Skip to content
1 - sest pravd

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie

V katolíckej cirkvi existuje súhrn šiestich základných dogiem, ktoré definujú našu vieru. Tieto „Šesť hlavných právd“ slúžia ako kompas pre pochopenie Boha, Ježiša Krista, spásy a posmrtného života.

Šesť hlavných právd nám dáva pevný základ pre pochopenie kresťanskej viery a vedie nás k životu v láske a oddanosti Bohu.

Šesť hlavných právd

 1. Boh je len jeden. Viera v jediného Boha je základným pilierom kresťanskej viery. Boh je stvoriteľom neba a zeme, všemohúci a nekonečne dobrý.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Toto tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ťažké pochopiť ľudským rozumom, ale je to základná pravda kresťanskej viery. Tri osoby v Bohu sú jeden Boh, navzájom sa milujú a sú si rovné.
 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Ježiš Kristus, druhá osoba Najsvätejšej Trojice, sa z lásky k ľuďom stal človekom. Narodil sa z Panny Márie, žil na zemi, učil ľudí o Božej láske a zomrel na kríži, aby nás vykúpil z hriechu.
 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Po smrti nás Boh bude súdiť podľa našich skutkov. Dobrých odmení večným životom v nebi a zlých potrestá večným zatratením v pekle.
 5. Duša človeka je nesmrteľná. Na rozdiel od tela, ktoré po smrti zomrie, duša človeka je nesmrteľná a bude existovať aj po smrti.
 6. Milosť Božia je na spásu potrebná. Človek nemôže dosiahnuť spásu sám zo svojich síl. Potrebuje Božiu milosť, ktorú nám Boh dáva cez sviatosti a modlitbu.

Čo je šesť hlavných právd?

Šesť hlavných právd je súhrn základných vieroučných dogiem katolíckej cirkvi. Tieto pravdy zhrňujú vieru v Boha, Ježiša Krista, spásu a posmrtný život.

Šesť hlavných právd:

 • Boh je len jeden.
 • V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 • Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 • Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
 • Duša človeka je nesmrteľná.
 • Milosť Božia je na spásu potrebná.

Tieto pravdy sú rozvinuté v katechizme a slúžia ako základ pre pochopenie kresťanskej viery.

 

Dôležitosť Šiestich hlavných právd:

 • Poskytujú základný rámec pre pochopenie kresťanskej viery.
  Pomáhajú nám hlboko veriť v Boha a v jeho plán spásy.
  Vedú nás k životu v súlade s Božími prikázaniami.
  Posilňujú našu nádej v večný život.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Facebook hodnotenia.

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist  – social marketing

facebook partner

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!