Skip to content
modlitba

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Sme zachránení

Výrok „Sme zachránení“ môže mať rôzne významy v závislosti od kontextu, v ktorom je použitý, najmä v náboženskom alebo duchovnom zmysle. V kresťanstve, tento výrok často odkazuje na koncept spásy, ktorý je základným prvkom kresťanskej viery.

⭐ zhrnutie

Modlitba „Raduj sa, nebies Kráľovná“ je mariánska hymna, ktorá sa často spieva v rímskokatolíckej cirkvi. Modlitba je založená na biblických textoch, ktoré oslavujú Pannu Máriu ako Matku Božiu a Kráľovnú nebies.

Modlitba sa začína zvolaním „Raduj sa, nebies Kráľovná“. Toto zvolanie je odvodené od evanjelia sv. Lukáša, kde anjel Gabriel oslovuje Pannu Máriu slovami „Raduj sa, milostiplná, Pán s Tebou“.

V ďalšej časti modlitby sa oslavuje vzkriesenie Ježiša Krista. Modlitba hovorí, že Pán vstal z mŕtvych a že je teraz s nami.

Na záver modlitby sa opäť oslovuje Panna Mária. Modlitba ju prosí, aby sa za nás modlila.

Modlitba „Raduj sa, nebies Kráľovná“ je krásnou a povzbudzujúcou modlitbou. Je to modlitba, ktorá nám pripomína, že Panna Mária je s nami a že nás vždy sprevádza.

Áno, sme zachránení. Boh nás miluje a chce, aby sme boli spasení. Ježiš Kristus zomrel na kríži za naše hriechy a vzkriesil sa z mŕtvych, aby nám dal nový život. Ak uveríme v Ježiša Krista a prijmeme ho do svojho života, sme zachránení.

Samozrejme, naša spása nie je len o tom, že veríme v Ježiša Krista. Musíme sa tiež snažiť žiť podľa jeho učenia. To znamená, že sa musíme snažiť byť milujúcimi a odpúšťavajúcimi, žiť v spravodlivosti a mieri a šíriť Božiu lásku do sveta.

Ak sa snažíme žiť podľa Božieho učenia, môžeme byť istí, že sme zachránení. Boh nás miluje a nikdy nás neopustí.

Tu je niekoľko biblických veršov, ktoré hovoria o našej spáse:

  • Ján 3:16 „Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
  • Rímskym 3:23-26 „Všetci zhrešili a nemajú Božej slávy, a sú oslobodení od trestu za svoje hriechy zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh predložil ako obeť za zmierenie. Vierou v neho môžeme byť ospravedlnení jeho milosťou a prijať dedičstvo medzi tými, ktorí sú posvätení vierou v neho.“
  • 1. Timotejovi 2:4-6 „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lebo jeden je Boh a jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý sa sám vydal ako výkupné za všetkých.“

 

Modlitba „Sme Zachránení“

Milujúci Bože, nebeský Otče,

S hlbokou vďačnosťou prichádzame pred Teba, uznávajúc Tvoj nekonečný dar lásky a milosrdenstva. V Ježišovi Kristovi, Tvojom Synovi, si nám ukázal cestu k spáse, oslobodil nás od hriechu a otvoril brány večného života.

S pokorou a radosťou v srdci vyznávame, že sme zachránení Tvojou milosťou. Pomôž nám žiť každý deň v tejto pravde, nech naše myšlienky, slová a skutky odrážajú Tvoju lásku a dobrotu.

Daj nám silu a odvahu byť svetlom Tvojej pravdy v našom svete. Nech naše životy svedčia o Tvojej spásnej láske a nech sa stávame nástrojmi Tvojho pokoja a spravodlivosti.

Prosíme Ťa, naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli čoraz viac rásť vo viere, nádeji a láske. Nech náš život je neustálym oslavovaním Tvojej spásy a nech naše srdcia sú vždy otvorené pre Tvoje vedenie a inšpiráciu.

V Ježišovom mene, nášom Spasiteľovi a Páne, sa modlíme.

Amen.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Facebook hodnotenia.

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist  – social marketing

facebook partner

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!