Skip to content

Čo je AIDA?

AIDA je model marketingovej komunikácie, ktorý sa skladá zo štyroch fáz:

  • Attention (pozornosť) – Cieľom tejto fázy je upútať pozornosť potenciálneho zákazníka. Môže sa to urobiť pomocou pútavých vizuálov, zaujímavých textov alebo silných sloganov.
  • Interest (záujem) – V tejto fáze sa marketingová komunikácia snaží vzbudiť záujem potenciálneho zákazníka o produkt alebo službu. Môže sa to urobiť pomocou prezentácie výhod alebo špeciálnych ponuk.
  • Desire (túžba) – V tejto fáze sa marketingová komunikácia snaží vyvolať v potenciálnom zákazníkovi túžbu po produkte alebo službe. Môže sa to urobiť pomocou emocionálnych apelov alebo pútavých príbehov.
  • Action (akcia) – V tejto fáze sa marketingová komunikácia snaží priviesť potenciálneho zákazníka k akcii, napríklad k nákupu produktu alebo služby. Môže sa to urobiť pomocou jasných výziev na akciu alebo ponúk.

 

AIDA je jeden z najstarších a najrozšírenejších modelov marketingovej komunikácie. Je jednoduchý na pochopenie a použitie a môže byť účinný pri dosahovaní marketingových cieľov.

 

Príklady AIDA

Tu sú niektoré príklady AIDA v praxi:

  • Reklama na auto môže začať pútavým vizuálom, ktorý ukazuje auto v akcii. Potom môže prezentovať výhody auta, ako je jeho výkon, štýl alebo pohodlie. Nakoniec môže ponúknuť špeciálnu ponuku, ako je zľava alebo skúšobná jazda.
  • Reklama na službu môže začať silným sloganom, ktorý vzbudzuje záujem. Potom môže prezentovať problémy, ktoré služba rieši. Nakoniec môže vyzvať potenciálnych zákazníkov, aby sa dozvedeli viac o službe alebo si ju objednali.
  • Reklama na produkt môže začať príbehom o tom, ako produkt pomohol jednému človeku. Potom môže prezentovať výhody produktu. Nakoniec môže ponúknuť produkt za zvýhodnenú cenu.

 

AIDA je len jedným z mnohých modelov marketingovej komunikácie. Pri výbere vhodného modelu je dôležité zvážiť cieľové publikum a marketingové ciele.

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.