Skip to content

Akvizícia je marketingový alebo skôr businessový termín, ktorý sa používa na opis získavania nových zákazníkov alebo klientov pre vašu spoločnosť, produkt alebo službu. Akvizícia je proces získavania nových zákazníkov a môže zahŕňať mnoho rôznych marketingových alebo sales techník, vrátane reklamných kampaní, marketingu na sociálnych médiách, emailového marketingu, sales aktivity predajcov a iných.

Cieľom akvizície je zvýšiť počet zákazníkov a príjmov vašej spoločnosti. Získanie nových zákazníkov je dôležité pre rast a rozvoj vašej spoločnosti a zabezpečuje, že vaše produkty alebo služby sú viditeľné a dostupné pre nové trhy a zákaznícku základňu.

Akvizícia môže byť nákladová a náročná na čas, pretože získavanie nových zákazníkov vyžaduje investície do marketingu a reklamy. Avšak, získanie nových zákazníkov môže byť tiež rentabilné a pomáha vašej spoločnosti dosiahnuť lepšie výsledky.

Je dôležité mať správnu stratégiu a zameranie pre akvizíciu. Musíte zvoliť správne trhy a zákaznícke segmenty, ktoré sú relevantné pre vaše produkty alebo služby. Okrem toho, mali by ste mať jasný zámer a cieľ pre vaše reklamné kampane a mali by ste ich sledovať a prispôsobovať podľa úspešnosti.

 

Akvizícia je proces nadobudnutia podniku alebo inej organizácie. Môže sa to uskutočniť kúpou, fúziou alebo inou formou zlúčenia.

 

Typy akvizícií

Existuje niekoľko typov akvizícií:

 • Kúpa: Najbežnejší typ akvizície, pri ktorej jedna spoločnosť kúpi inú spoločnosť.
 • Fúzia: Proces, pri ktorom sa dve alebo viac spoločností spoja do jednej.
 • Zlúčenie: Proces, pri ktorom sa dve alebo viac spoločností spoja do jednej, pričom jedna spoločnosť preberá kontrolu nad druhou.
 • Vlastné akvizície: Akvizícia spoločnosti jej vlastným akcionárom.
 • Strategické akvizície: Akvizícia spoločnosti, ktorá má potenciál zvýšiť hodnotu alebo postavenie kupujúcej spoločnosti.
 • Financiálne akvizície: Akvizícia spoločnosti za účelom zisku.

 

Dôvody akvizícií

Existuje mnoho dôvodov, prečo spoločnosti uskutočňujú akvizície. Medzi najčastejšie dôvody patria:

 • Získanie nových zákazníkov: Akvizícia spoločnosti, ktorá má existujúce zákazníkov, je jedným zo spôsobov, ako získať prístup k novým zákazníkom.
 • Získanie nových produktov alebo služieb: Akvizícia spoločnosti, ktorá má nové produkty alebo služby, je jedným zo spôsobov, ako rozšíriť portfólio spoločnosti.
 • Získanie nových technológií: Akvizícia spoločnosti, ktorá má nové technológie, je jedným zo spôsobov, ako sa spoločnosť môže stať lídrom v oblasti inovácií.
 • Získanie úspor z rozsahu: Akvizícia spoločnosti môže spoločnosti pomôcť dosiahnuť úspory z rozsahu, čo môže viesť k zníženiu nákladov.
 • Získanie konkurenčnej výhody: Akvizícia spoločnosti môže spoločnosti pomôcť získať konkurenčnú výhodu, napríklad v oblasti trhového podielu alebo technologického náskoku.

 

Proces akvizícií

Proces akvizícií zvyčajne zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Identifikácia cieľovej spoločnosti: Prvým krokom je identifikácia cieľovej spoločnosti, ktorá spĺňa ciele akvizície.
 2. Analýza cieľovej spoločnosti: Po identifikácii cieľovej spoločnosti je potrebné vykonať dôkladnú analýzu, aby sa určila jej hodnota a riziká.
 3. Vyjednávanie o kúpe: Ak sa analýza cieľovej spoločnosti ukáže ako pozitívna, je potrebné začať vyjednávať o kúpe.
 4. Dokončenie akvizície: Po vyjednávaní a dohode o kúpe je potrebné dokončiť akvizíciu, čo môže zahŕňať podpis zmluvy o kúpe a predaji a schválenie akvizície regulačnými orgánmi.

 

Riziká akvizícií

Akvizície sú spojené s určitými rizikami, ako sú:

 • Prehnaná cena: Ak je cena akvizície príliš vysoká, môže to viesť k problémom s financovaním alebo k zníženiu hodnoty spoločnosti.
 • Nekompatíbilita: Ak sú cieľová spoločnosť a kupujúca spoločnosť nekonzistentné, môže to viesť k problémom s integráciou a k poklesu výkonnosti.
 • Strata talentov: Akvizícia môže viesť k úniku talentov z cieľovej spoločnosti.

 

Záver

Akvizície sú zložitým procesom, ktorý môže byť pre obe spoločnosti prínosom aj rizikom. Pred uskutočnením akvizície je dôležité dôkladne zvážiť všetky riziká a výhody.

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.