Skip to content

Raduj sa nebies kráľovná

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie

Modlitba „Raduj sa, nebies Kráľovná“ je mariánska hymna, ktorá sa často spieva v rímskokatolíckej cirkvi. Modlitba je založená na biblických textoch, ktoré oslavujú Pannu Máriu ako Matku Božiu a Kráľovnú nebies.

Modlitba sa začína zvolaním „Raduj sa, nebies Kráľovná“. Toto zvolanie je odvodené od evanjelia sv. Lukáša, kde anjel Gabriel oslovuje Pannu Máriu slovami „Raduj sa, milostiplná, Pán s Tebou“.

V ďalšej časti modlitby sa oslavuje vzkriesenie Ježiša Krista. Modlitba hovorí, že Pán vstal z mŕtvych a že je teraz s nami.

Na záver modlitby sa opäť oslovuje Panna Mária. Modlitba ju prosí, aby sa za nás modlila.

Modlitba „Raduj sa, nebies Kráľovná“ je krásnou a povzbudzujúcou modlitbou. Je to modlitba, ktorá nám pripomína, že Panna Mária je s nami a že nás vždy sprevádza.

Raduj sa, nebies Kráľovná je mariánska antifóna, ktorá sa spieva počas veľkonočného obdobia namiesto Anjel Pána. Je to oslavná modlitba, ktorá vyjadruje radosť z Kristovho zmŕtvychvstania.

Skladá sa z dvoch častí:

  • Prvá časť oslavuje Pannu Máriu ako Kráľovnú nebies a zeme.
  • Druhá časť prosí Pannu Máriu, aby prosila svojho Syna, aby nás prijal do večného života.

Antifóna sa spieva na konci svätej omše, na začiatku a na konci liturgických hodín a pri iných príležitostiach. Je to populárna modlitba, ktorá sa často recituje doma alebo v kostole.

Text 

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

 

Raduj sa, nebies Kráľovná (text)

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo ten, ktorého si bola hodna nosiť, aleluja,
zmŕtvychvstal, ako povedal, aleluja.
Pros za nás Boha, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán vskutku zmŕtvychvstal, aleluja.

Modlime sa. Bože, ktorý si skrze zmŕtvychvstanie svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, chcel svetu dať radosť, daj, prosíme, aby sme skrze jeho Matku, Pannu Máriu, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Čo je mariánska antifóna?

Mariánska antifóna je krátka modlitba, ktorá sa spieva alebo recituje v rámci katolíckej liturgie. Sú adresované Panne Márii a zvyčajne ju sprevádzajú hudba alebo spev.

Existuje mnoho rôznych mariánskych antifón, z ktorých každá má svoj vlastný text a význam. Niektoré z najznámejších mariánskych antifón zahŕňajú:

  • Zdravas‘, Mária
  • Raduj sa, nebies Kráľovná
  • Pod tvoju ochranu sa utiekame

Mariánske antifóny sa často používajú ako súčasť modlitby ruženca. Môžu sa však recitovať aj samostatne alebo ako súčasť iných modlitieb.

Mariánske antifóny sú dôležitou súčasťou katolíckej spirituality. Pomáhajú nám vyjadriť svoju lásku a oddanosť Panne Márii a prosiť o jej príhovor.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!