Skip to content

NDA (dohoda o mlčanlivosti)

marketingová agentúra bratislava

NDA – dohoda o mlčanlivosti

NDA je anglická skratka Non-Disclosure Agreement, čo v preklade znamená dohoda o mlčanlivosti. 

 

Čo je dohoda o mlčanlivosti (NDA)?

Dohoda o mlčanlivosti je právne záväzná zmluva, ktorá záväzne vytvára dôverný vzťah. Strana alebo strany podpisujúce dohodu o mlčanlivosti súhlasia s tým, že citlivé informácie, ktoré môžu získať inak pri spolupráci, nebudú sprístupnené žiadnej inej osobe. NDA môže byť tiež označovaná ako dohoda o dôvernosti.

Dohody o mlčanlivosti sú bežné pre firmy a podniky, ktoré vstupujú do rokovaní alebo spolupráce s inými firmami a podnikmi. Umožňujú stranám zdieľať citlivé informácie bez obáv, že skončia v rukách konkurentov alebo sa dostanú do povedomia širokej verejnosti. V tomto prípade to možno nazvať dohodou o vzájomnej mlčanlivosti.

 

KĽÚČOVÉ BODY NDA

 • NDA vytvára dôverný vzťah medzi dvoma alebo viacerými stranami a chráni informácie, ktoré sa zdieľajú a ktoré by za iných okolností neboli žiadnej strane prístupné.
 • NDA je bežná ešte pred začatím diskusií pred spoluprácou.
 • Od zamestnancov sa často vyžaduje, aby podpísali NDA na ochranu dôverných obchodných informácií zamestnávateľa.
 • NDA môže byť tiež označovaná ako dohoda o dôvernosti.
 • Informácie, ktoré sa dajú zistiť aj bez zverejnenia informácií stranami NDA, nepodliehajú dohode o mlčanlivosti.

 

Pochopenie NDA

NDA slúži pri rôznych situáciách. Dohody o mlčanlivosti sa vo všeobecnosti vyžadujú, keď dve spoločnosti vstupujú do spolupráce alebo len do diskusií o spoločnej spolupráci alebo akomkoľvek potenciálnom obchode.

Po podpise, NDA zakazuje všetkým zúčastneným zverejňovať informácie týkajúce sa akýchkoľvek obchodných procesov alebo plánov druhej strany alebo strán.

Niektoré spoločnosti tiež vyžadujú, aby noví zamestnanci podpísali NDA, ak má zamestnanec prístup k citlivým informáciám o spoločnosti.

 

Porušenie NDA

Ak jedna strana poruší NDA, druhá strana sa môže obrátiť na súd, aby zabránila akémukoľvek ďalšiemu prezradeniu citlivých informácií, a môže žalovať stranu, ktorá sa previnila, o peňažnú náhradu škody.

 

Požiadavky na NDA

NDA môžu byť prispôsobené do akejkoľvek miery, ale existuje šesť hlavných prvkov, ktoré sa považujú za nevyhnutné:

 • Mená a firemné informácie zmluvných strán dohody
 • Definícia toho, čo v tomto prípade predstavuje dôvernú informáciu
 • Akékoľvek výnimky z dôverných informácií
 • Vyhlásenie o vhodnom použití informácií, ktoré sa môžu alebo majú odhaliť
 • Príslušné časové obdobia po dobu ktorého platí dohoda o mlčanlivosti
 • Rôzne doplnkové ustanovenia

Výhody a nevýhody NDA

Primárnou výhodou NDA je, že citlivé informácie týkajúce sa vašej spoločnosti sú uchovávané v tajnosti. Môže to byť čokoľvek od výskumu a vývoja, možných budúcich patentov, financií, rokovaní, marketingových aktivít a podobne. Podpísanie NDA je spôsob, ako chrániť súkromné ​​informácie pred zverejnením.

 

NDA dobrým spôsobom, ako udržať dôveru vo vzťahu.

 

Nevýhody NDA

Jednou z hlavných nevýhod dohody o mlčanlivosti je, že súvisí s nedôverou. To môže byť jednou zo strán brané ako krok nedôvery a v takom duchu aj pokračuje spolupráca.

NDA môžu tiež viesť k súdnym sporom, čo nikdy nie je príjemná situácia. 

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.