Skip to content

ATL a BTL sú dva typy marketingovej komunikácie.

 

ATL (Above The Line) je marketingová komunikácia, ktorá využíva masmédiá, ako je televízia, rozhlas, tlač a internet, aby oslovila široké publikum. ATL kampane sú zvyčajne drahšie ako BTL kampane, ale majú potenciál osloviť väčší počet ľudí.

 

BTL (Below The Line) je marketingová komunikácia, ktorá využíva cielenejšie kanály, ako sú e-mail marketing, sociálne médiá, priame marketingové aktivity a event marketing. BTL kampane sú zvyčajne lacnejšie ako ATL kampane, ale majú potenciál osloviť menšie a cielenejšie publikum.

 

Príklady ATL a BTL kampaní

ATL kampane:

 • Televízna reklama
 • Rádiová reklama
 • Tlačená reklama
 • Bannerová reklama
 • Online video reklama

 

BTL kampane:

 • E-mail marketing
 • Sociálne médiá
 • Priame marketingové aktivity (napr. letáky, katalógy)
 • Event marketing
 • Sponzorstvo

 

Kedy použiť ATL a BTL kampane?

Najvhodnejší typ marketingovej komunikácie závisí od cieľov kampane a rozpočtu. ATL kampane sú vhodné pre kampane, ktoré majú osloviť široké publikum a zvýšiť povedomie o značke. BTL kampane sú vhodné pre kampane, ktoré majú osloviť cielenejšie publikum a podnietiť k akcii.

 

Výhody a nevýhody ATL a BTL kampaní

ATL kampane

Výhody:

 • Môžu osloviť široké publikum
 • Môžu zvýšiť povedomie o značke

 

Nevýhody:

 • Môžu byť drahé
 • Môžu byť menej cielené

BTL kampane

Výhody:

 • Môžu byť lacnejšie ako ATL kampane
 • Môžu byť cielenejšie
 • Môžu byť interaktívnejšie

Nevýhody:

 • Môžu osloviť menšie publikum
 • Môžu byť menej efektívne pri zvyšovaní povedomia o značke

 

Záver

ATL a BTL kampane sú dva typy marketingovej komunikácie, ktoré majú svoje výhody a nevýhody. Najvhodnejší typ marketingovej komunikácie závisí od cieľov kampane a rozpočtu.

Mnoho spoločností používa kombináciu ATL a BTL kampaní, aby dosiahli svoje marketingové ciele.

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.