Skip to content

GRP a TRP sú dve metódy na meranie efektivity reklamnej kampane.

 

GRP

GRP, alebo Gross Rating Point, je celkový zásah kampane. Vypočítava sa ako súčin pokrytia a priemernej frekvencie.

 

Pokrytie

Pokrytie je percento populácie, ktoré bolo vystavené reklame. Vypočítava sa ako podiel ľudí, ktorí videli alebo počuli reklamu, a celkovej populácie.

 

Frekvencia

Frekvencia je početkrát, koľkokrát bola reklama zobrazená alebo odvysielaná pre jedného človeka.

 

Vypočítanie GRP

GRP sa vypočíta ako súčin pokrytia a priemernej frekvencie.

GRP = pokrytie * priemerná frekvencia

 

Príklad

Predpokladajme, že reklamná kampaň má pokrytie 50 % a priemernú frekvenciu 2. V takom prípade by GRP kampane bol 100.

GRP = 50 % * 2 = 100

 

TRP

TRP, alebo Target Rating Point, je zásah kampane v konkrétnej cieľovej skupine. Vypočítava sa ako súčin pokrytia cieľovej skupiny a priemernej frekvencie v cieľovej skupine.

 

Pokrytie cieľovej skupiny

Pokrytie cieľovej skupiny je percento cieľovej skupiny, ktoré bolo vystavené reklame. Vypočítava sa ako podiel ľudí v cieľovej skupine, ktorí videli alebo počuli reklamu, a celkového počtu ľudí v cieľovej skupine.

 

Frekvencia v cieľovej skupine

Frekvencia v cieľovej skupine je početkrát, koľkokrát bola reklama zobrazená alebo odvysielaná pre jedného človeka v cieľovej skupine.

 

Vypočítanie TRP

TRP sa vypočíta ako súčin pokrytia cieľovej skupiny a priemernej frekvencie v cieľovej skupine.

TRP = pokrytie cieľovej skupiny * priemerná frekvencia v cieľovej skupine

 

Príklad

Predpokladajme, že reklamná kampaň má pokrytie 50 % a priemernú frekvenciu 2. Kampaň je cielená na cieľovú skupinu mužov vo veku 25-34 rokov, ktorá má pokrytie 25 %. V takom prípade by TRP kampane v tejto cieľovej skupine bol 50.

TRP = 25 % * 2 = 50

 

Ktorý je lepší?

Neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, ktorý z týchto dvoch ukazovateľov je lepší. GRP je užitočný pre všeobecné meranie efektivity reklamnej kampane, zatiaľ čo TRP je užitočný pre meranie efektivity reklamnej kampane v konkrétnej cieľovej skupine.

 

V praxi sa často používajú oba ukazovatele spoločne, aby sa získal komplexnejší obraz o výkone reklamnej kampane.

 

Ďalšie faktory, ktoré je potrebné zvážiť

Pri hodnotení efektivity reklamnej kampane je potrebné zvážiť aj ďalšie faktory, ako sú:

  • Cena
  • Prístupnosť
  • Relevance
  • Engagement

 

Tieto faktory môžu pomôcť marketérom určiť, či bola reklamná kampaň úspešná pri dosiahnutí svojich cieľov.

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.