Skip to content

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

Nihilizmus, slovo vzbudzujúce strach a znepokojenie, otvára bránu do hlbokých filozofických vôd, kde sa spochybňuje samotný fundament našej existencie. Táto abstraktná téma skúma otázky zmyslu života, poznania a morálky, pričom necháva čitateľa s otvorenou ústami a núti ho konfrontovať sa s neistotou a prázdnotou.

V tejto práci sa ponoríme do rôznych aspektov nihilizmu, od existenčného nihilizmu, ktorý spochybňuje akýkoľvek zmysel života, až po morálny nihilizmus, ktorý odmieta existenciu objektívnych morálnych hodnôt. Preskúmame myšlienky slávnych nihilistov, ako Friedrich Nietzsche a Fyodor Dostojevskij, a analyzujeme ich vplyv na moderné myslenie.

Čo je nihilizmus?

Nihilizmus je filozofický smer, ktorý spochybňuje alebo priamo odmieta niektoré základné predpoklady o živote, hlavne tie týkajúce sa jeho zmyslu, morálky a poznania. Môžeme si ho predstaviť ako súbor myšlienok, ktoré hovoria:

 • „Život nemá inherentný zmysel.“ Nihilisti neveria, že by sme sa narodili s nejakým prednastaveným cieľom alebo poslaním.
 • „Poznanie všetkého nie je možné.“ Niektorí nihilisti spochybňujú možnosť dosiahnuť absolútne isté vedomosti.
 • „Neexistujú objektívne morálne hodnoty.“ Niektorí nihilisti tvrdia, že morálka je iba súbor pravidiel vytvorených ľuďmi a nemá žiadnu absolútnu hodnotu.

Existuje viacero foriem nihilizmu, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty existencie:

 • Existenciálny nihilizmus: Zameriava sa na samotný nedostatok objektívneho zmyslu života.
 • Epistemologický nihilizmus: Pochybuje o možnosti získať absolútne isté vedomosti.
 • Morálny nihilizmus: Odmieta existenciu objektívnych morálnych pravidiel.

Metafyzický nihilizmus: Spochybňuje samotnú existenciu všetkého.
Nihilizmus môže byť pre niekoho depresívna myšlienka, no nemusí to tak byť. Niektorí filozofi videli v nihilizme aj potenciál pre slobodu. Ak nie sme viazaní žiadnym predurčeným osudom či absolútnymi morálnymi pravidlami, môžeme si sami vytvárať svoj zmysel života a morálne zásady.

 

Kto je nihilista?

Nihilista je osoba, ktorá sa hlási k filozofii nihilizmu, alebo ktorej životný postoj a činy túto filozofiu odrážajú. Nihilizmus, ako sme si už povedali, je súbor myšlienok, ktoré spochybňujú alebo odmietajú základné predpoklady o živote, hlavne zmysel, morálku a poznanie.

 

V čo veria nihilisti?

Presvedčenie nihilistov sa líši v závislosti od typu nihilizmu, ku ktorému sa hlásia.

Spoločné rysy:

 • Odmietanie absolútnych hodnôt: Nihilisti vo všeobecnosti odmietajú existenciu absolútnych hodnôt v oblastiach ako zmysel života, morálka a poznanie.
 • Relativizmus: Tvrdia, že tieto hodnoty sú relatívne a závislé od individuálneho alebo spoločenského kontextu.
 • Kritika autorít: Nihilisti často spochybňujú autority, ktoré sa snažia vnútiť absolútne hodnoty, ako sú náboženské inštitúcie, politické systémy a morálne kódexy.

Rozdiely medzi typmi nihilizmu:

 • Existenciálny nihilizmus: Zameriava sa na otázku zmyslu života. Nihilisti tohto typu veria, že život nemá inherentný zmysel a je na nás, aby sme si ho sami vytvorili.
 • Epistemologický nihilizmus: Zaoberá sa otázkou poznania. Nihilisti tohto typu spochybňujú možnosť dosiahnuť absolútne isté vedomosti a zastávajú názor, že pravda je vždy relatívna.
 • Morálny nihilizmus: Zameriava sa na otázku morálky. Nihilisti tohto typu neveria v objektívne morálne hodnoty a myslí si, že morálka je iba súbor pravidiel vytvorených ľuďmi.
 • Metafyzický nihilizmus: Spochybňuje samotnú existenciu všetkého. Nihilisti tohto typu zastávajú radikálny názor, že ani realita, ani my sami neexistujeme v objektívnom zmysle.

Príklad viery nihilistov:

 • Existenciálny nihilista: „Život sám o sebe nemá žiadny zmysel. Je na mne, aby som si ho našiel a naplnil ho niečím, čo pre mňa bude zmysluplné.“
 • Epistemologický nihilista: „Nikdy nemôžeme s istotou vedieť, či je to, čo vnímame a skúsenosti, ktoré prežívame, realitou. Pravda je vždy skrytá za záclonou našej interpretácie.“
 • Morálny nihilista: „Neexistujú žiadne objektívne morálne hodnoty. To, čo je správne a nesprávne, je určené spoločnosťou a individuálnymi presvedčeniami.“
 • Metafyzický nihilista: „Ani realita, ani my sami neexistujeme v objektívnom zmysle. Všetko je len ilúzia.“

Je dôležité poznamenať, že toto sú len zjednodušené príklady a presvedčenia nihilistov sa môžu v závislosti od jednotlivca líšiť. Nihilizmus je komplexná filozofia s rôznymi interpretáciami a odvetviami.

Ak vás téma nihilizmu zaujíma, odporúčam vám preštudovať si diela slávnych nihilistov a filozofov, ako sú Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostojevskij a Albert Camus. Taktiež môžete viesť diskusie s rôznymi ľuďmi a získavať tak rôzne uhly pohľadu na túto fascinujúcu, no náročnú filozofiu.

Prečo je nihilizmus zaujímavý?

Nihilizmus je zaujímavý z rôznych dôvodov:

 1. Spochybňuje naše presvedčenia: Nihilizmus nás núti kriticky premýšľať o tom, čo považujeme za samozrejmosť. Spochybňuje naše presvedčenia o zmysle života, morálke a poznaní, čím otvára cestu k hlbšiemu pochopeniu samých seba a sveta okolo nás.
 2. Oslobodzuje nás od predsudkov: Keď odmietneme absolútne hodnoty a prijmeme relativizmus, môžeme sa oslobodiť od predsudkov a dogiem, ktoré nás obmedzujú. Môžeme si tak vytvoriť vlastný zmysel života a morálny kódex, ktorý bude v súlade s našimi individuálnymi hodnotami a presvedčeniami.
 3. Podporuje kreativitu a individualitu: V nihilizme neexistuje žiadna predurčená cesta životom. Sme slobodní a zodpovední za to, ako si svoj život usporiadame a aký mu dáme zmysel. To môže viesť k väčšej kreativite, individualite a autentickosti v živote.
 4. Pomáha nám vyrovnať sa s ťažkými otázkami: Nihilizmus nám ponúka nástroje na vyrovnanie sa s ťažkými otázkami o živote, smrti, morálke a utrpení. Môže nám pomôcť prijať neistotu a absurditu existencie a nájsť v nej zmysel a krásu.
 5. Je to provokatívna a kontroverzná téma: Nihilizmus je téma, ktorá vyvoláva silné emócie a rozpory. Diskusie o nihilizme nás nútia konfrontovať sa s našimi najhlbšími presvedčeniami a strachmi, čím prispievajú k intelektuálnemu rastu a osobnému rozvoju.

Samozrejme, nihilizmus nie je pre každého. Niektorí ľudia môžu považovať jeho myšlienky za znepokojujúce alebo deprimujúce. Je dôležité si uvedomiť, že nihilizmus nie je filozofia zúfalstva, ale skôr filozofia slobody a zodpovednosti.

Ak vás nihilizmus zaujíma, odporúčam vám preštudovať si diela slávnych nihilistov a filozofov, ako sú Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostojevskij a Albert Camus. Taktiež môžete viesť diskusie s rôznymi ľuďmi a získavať tak rôzne uhly pohľadu na túto fascinujúcu, no náročnú filozofiu.

Pre koho je nihilizmus zaujímavý? 

Nihilizmus môže zaujímať rôzne skupiny ľudí z rôznych dôvodov:

 1. Hľadajúci zmysel a odpovede: Tí, ktorí sa pýtajú na zmysel života, morálky a poznania, sa v nihilizme stretnú s hlbokými otázkami a rôznymi perspektívami, ktoré im pomôžu formovať vlastné presvedčenia a zmysel života.
 2. Kritickí myslitelia a intelektuáli: Nihilizmus vyzýva na spochybňovanie autorít, dogiem a predsudkov, čím oslovuje tých, ktorí si cenia kritické myslenie a hĺbkové skúmanie myšlienok.
 3. Tvoriví jednotlivci a umelci: Nihilizmus s dôrazom na slobodu od predsudkov a absenciu absolútnych hodnôt môže inšpirovať k tvorivosti a nezávislému vyjadrovaniu v umení, literatúre a iných formách sebavyjadrenia.
 4. Tí, ktorí sa vyrovnávajú s ťažkými otázkami: Nihilizmus ponúka nástroje na konfrontáciu s ťažkými témami ako smrť, utrpenie a absurdita existencie, čím môže pomôcť pri hľadaní zmyslu a vyrovnávaní sa s ťažkými životnými situáciami.
 5. Rebeli a nonkonformisti: Nihilizmus s odmietnutím tradičných hodnôt a autorít môže oslovovať tých, ktorí sa búria proti spoločenským normám a hľadajú vlastnú cestu životom.

Je dôležité poznamenať, že nihilizmus nie je pre každého. Niektorí ľudia ho môžu vnímať ako deprimujúci, znepokojujúci alebo deštruktívny. Je to komplexná filozofia s rôznymi interpretáciami a vyžaduje si zrelé uvažovanie a otvorenú myseľ.

Ak vás nihilizmus zaujíma, odporúčam vám preštudovať si diela slávnych nihilistov a filozofov, ako sú Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostojevskij a Albert Camus. Taktiež môžete viesť diskusie s rôznymi ľuďmi a získavať tak rôzne uhly pohľadu na túto fascinujúcu, no náročnú filozofiu.

 

Existujú objektívne morálne hodnoty?

Otázka, či existujú objektívne morálne hodnoty, je zložitá a stáročia ju diskutujú filozofi a teológovia. Neexistuje jednoduchá odpoveď, ktorá by uspokojila všetkých, a rôzne filozofické smerovania ponúkajú rôzne uhly pohľadu.

Argumenty pre existenciu objektívnych morálnych hodnôt:

 • Univerzálne morálne princípy: Niektorí argumentujú, že v rôznych kultúrach a spoločnostiach existujú určité morálne princípy, ktoré sa zdajú byť univerzálne, ako napríklad zákaz zabíjania alebo klamania. To by mohlo naznačovať, že tieto princípy nie sú len ľudskými výtvormi, ale že odrážajú objektívnu morálnu realitu.
 • Morálny zmysel: Ďalší argumentujú, že máme vrodený zmysel pre morálku, ktorý nám umožňuje rozlišovať medzi dobrom a zlom. Tento morálny zmysel by mohol byť dôkazom existencie objektívnych morálnych hodnôt.
 • Božská morálka: Mnohí veriaci zastávajú názor, že morálka pochádza od Boha alebo vyššej moci. V tomto ponímaní sú morálne hodnoty objektívne a nemenné, pretože sú dané Bohom.

Argumenty proti existencii objektívnych morálnych hodnôt:

 • Relativizmus: Niektorí filozofi zastávajú názor, že morálka je relatívna a závisí od kultúry, spoločnosti alebo jednotlivca. To znamená, že neexistujú žiadne objektívne morálne hodnoty a to, čo je považované za správne alebo nesprávne, sa môže líšiť v závislosti od kontextu.
 • Egoizmus: Iní argumentujú, že morálka je len nástrojom, ktorý ľudia používajú na presadzovanie svojich vlastných záujmov. V tomto ponímaní neexistujú objektívne morálne hodnoty a morálne súdy sú len vyjadrením subjektívnych túžob a preferencií.
 • Nedostatok dôkazov: Neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by potvrdzoval existenciu objektívnych morálnych hodnôt. Morálka je záležitosť viery a presvedčenia a neexistuje spôsob, ako ju objektívne dokázať alebo vyvrátiť.

 

Otázka, či existujú objektívne morálne hodnoty, je zložitá a neexistuje na ňu jednoznačná odpoveď. Existujú silné argumenty pre aj proti existencii objektívnych morálnych hodnôt a nakoniec je na každom jednotlivcovi, aby sa rozhodol, čomu verí.

Je dôležité poznamenať, že aj keď neexistujú objektívne morálne hodnoty, neznamená to, že morálka nie je dôležitá. Morálka nám umožňuje žiť spolu v mieri a harmónii a je dôležitou súčasťou ľudskej skúsenosti. Bez morálky by svet bol chaotickým a násilným miestom.

Nihilizmus, ako sme už diskutovali, spochybňuje existenciu objektívnych morálnych hodnôt. To však neznamená, že nihilisti veria, že morálka nie je dôležitá. Niektorí nihilisti veria, že morálka je stále dôležitá, aj keď je subjektívna. Iní veria, že morálka je v konečnom dôsledku irelevantná a že by sme sa mali zamerať na to, aby sme žili život naplno bez ohľadu na morálne normy.

Nihilizmus je komplexná filozofia s rôznymi interpretáciami a je dôležité študovať túto tému z rôznych uhlov pohľadu, aby ste si vytvorili vlastný úsudok.

Aký je vzťah medzi nihilizmom a individualizmom?

Medzi nihilizmom a individualizmom existuje zložitý a mnohovrstevný vzťah. Niektoré aspekty nihilizmu podporujú individualizmus, zatiaľ čo iné s ním sú v rozpore.

Podpora individualizmu:

 • Odmietnutie autorít: Nihilisti spochybňujú autority, ako sú náboženské inštitúcie, politické systémy a morálne kódexy. To môže viesť k individualizmu, pretože ľudia sa oslobodzujú od tlakov týchto autorít a vytvárajú si vlastné presvedčenia a životný štýl.
 • Zameranie na individuálnu slobodu: Nihilizmus často kladie dôraz na individuálnu slobodu, pretože ľudia nie sú viazaní absolútnymi hodnotami a morálnymi normami. To môže viesť k individualizmu, pretože ľudia sa snažia naplno využiť svoju slobodu a žiť život podľa vlastných predstáv.
 • Odmietnutie konformity: Nihilisti často odmietajú konformitu s očakávaniami spoločnosti. To môže viesť k individualizmu, pretože ľudia sa odmietajú prispôsobovať normám a tradíciám a namiesto toho si vyberajú vlastnú cestu.

Rozpory s individualizmom:

 • Možnosť morálneho relativizmu: Niektoré formy nihilizmu vedú k morálnemu relativizmu, čo znamená, že neexistujú objektívne správne alebo nesprávne činy. To môže podkopávať individualizmus, pretože oslabuje morálne normy a princípy, ktoré sú dôležité pre fungovanie spoločnosti a ochranu individuálnych práv.
 • Možnosť apatie a nihilizmu: Niektoré interpretácie nihilizmu môžu viesť k apatii a nihilizmu, pretože ľudia strácajú zmysel života a morálne smerovanie. To môže byť v rozpore s individualizmom, pretože bráni ľuďom v tom, aby sa aktívne zapájali do spoločnosti a zmysluplne prispievali k svetu.
 • Možnosť sociálnej izolácie: Nihilizmus s dôrazom na individuálnu slobodu a odmietnutím autorít môže viesť k sociálnej izolácii, pretože ľudia sa odpájajú od spoločnosti a stiahnu sa do seba. To môže byť v rozpore s individualizmom, ktorý v konečnom dôsledku závisí od spolupráce a vzájomných vzťahov medzi ľuďmi.

 

Vzťah medzi nihilizmom a individualizmom je zložitý a závisí od konkrétnej interpretácie nihilizmu a od toho, ako sa individualizmus chápe a praktizuje. Nihilizmus môže v niektorých ohľadoch podporovať individualizmus, napríklad odmietnutím autorít a zameraním sa na individuálnu slobodu. V iných ohľadoch však môže byť s individualizmom v rozpore, napríklad ak vedie k morálnemu relativizmu, apatii alebo sociálnej izolácii.

Je dôležité poznamenať, že individualizmus je sám o sebe komplexná filozofia s rôznymi interpretáciami. Niektoré formy individualizmu sú viac kompatibilné s nihilizmom ako iné.

Pre pochopenie vzťahu medzi nihilizmom a individualizmom je dôležité kriticky preskúmať rôzne aspekty týchto dvoch filozofií a zvážiť, ako sa môžu vzájomne dopĺňať alebo si protirečiť v rôznych kontextoch.

Ako nihilizmus ovplyvňuje umenie, literatúru a spoločnosť?

Nihilizmus, filozofia, ktorá spochybňuje alebo odmieta základné predpoklady o živote, ako napríklad zmysel, morálku a poznanie, mal hlboký a trvalý vplyv na umenie, literatúru a spoločnosť.

Umenie:

 • Nihilizmus inšpiroval umelcov k preskúmaniu tém absurdity, zúfalstva a odcudzenia.
 • V dielach expresionizmu, abstraktizmu a dadaizmu sa prejavujú nihilistické myšlienky.
 • Umelci ako Edvard Munch, Franz Kafka a Jean-Paul Sartre vo svojich dielach vyjadrili nihilistické pocity úzkosti, beznádeje a straty zmyslu.

Literatúra:

 • Nihilističtí autori skúmali témy morálnej relativizmu, deštrukcie a hľadania zmyslu v absurdnom svete.
 • Diela ako „Zločin a trest“ od Fiodora Dostojevského, „Sisyfov mýtus“ od Alberta Camusa a „Steppenwolf“ od Hermanna Hesseho skúmajú nihilistické myšlienky a ich vplyv na jednotlivca.
 • Nihilistická literatúra často vyzýva čitateľov, aby spochybňovali svoje presvedčenia a hľadali vlastné odpovede na otázky o zmysle života a morálke.

Spoločnosť:

 • Nihilistické myšlienky ovplyvnili rôzne spoločenské a politické hnutia, ako napríklad anarchizmus, existencializmus a punk.
 • Nihilizmus môže viesť k individualizmu, rebelstvu a odmietnutiu autorít.
 • Niektoré formy nihilizmu však môžu viesť aj k apatii, nihilizmu a cynizmu.

Dôležité je poznamenať:

 • Vplyv nihilizmu na umenie, literatúru a spoločnosť je komplexný a rôznorodý.
 • Neexistuje jediný spôsob, ako nihilizmus interpretovať alebo aplikovať.
 • Nihilizmus môže mať pozitívne aj negatívne dôsledky v závislosti od kontextu a interpretácie.

Príklady vplyvu nihilizmu:

 • Umelec: Edvard Munch vo svojom slávnom obraze „Výkrik“ vyjadril nihilistické pocity úzkosti a straty zmyslu.
 • Autor: Albert Camus vo svojom románe „Mor“ skúma tému absurdity a morálnej dilemy v kontexte morovej epidémie.
 • Hnútie: Punkrocková scéna 70. rokov 20. storočia vyjadrovala nihilistické pocity frustrácie a rebélie voči spoločenským normám.

Nihilizmus je komplexná a kontroverzná filozofia, ktorá naďalej ovplyvňuje umenie, literatúru a spoločnosť aj dnes. Pochopenie vplyvu nihilizmu nám môže pomôcť lepšie pochopiť svet okolo nás a naše miesto v ňom.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!