Skip to content

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

Asertivita je životná zručnosť, ktorá vám umožňuje efektívne komunikovať a presadzovať svoje záujmy s rešpektom k sebe samému aj k druhým.

Naučiť sa asertívne správanie vám môže pomôcť:

 • Zvýšiť sebavedomie a sebaúctu
 • Zlepšiť medziľudské vzťahy
 • Predchádzať konfliktom a efektívne ich riešiť
 • Lepšie zvládať stres a náročné situácie
 • Dosiahnuť svoje ciele a sny

Asertivita nie je o agresivite ani o pasivite. Je to o tom, že sa naučíte jasne a priamo vyjadrovať svoje potreby a pocity, rešpektovať potreby druhých a hľadať riešenia, ktoré sú prospešné pre obe strany.

Asertivita je zručnosť, ktorú sa môže naučiť každý. Naučiť sa asertívne správanie vám môže pomôcť žiť plnohodnotnejší a spokojnejší život.

Kľúčové slová: asertivita, komunikácia, sebapresadenie, rešpekt, sebavedomie, stres, spokojnosť, kurzy asertivity, knihy, cvičenie.

Čo je TISAX?

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) je štandard pre informačnú bezpečnosť, špeciálne navrhnutý pre automobilový priemysel. TISAX umožňuje spoločnostiam v automobilovom sektore vzájomne akceptovať hodnotenia informačnej bezpečnosti, čím znižuje potrebu opakovaných auditov a zvyšuje efektivitu v rámci celého odvetvia.

História TISAX

História TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) nie je taká dlhá, no zohrala významnú úlohu v zabezpečení dodávateľského reťazca v nemeckom automobilovom priemysle. Tu je stručný prehľad jeho vývoja:

Potreba pre TISAX (pred rokom 2017):

Nemecký automobilový priemysel sa spolieha na rozsiahly dodávateľský reťazec, ktorý zahŕňa rôzne spoločnosti po celom svete.
V minulosti si každý výrobca automobilov vykonával vlastné audity informačnej bezpečnosti u svojich dodávateľov, čo bolo pre dodávateľov časovo náročné a neefektívne.
Neexistoval jednotný štandard pre hodnotenie informačnej bezpečnosti v dodávateľskom reťazci.

Vznik TISAX (2017):

V roku 2017 Asociácia ENX v spolupráci s Nemeckým Zväzom automobilového priemyslu (VDA) vyvinula TISAX.
Cieľom bolo vytvoriť štandardizovaný mechanizmus na posudzovanie a výmenu informácií o bezpečnosti informácií medzi spoločnosťami v dodávateľskom reťazci.
TISAX stanovil rámec pre hodnotenie informačnej bezpečnosti založený na Katalógu informačnej bezpečnosti VDA (VDA ISA).

Vývoj TISAX (od roku 2017):

TISAX si rýchlo získal popularitu v nemeckom automobilovom priemysle a stal sa preferovaným spôsobom hodnotenia informačnej bezpečnosti dodávateľov.
Aktualizácie TISAX boli vydané v rokoch 2018 a 2021 na reflektovanie meniaceho sa prostredia kybernetickej bezpečnosti a potrieb priemyslu.
Dnes je TISAX uznávaný aj mimo Nemecka a čoraz viac ho využívajú aj výrobcovia automobilov z iných krajín.

Budúcnosť TISAX:

Očakáva sa, že TISAX sa bude aj naďalej vyvíjať a prispôsobovať novým hrozbám a technológiám v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Integrácia s inými štandardmi informačnej bezpečnosti je možná, aby sa zjednodušil proces hodnotenia pre dodávateľov.
TISAX môže zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.

TISAX za pomerne krátky čas zásadne zmenil spôsob, akým sa v nemeckom automobilovom priemysle pristupuje k informačnej bezpečnosti dodávateľského reťazca. Jeho štandardizovaný prístup priniesol efektívnosť a dôveru medzi rôzne subjekty v dodávateľskom reťazci.

Výhody TISAX

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) prináša rad výhod pre rôzne subjekty v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Pozrime sa na ne bližšie:

Pre dodávateľov:

 • Znížené pracovné zaťaženie a náklady: TISAX eliminuje potrebu opakovaných auditov od jednotlivých výrobcov automobilov. Využíva sa jeden štandardizovaný audit na základe VDA ISA (Katalóg informačnej bezpečnosti VDA), čím sa šetrí čas a finančné prostriedky.
 • Zvýšená konkurencieschopnosť: Pozícia dodávateľa s pozitívnym hodnotením TISAX je silnejšia a dôveryhodnejšia v očiach výrobcov automobilov. Zlepšuje sa tak ich konkurenčná výhoda pri uchádzaní sa o zákazky.
 • Zlepšená bezpečnosť informácií: Proces hodnotenia TISAX pomáha dodávateľom identifikovať a riešiť slabiny v ich informačnej bezpečnosti. To vedie k celkovému zlepšeniu ochrany citlivých dát a zníženiu rizika kybernetických útokov.
 • Transparentnosť a dôvera: TISAX umožňuje dodávateľom preukázať svoj záväzok voči informačnej bezpečnosti výrobcom automobilov. Zvyšuje sa tak transparentnosť a dôvera v rámci dodávateľského reťazca.

Pre výrobcov automobilov:

 • Zvýšená bezpečnosť dodávateľského reťazca: TISAX pomáha výrobcom automobilov zabezpečiť citlivé informácie, ktoré zdieľajú so svojimi dodávateľmi. Znižuje sa riziko úniku dát a narušenia prevádzky.
 • Zjednodušený proces auditu: TISAX umožňuje výrobcom automobilov spoliehať sa na jednotné a dôveryhodné výsledky hodnotenia dodávateľov. To zjednodušuje proces auditu a šetrí čas aj finančné prostriedky.
 • Zlepšená spolupráca: Spoločná úroveň informačnej bezpečnosti vďaka TISAX vytvára lepšie prostredie pre spoluprácu medzi výrobcami a dodávateľmi.
 • Zvýšená efektivita: Zjednodušený proces auditu a znížené riziko bezpečnostných incidentov vedie k vyššej efektivite v rámci celého dodávateľského reťazca.

Pre celý dodávateľský reťazec:

 • Štandardizácia: TISAX zavádza jednotný štandard pre hodnotenie informačnej bezpečnosti, čo zjednodušuje proces pre všetkých účastníkov dodávateľského reťazca.
 • Globálne uznanie: TISAX si získava uznanie aj mimo Nemecka. To môže byť výhodné pre dodávateľov pôsobiacich v zahraničí a pre výrobcov spolupracujúcich s dodávateľmi z rôznych krajín.
 • Zvýšená dôvera v odvetví: Celkové zlepšenie informačnej bezpečnosti vďaka TISAX posilňuje dôveru v automobilovom priemysle ako celku.

Vo všeobecnosti prináša TISAX výhody pre všetkých zúčastnených strán v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Zlepšuje sa bezpečnosť informácií, znižujú sa náklady a vytvára sa prostredie pre efektívnejšiu spoluprácu.

Pre koho je TISAX určený?

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) je určený primárne pre firmy pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. To zahŕňa:

Výrobcov automobilov:

 • TISAX je pre nich dôležitý nástroj na posudzovanie a riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti u svojich dodávateľov.
 • Pomáha im chrániť citlivé informácie, ako sú konštrukčné návrhy, údaje o zákazníkoch a obchodné tajomstvá.
 • Vďaka TISAXu si môžu výrobcovia automobilov vyberať spoľahlivých dodávateľov s robustnými systémami informačnej bezpečnosti.

Dodávateľov komponentov a materiálov:

 • Pre dodávateľov je TISAX dôležitý z hľadiska ich konkurencieschopnosti.
 • Získanie pozitívneho hodnotenia TISAX im dáva silnú pozíciu pri uchádzaní sa o zákazky od veľkých výrobcov automobilov.
 • Preukazuje ich záväzok voči informačnej bezpečnosti a buduje dôveru s potenciálnymi obchodnými partnermi.
 • TISAX taktiež pomáha dodávateľom zlepšiť vlastné systémy informačnej bezpečnosti a chrániť svoje dáta.

Poskytovateľov služieb:

TISAX sa týka aj firiem, ktoré poskytujú služby v automobilovom priemysle, ako napríklad IT firmy, inžinierske firmy a logistické spoločnosti.

Tieto firmy musia spĺňať požiadavky TISAX, ak chcú spolupracovať s výrobcami automobilov a dodávateľmi s certifikáciou TISAX.
Získanie hodnotenia TISAX im môže pomôcť rozšíriť si klientsku základňu a zlepšiť si reputáciu.

Kľúčové aspekty TISAX

Pôvod a riadenie:

TISAX nie je samostatný štandard, ale je založený na existujúcom štandarde ISO/IEC 27001, adaptovaný na špecifické potreby automobilového priemyslu. Bol vyvinutý a je spravovaný nemeckou Asociáciou automobilového priemyslu (VDA), ktorá zahrňuje mnohé hlavné automobilové firmy a ich dodávateľov.

Účel:

TISAX slúži na zabezpečenie, že údaje, ktoré sú zdieľané medzi automobilkami, dodávateľmi a ďalšími službami, sú chránené v súlade s vysokými štandardmi bezpečnosti. Tento štandard sa používa na posudzovanie spracovania citlivých informácií vrátane osobných údajov a obchodných tajomstiev.

Proces hodnotenia:

Spoločnosti, ktoré chcú získať TISAX akreditáciu, musia prejsť hodnotením, ktoré vykonáva akreditovaný audítor. Hodnotenie zahŕňa rôzne oblasti informačnej bezpečnosti, vrátane správy rizík, bezpečnosti aplikácií, a správy prístupu.
Po úspešnom absolvovaní hodnotenia získajú spoločnosti štítok TISAX, ktorý je platný tri roky.

Vzájomné uznávanie:

Jedným z hlavných výhod TISAX je, že hodnotenie vykonané jednou stranou je uznávané všetkými ostatnými účastníkmi TISAX. To eliminuje potrebu viacerých auditov od rôznych zákazníkov a zjednodušuje proces overovania bezpečnostných opatrení.

TISAX sa stáva stále dôležitejším v automobilovom priemysle, kde ochrana citlivých informácií a spĺňanie prísnych bezpečnostných požiadaviek sú kritické pre bezpečnosť a dôveru medzi spoločnosťami a ich zákazníkmi.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!