenie a sprostredkovanie prostredníctvom Panny Márie.

 

Čo treba vedieť o Loretánskej litánii?

Loretánska litánia, známa tiež ako Litánia k Panne Marii Loretské, je dôležitou súčasťou katolíckej modlitbovej tradície. Tu je niekoľko kľúčových bodov, ktoré je dobré vedieť o tejto litánii:

  • Pôvod: Litánia má svoje korene v Lorete v Taliansku, kde sa nachádza údajný dom Panny Márie, známy ako Santa Casa. Tento dom sa považuje za miesto, kde došlo k Zvestovaniu.
  • Štruktúra a obsah: Litánia pozostáva z radu invokácií, ktoré sú volaniami k Panne Márii, kde každé volanie je zakončené prosbou „oroduj za nás“. Tieto invokácie oslavujú rôzne aspekty Mariinej osoby a role v katolíckej viere, napríklad ako „Matka milosrdenstva“, „Brána nebeská“, „Utešiteľka zarmútených“.
  • Duchovný význam: Tieto litánie sú významným prostriedkom mariánskej úcty a sú často používané v rôznych modlitbových praktikách, vrátane ruženca. Sú známe pre ich bohatý teologický obsah a význam.
  • Použitie v cirkvi: Loretánske litánie sú modlitba, ktorá je často používaná počas rôznych liturgických obradov a pobožností, najmä v mesiaci máji, ktorý je zasvätený Panne Márii, a počas adventného obdobia.
  • Aktualizácie a pridanie titulov: V priebehu času boli k týmto litániám pridané nové tituly. Napríklad, pápeži pridali tituly ako „Matka Cirkvi“ alebo „Kráľovná pokoja“, čo odráža aktuálne duchovné a historické kontexty.
  • Globálna úcta: Hoci majú svoj pôvod v Taliansku, Loretánske litánie sú modlitbou, ktorá prenikla do rôznych kultúr a tradícií po celom svete, a sú modlené v mnohých jazykoch.
  • Spiritualita a teológia: Litánie majú hlboký vplyv na katolícku spiritualitu a teológiu, ponúkajúc bohatý pohľad na rôzne aspekty Máriinej úlohy a duchovného významu v kresťanstve.

 

Loretánske litánie sú teda nielen dôležitou modlitbou v katolíckej tradícii, ale aj prostriedkom hlbokého duchovného rozjímania a úcty k Panne Márii.

 

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!