Skip to content

Manipulátor je človek, ktorý používa rôzne techniky na ovplyvňovanie myšlienok, pocitov a správania iných ľudí. Manipulátor môže mať rôzne motívy, ako je získanie osobného prospechu, ovládanie druhých alebo ubližovanie im.

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako môže manipulátor ovplyvniť iných ľudí. Niektoré bežné techniky zahŕňajú:

 • Lži: manipulátor môže klamať o svojich motívoch alebo o tom, čo chce dosiahnuť.
 • Užívanie výhody z emócií: manipulátor môže využívať emócie iných ľudí, ako je strach, vina alebo láska, aby ich dostal, aby urobili to, čo chce.
 • Hra na obeť: manipulátor môže hrať na obeť, aby získal súcit alebo sympatie od iných.
 • Nátlak: manipulátor môže používať nátlak alebo vyhrážky, aby donútil iných, aby urobili to, čo chce.

Manipulácia môže byť škodlivá pre obeť. Môže viesť k nízkemu sebavedomiu, úzkosti a depresii. Môže tiež sťažiť obetiam vytváranie zdravých vzťahov.

Ak si myslíte, že ste obeťou manipulácie, je dôležité vyhľadať pomoc. Môžete sa porozprávať s dôveryhodným priateľom alebo členom rodiny, alebo sa môžete obrátiť na odborníka na duševné zdravie.

Tu je niekoľko tipov, ako sa brániť pred manipuláciou:

 • Buďte si vedomí možných manipulačných techník: Čím viac viete o tom, ako manipulátori pracujú, tým ľahšie ich budete môcť identifikovať.
 • Dôverujte svojmu úsudku: Ak niečo znie príliš dobre, aby to bola pravda, pravdepodobne to tak aj je.
 • Stanovte si hranice: Nenechajte sa manipulátorom nútiť robiť niečo, čo nechcete.
 • Vyhľadajte pomoc: Ak máte podozrenie, že ste obeťou manipulácie, porozprávajte sa s dôveryhodným priateľom, členom rodiny alebo odborníkom na duševné zdravie.

Manipulácia môže byť zložitou témou. Ak máte nejaké otázky alebo obavy, neváhajte sa obrátiť na odborníka na duševné zdravie.

 

Kto môže byť manipulátor? 

Tu sú niektoré príklady manipulátora:

 • Partner, ktorý vás obviňuje z nevery, aby vás prinútil zostať s ním.
 • Rodič, ktorý používa výčitky alebo vyhrážky, aby vás donútil urobiť to, čo chce.
 • Kolega, ktorý vás využíva na prácu, ktorú by mal robiť sám.
 • Priateľ, ktorý vás presviedča, aby ste sa vzdali svojich vlastných cieľov, aby mohli uspieť.

 

Manipulatívny marketing

Manipulatívny marketing je prístup, pri ktorom sa používajú rôzne taktiky a techniky na ovplyvnenie správania zákazníkov, aby sa dosiahlo zvýšeného predaja alebo záujmu o produkt, službu alebo značku. Tieto techniky môžu byť niekedy vnímané ako neetické alebo klamlivé, pretože zákazníkovi sa môžu predkladať skreslené informácie alebo môže byť vedený k rozhodnutiam, ktoré by inak nemusel podniknúť.

Niektoré príklady manipulatívnych marketingových taktík zahŕňajú:

 • Umelo vytvorená naliehavosť: Napríklad výroky ako „Ponuka platí len dnes!“ alebo „Už len posledných pár kusov!“ môžu zákazníka nútiť k rýchlemu rozhodnutiu namiesto premýšľania o kúpe.
 • Skryté poplatky: Zákazníkovi môže byť ponúknutá výhodná cena, ale až po zakúpení zistí, že existujú ďalšie nezverejnené poplatky.
 • Vedenie zákazníka: Zákazník môže byť vedený cez sériu otázok alebo vyhodnotení, ktoré sú navrhnuté tak, aby ho viedli k určitému produktu alebo rozhodnutiu.
 • Anketa s otázkami: Otázky v ankete môžu byť formulované tak, aby viedli k určitým odpovediam alebo postojom.
 • Používanie sociálnych dôkazov: Predávajúci môže tvrdiť, že produkt je obľúbený alebo má vysoké hodnotenie, dokonca aj keď to nie je pravda.
 • Zavádzajúce porovnania: Porovnávanie vlastného produktu s konkurenciou v zavádzajúcom svetle, aby sa vytvoril dojem, že produkt je lepší, než v skutočnosti je.

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky marketingové techniky sú manipulatívne, a je na zákazníkovi, aby bol informovaný a kritický pri vyhodnocovaní reklám a ponúk. Firmy, ktoré pravidelne používajú manipulatívny marketing, si môžu poškodiť svoju reputáciu a dôveru zákazníkov dlhodobo.

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.