Skip to content

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Večerná modlitba je modlitba, ktorú sa modlí pred spaním. Je to čas na reflexiu nad dňom, ktorý sa končí, a na vyjadrenie vďačnosti za všetko, čo sme mohli prežiť. Je to tiež čas na prosbu o Božiu ochranu v noci a na pomoc v nasledujúci deň.

Večerná modlitba sa zvyčajne modlí pred spaním. Je to čas na reflexiu nad dňom, ktorý sa končí, a na vyjadrenie vďačnosti za všetko, čo sme mohli prežiť. Je to tiež čas na prosbu o Božiu ochranu v noci a na pomoc v nasledujúci deň.

Cieľom večernej modlitby je:

 • Ďakovať Bohu za tento deň.
 • Prosiť o Božiu ochranu v noci.
 • Prosiť o pomoc v nasledujúci deň.
 • Odbočiť od hriechu a obnoviť vzťah s Bohom.

Klasická večerná modlitba

Tu je klasiká večerná modlitba, ktorá sa modlí už storočia a pozostáva z nasledujúcich častí: 

 

Znamenie kríža

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Otčenáš

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Zdravas Mária

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Sláva Otcu

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak aj teraz i vždycky a na veky vekov. Amen.

Ďakujeme ti, Pane, za tento deň, za všetko, čo sme mohli prežiť, za ľudí, ktorých sme stretli, za jedlo, ktoré sme mali, za prístrešie, za zdravie. Prosíme ťa, požehnaj nás a ochraňuj nás v noci, aby sme sa mohli pokojne vyspať a pripraviť sa na ďalší deň. Amen.

 

Modlitba za Božiu ochranu

Pane, náš Bože, ďakujeme ti za tento deň. Prosíme ťa, ochraňuj nás v noci pred zlým. Daj nám pokojný spánok a priprav nás na ďalší deň.

 

Modlitba za vďačnosť

Pane, ďakujeme ti za všetko, čo sme dnes mohli prežiť. Ďakujeme ti za ľudí, ktorých sme stretli, za jedlo, ktoré sme mali, za prístrešie, za zdravie.

 

Modlitba za odpustenie

Pane, prosíme ťa, odpusť nám naše hriechy a nedostatky. Pomôž nám žiť podľa tvojej vôle a byť dobrými kresťanmi.

 

Modlitba za ochranu druhých

Prosíme ťa, ochraňuj našu rodinu, priateľov a všetkých, ktorých máme radi. Modlíme sa aj za všetkých, ktorí sú chorí, trpia alebo sú v núdzi.

 

Modlitba za svet

Prosíme ťa, Pane, za mier, spravodlivosť a lásku vo svete. Modlíme sa za všetkých, ktorí pracujú na tom, aby svet bol lepším miestom.

 

Záverečná modlitba

Pane, ďakujeme ti za všetko. Buď so mnou vždy a všade.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Svätá Mária, Matka naša, oroduj za nás.

Svätý Jozef, oroduj za nás.

Všetci svätí, oroduj za nás.

Amen.

 

Táto modlitba je skvelou voľbou pre každého, kto hľadá klasickú večernú modlitbu, ktorá je jednoduchá a výstižná. Môžete si ju upraviť podľa svojich vlastných potrieb a túžob.

 

Ďalšie večerné modlitby (príklady)

Modlitba za druhých

Modlíme sa za našu rodinu, priateľov, známych, za všetkých, ktorých máme radi. Modlíme sa za ich zdravie, šťastie, úspech a Božiu ochranu.

Modlíme sa za všetkých, ktorí sú chorí, trpia alebo sú v núdzi. Modlíme sa za ich uzdravenie, pomoc a Božiu útechu.

Modlíme sa za celý svet, za mier, spravodlivosť a lásku. Modlíme sa za všetkých, ktorí pracujú na tom, aby svet bol lepším miestom.

Amen.

 

Modlitba za seba

Modlíme sa za seba, za svoje hriechy a nedostatky. Prosíme ťa, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Modlíme sa za svoju silu, odvahu a múdrosť. Prosíme ťa, pomôž nám žiť podľa tvojej vôle a byť dobrými kresťanmi.

Modlíme sa za tvoju pomoc v nasledujúcom dni. Prosíme ťa, požehnaj nás a ochraňuj nás, aby sme sa mohli dobre vyspať a pripraviť sa na ďalší deň.

Amen.

 

Večerná modlitba za dobrý spánok

Milovaný Bože,

Ďakujeme ti za tento deň. Ďakujeme ti za všetko, čo sme mohli prežiť. Ďakujeme ti za ľudí, ktorých sme stretli, za jedlo, ktoré sme mali, za prístrešie, za zdravie.

Prosíme ťa, požehnaj nám dobrý spánok. Daj nám pokojnú myseľ a telo. Pomôž nám odložiť všetky starosti a problémy a uvoľniť sa.

Utišuj naše obavy a daj nám pocit bezpečia. Pomôž nám byť pripravení na ďalší deň.

Ďakujeme ti za všetko.

V mene Ježiša Krista. Amen.

 

 

Večerná modlitba za utíšenie úzkostlivého srdca

Milovaný Bože,

Prichádzam k tebe s úzkostným srdcom. Cítim sa vyčerpaný a bezradný.

Prosím ťa, daj mi tvoj pokoj. Upokoj moje myšlienky a pocity. Pomôž mi uvoľniť sa a zaspať.

Viem, že si so mnou, aj keď som úzkostný. Dávaš mi svoju lásku a ochranu.

Ďakujem ti za tvoju prítomnosť.

V mene Ježiša Krista. Amen.

 

Modlitba za reštart

Milý Bože,

Stojím tu pred Tebou s otvoreným srdcom a myšlienkami plnými nádeje. Prosím Ťa o nový začiatok, o reštart, ktorý mi umožní opustiť staré vzorce, chyby a neúspechy.

Pomôž mi pustiť to, čo už nie je pre mňa dobré, čo ma brzdí a čo mi bráni v raste. Daj mi silu a odvahu opustiť staré cesty a vykročiť na novú cestu plnú svetla, lásky a pozitívnej energie.

Napln moje srdce novým porozumením, trpezlivosťou a odhodlaním. Nech každý nový krok, ktorý urobím, je krokom k lepšiemu ja, k lepšiemu zajtrajšku. Daj mi múdrosť rozpoznať príležitosti pre rast a odvahu ich využiť.

Prosím, osviež moju myseľ, obnov moju energiu a obnov moju dušu. Nech je každý nový deň príležitosťou na nový začiatok, na nové učenie a na nové víťazstvá.

Ďakujem Ti za Tvoju nekonečnú lásku, vedenie a ochranu. Verím, že s Tvojou pomocou môžem začať znova a žiť život plný radosti, pokoja a naplnenia.

Amen.

 

Ďakovná večerná modlitba

Milý Bože,

Keď sa tento deň chýli ku koncu, prichádzam pred Teba s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem Ti za všetky požehnania tohto dňa, za momenty radosti a úspechu, ako aj za výzvy, ktoré ma učia a posilňujú.

Ďakujem Ti za strechu nad hlavou, za jedlo, ktoré mám k dispozícii, za zdravie, ktoré mi umožňuje žiť každý deň naplno, a za ľudí v mojom živote, ktorí mi prinášajú lásku a podporu.

Prosím, odpusť mi moje chyby a nedostatky tohto dňa. Pomôž mi učiť sa z nich a rásť, aby som bol každým dňom lepším človekom.

Daj mi pokojný spánok, aby som sa mohol prebudiť s novou energiou a optimizmom. Nech je každý nový deň príležitosťou na to, aby som rozširoval lásku, pochopenie a pozitívnosť vo svete okolo mňa.

Ďakujem Ti za Tvoju neustálu prítomnosť v mojom živote, za Tvoje vedenie a ochranu. Verím, že s Tvojou pomocou môžem čeliť všetkému, čo mi prinesie zajtrajší deň.

Amen.

 

Nočná modlitba za požehnanie

Milý Bože,

Keď sa dnešný deň sklonil k pokojnej noci, prichádzam pred Teba s pokorným srdcom. Ďakujem Ti za všetky dnešné požehnania, za lásku, ktorú som cítil, a za radosti, ktoré som zažil.

Prosím Ťa, požehnaj túto noc. Nech je môj spánok pokojný a obnovujúci, aby som sa mohol prebudiť s novou energiou a pripravený čeliť novému dňu.

Požehnaj moju rodinu, mojich priateľov a všetkých, ktorých mám rád. Ochraňuj ich, stráž ich a daj im pocit pokoja a bezpečia. Nech sú chránení pred všetkým zlým a nechaj ich cítiť Tvoju lásku a prítomnosť.

Prosím, rozlievaj svoje požehnanie aj na tých, ktorí sú v núdzi, na tých, ktorí trpia, a na tých, ktorí hľadajú Tvoje vedenie. Nech nájdu útechu, silu a nádej v Tvojej nekonečnej láske.

Daj mi, prosím, múdrosť a silu, aby som mohol byť zdrojom požehnania pre iných. Nech moje slová a činy prinášajú pokoj, láska a svetlo do životov ľudí okolo mňa.

Ďakujem Ti za Tvoju neustálu prítomnosť a ochranu. Verím, že pod Tvojím dohľadom je každá noc a každý deň požehnaný.

Amen.

 

Za skutočný odpočinok

Milý Bože,

Keď sa dnes večer ukladám do postele, obraciam sa na Teba s prosbou o skutočný odpočinok. Po dni plnom výziev a aktivít, prosím o pokoj a obnovu pre moje telo, myseľ a dušu.

Nechaj moje myšlienky pomaly utíchať a starosti dňa nech sa rozplynú. Naplň ma pocitom hlbokého pokoja a bezpečia. Nech som chránený/á a obklopený/á Tvojou láskou a pokojom.

Prosím, obnov moje sily počas noci, aby som sa ráno prebudil/a svieži/a a plný/á energie, pripravený/á na nové výzvy a príležitosti. Pomôž mi, aby som sa každé ráno prebúdzal/a s pocitom vďačnosti a očakávania toho dobrého, čo prinesie nový deň.

Požehnaj aj mojich blízkych a všetkých, ktorí hľadajú pokojný spánok. Nechaj ich odpočívať v bezpečí a harmónii, a nech sa aj oni ráno prebudia obnovení a plní života.

Ďakujem Ti za Tvoju nekonečnú lásku a starostlivosť. Verím, že pod Tvojou ochranou nájdem skutočný odpočinok a pokoj.

Amen.

 

Za bezstarostný spánok

Milý Bože,

Keď sa dnes večer ukladám do postele, obraciam sa na Teba s prosbou o pokojný a bezstarostný spánok. Po dni plnom rôznych skúseností a emócií, prosím o odpočinok, ktorý obnoví moje telo i dušu.

Prosím, odplav všetky moje starosti a napätie, nechaj ma zaspať s pocitom pokoja a bezpečia. Ochraňuj ma počas noci a nechaj ma odpočívať bez obáv a strachu.

Naplň moje sny príjemnými myšlienkami a krásnymi predstavami. Pomôž mi, aby som sa ráno prebudil/a osviežený/á a pripravený/á na nový deň s čistou myšlienkou a pozitívnym duchom.

Požehnaj aj mojich blízkych a všetkých, ktorí túžia po pokojnom spánku. Nech aj oni nájdu útočište v noci, plné pokoja a bezstarostnosti.

Ďakujem Ti za Tvoju neustálu prítomnosť a ochranu. Verím, že v Tvojom objatí nájdem pokojný spánok a ráno sa prebudím s novou nádejou a energiou.

Amen.

 

Odpustenie na konci dňa

Modlitba o odpustenie na konci dňa je krásny spôsob, ako uzavrieť deň s pokorou a očistením srdca. Tu je príklad takejto modlitby, ktorú môžete použiť alebo upraviť podľa svojich osobných presvedčení a potrieb:

 

Milý Bože,

Keď sa tento deň blíži ku koncu, prichádzam pred Teba s pokorným srdcom. Uznávam svoje chyby a slabosti, ktoré som dnes prejavil/a, a prosím o Tvoje odpustenie.

Za každé slovo, ktoré som povedal/a v hneve, za každú myšlienku, ktorá nebola láskavá, za každý čin, ktorý neodrážal moje najlepšie ja, prosím o Tvoje milosrdenstvo a odpustenie.

Pomôž mi vidieť, kde som mohol/a konať lepšie, a daj mi silu a múdrosť, aby som sa mohol/a zlepšovať každým dňom. Naplň moje srdce láskou, trpezlivosťou a pochopením voči sebe samému/sebe samej a voči ostatným.

Prosím Ťa tiež, aby si mi pomohol/a odpustiť tým, ktorí ma možno zranili alebo sklamali. Nechaj ma ísť do nového dňa s čistým srdcom, bez záťaže hnevu alebo nevraživosti.

Ďakujem Ti za Tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo. Verím, že s Tvojou pomocou môžem končiť každý deň s čistým srdcom a pokojnou myšlienkou.

Amen.

 

Krátka večerná modlitba

Milý Bože,

Ďakujem za tento deň, za jeho výzvy aj požehnania. Prosím o pokojnú noc a obnovujúci spánok. Ochraňuj mňa a mojich blízkych, a nechaj nás prebudiť sa do nového dňa plného nádeje a radosti.

Amen.

 

Známa detská večerná modlitba z 18. storočia

Jednou z najznámejších detských večerných modlitieb, ktorá pochádza z 18. storočia, je „Teraz idem spať“ (v angličtine „Now I Lay Me Down to Sleep“). Táto modlitba je obľúbená najmä v anglicky hovoriacich krajinách a existuje v mnohých variáciách. Jej tradičná verzia znie:

Teraz idem spať,
Prosím Pána, moju dušu nech si vezme.
Ak by som mal/a zomrieť predtým, než sa prebudím,
Prosím Pána, moju dušu nech si vezme.

 

V angličtine:

Now I lay me down to sleep,
I pray the Lord my soul to keep.
If I should die before I wake,
I pray the Lord my soul to take.

Táto modlitba bola a je stále používaná ako jednoduchý spôsob, ako učiť deti modliť sa večer pred spaním, a zároveň im poskytovať pocit pokoja a ochrany.

 

Večerná modlitba pre deti

Milý Bože, teraz, keď deň končí,
Ďakujem za všetko, čo som prežil.
Za hry, smiech a nové priateľstvá,
Za rodinu, ktorá ma má rada tak, ako som.

Prosím, stráž moju rodinu celú noc,
Nech nám dávaš sny sladké a jasné ako svetlo.
A keď príde nový deň, plný slnka jasného,
Pomôž nám byť láskaví, šťastní a silní.

Dobrú noc, Bože, a ďakujem za dnešný deň,
Prosím, buď s nami aj v noci, keď spíme.

Amen.

 

Za milovaných

Milý Bože/Vesmír/[alebo akékoľvek vyššie bytie, v ktoré veríte],

Dnes prichádzam pred Teba s myšlienkami plnými lásky a vďačnosti za všetkých mojich milovaných. Za rodinu, priateľov a všetkých, ktorí mi sú drahí.

Prosím, požehnaj ich svojou láskou a ochranou. Nechaj ich cítiť Tvoju prítomnosť v ich životoch, aby vedeli, že nie sú sami. Daj im silu, zdravie a šťastie, a pomôž im prekonávať všetky výzvy, ktoré pred nimi stoja.

Naplň ich srdcia pokojom a radosťou. Nech každý nový deň prináša nové príležitosti na rast, učenie a šťastie. Pomôž im nájsť cestu k svojim snom a cieľom a nechaj ich vedieť, že ich podporujem a milujem v každom kroku.

Prosím, buď s nimi v každom momente ich života, v radostiach aj v smútkoch, a daj im vedieť, že sú cenní a milovaní. Nechaj ich pocítiť Tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo.

Ďakujem Ti za každého z nich a za radosť, ktorú prinášajú do môjho života. Sú darom, za ktorý som nekonečne vďačný/á.

Amen.

 

Exámen (Večerné rozjímanie)

Exámen, alebo večerné rozjímanie, je duchovná prax, ktorá pochádza z kresťanskej tradície, najmä zo spirituality svätého Ignáca z Loyoly. Tento proces pomáha človeku prehodnotiť svoj deň v kontexte jeho duchovného života a rastu. Exámen sa zvyčajne skladá z niekoľkých krokov, ktoré vedú k hlbšiemu sebapoznaniu a uvedomeniu si Božej prítomnosti v každodennom živote. Tu je príklad, ako môže takéto večerné rozjímanie vyzerať:

 • Príprava na modlitbu: Nájdite tiché miesto a pár chvíľ sa uvoľnite. Uvedomte si, že ste v Božej prítomnosti a požiadajte o milosť vidieť váš deň cez Božie oči.
 • Vďačnosť: Premýšľajte o udalostiach uplynulého dňa a vyjadrite vďačnosť za Božie dary – za ľudí, ktorých ste stretli, za to, čo ste zažili, a za to, čo ste sa naučili.
 • Prehodnotenie dňa: Pomaly a pozorne prejdite udalosťami dňa od rána až po večer. Všímajte si detaily: vaše myšlienky, pocity, slová a činy. Pozorujte, kde ste cítili Božiu prítomnosť a kde ste možno odolávali Božej milosti.
 • Vyznanie a odpustenie: Ak ste si všimli chyby alebo hriechy, priznajte ich a požiadajte o odpustenie. Buďte si vedomí Božieho nekonečného milosrdenstva a lásky.
 • Rozhovor s Bohom: Rozprávajte sa s Bohom o vašom dni. Môžete sa podeliť o svoje obavy, požiadať o pomoc pre seba alebo iných, alebo jednoducho hovoriť o tom, čo vás zaujalo alebo znepokojuje.
 • Pohľad na zajtrajší deň: Premýšľajte o tom, čo vás čaká zajtra. Požiadajte o Božiu milosť a vedenie pre nové výzvy a príležitosti.

Exámen sa uzatvára modlitbou, ktorá môže byť formálna alebo jednoduchý rozhovor s Bohom podľa vašich osobných preferencií. Tento proces pomáha nielen v duchovnom raste, ale tiež v rozvíjaní väčšieho sebavedomia a hlbšieho vnímania každodenného života.

 

Čo je večerná modlitba?

Večerná modlitba je modlitba, ktorú sa modlí pred spaním. Je to čas na reflexiu nad dňom, ktorý sa končí, a na vyjadrenie vďačnosti za všetko, čo sme mohli prežiť. Je to tiež čas na prosbu o Božiu ochranu v noci a na pomoc v nasledujúci deň.

 

Prečo s modlíme večer (čo je cieľom)

Cieľom večernej modlitby je:

 • Ďakovať Bohu za tento deň.
 • Prosiť o Božiu ochranu v noci.
 • Prosiť o pomoc v nasledujúci deň.
 • Odbočiť od hriechu a obnoviť vzťah s Bohom.

Večerná modlitba môže byť jednoduchá alebo zložitá. Môžete sa modliť vlastnými slovami alebo použiť modlitby, ktoré sú už napísané. Niektorí ľudia sa modlia ruženec alebo iné modlitby, ktoré sú im známe.

 

Tipy na večernú modlitbu

 • Vyberte si pokojné miesto, kde sa budete cítiť pohodlne.
 • Vypnite telefón a všetky ostatné rozptýlenia.
 • Zhlboka sa nadýchnite a uvoľnite sa.
 • Myslite na všetko, za čo ste vďační.
 • Prosím Boha o pomoc a ochranu.
 • Ukončite modlitbu v pokoji a vďačnosti.

Večerná modlitba môže byť krásnym spôsobom, ako ukončiť deň a pripraviť sa na spánok. Je to čas na spojenie s Bohom a vyjadrenie svojej vďačnosti za všetko, čo nám dal.

 

Najčastejšie otázky a odpovede o večernej modlitbe

Aká je správna dĺžka večernej modlitby?

Dĺžka večernej modlitby je na vás. Môžete sa modliť len niekoľko minút alebo dlhšie, podľa toho, koľko času máte a ako sa cítite. Ak ste unavení, môžete sa modliť len krátku modlitbu. Ak máte čas a chcete sa viac sústrediť, môžete sa modliť dlhšie.

 

Aké modlitby sa dajú použiť na večernú modlitbu?

Na večernú modlitbu sa dajú použiť rôzne modlitby. Môžete sa modliť vlastnými slovami alebo použiť modlitby, ktoré sú už napísané. Niektoré populárne modlitby na večernú modlitbu sú:

 • Otčenáš
 • Zdravas Mária
 • Sláva Otcu
 • Modlitba za pokoj
 • Modlitba za ochranu
 • Modlitba za vďačnosť

Ako sa mám modliť večernú modlitbu?

Pri večernej modlitbe je dôležité, aby ste sa cítili pohodlne a pokojne. Vyberte si pokojné miesto, kde vás nič nebude rozptyľovať. Zhlboka sa nadýchnite a uvoľnite sa. Zamyslite sa nad dňom, ktorý sa končí, a ďakujte Bohu za všetko, čo ste mohli prežiť. Ak máte nejaké prosby, môžete sa ich modliť. Nakoniec ukončite modlitbu v pokoji a vďačnosti.

 

Ako môže večerná modlitba zlepšiť môj život?

Večerná modlitba môže mať mnoho výhod. Môže vám pomôcť:

 • Upokojiť sa a pripraviť sa na spánok.
 • Vyjadriť svoju vďačnosť Bohu.
 • Prosiť o Božiu ochranu a pomoc.
 • Odbočiť od hriechu a obnoviť vzťah s Bohom.

Ak sa večer pravidelne modlíte, môže to mať pozitívny vplyv na váš život. Môže vám pomôcť žiť šťastnejším a naplnenejším životom.

 

Čo ak sa zabudnem večer pomodliť?

Ak sa zabudnete večer pomodliť, nič sa nedeje. Boh vás stále miluje a prijíma vás. Môžete sa modliť kedykoľvek počas dňa alebo noci. Ak sa vám podarí spomenúť si na večernú modlitbu skôr, ako pôjdete spať, môžete sa ju ešte modliť. Ak sa vám podarí spomenúť si na ňu až ráno, môžete sa modliť aj ráno.

Dôležité je, aby ste sa modlili, keď máte čas a priestor na to, aby ste sa mohli sústrediť. Ak sa budete modliť len preto, aby ste splnili povinnosť, nebude to mať rovnaký účinok.

Tu je niekoľko tipov, ako sa uistiť, že sa večer budete modliť:

 • Nastavte si budík alebo alarm, aby ste si pripomenuli, že sa máte modliť.
 • Napíšte si si pripomienku na papier alebo do mobilu.
 • Poproste niekoho, aby vás na to upozornil.

Ak sa vám aj tak podarí zabudnúť na večernú modlitbu, nebojte sa. Môžete sa modliť kedykoľvek počas dňa alebo noci. A Boh vás stále miluje a prijíma vás.

 

Kde v biblii nájdem večerné modlitby?

V Biblii sa nenachádzajú žiadne špecifické modlitby, ktoré by boli určené na večernú modlitbu. Avšak, v Biblii sa nachádzajú mnohé modlitby, ktoré sa dajú použiť na večernú modlitbu.

Tu sú niektoré príklady biblických modlitieb, ktoré sa dajú použiť na večernú modlitbu:

 • Otčenáš (Matúš 6:9-13)
 • Modlitba za Božiu ochranu (Žalm 91)
 • Modlitba za pokoj (Žalm 4)
 • Modlitba za vďačnosť (Žalm 100)

Môžete sa tiež modliť vlastnými slovami, ak chcete vyjadriť svoje vlastné myšlienky a pocity Bohu.

 

Od koľkých rokov sa modliť večernú modlitbu

Od akého veku sa modliť večernú modlitbu, je vecou rodičov alebo iných opatrovníkov dieťaťa. Niektorí rodičia začínajú modliť svoje deti už od útleho detstva, iní zase čakajú, kým dieťa nebude schopné pochopiť význam modlitby.

V zásade neexistuje žiadne pravidlo, od akého veku sa modliť večernú modlitbu. Je však dôležité, aby dieťa bolo pripravené a aby modlitbu chápalo ako formu komunikácie s Bohom.

Ak chcete začať modliť večernú modlitbu so svojím dieťaťom, môžete začať tým, že mu vysvetlíte, čo je modlitba. Môžete mu povedať, že modlitba je spôsob, ako sa porozprávať s Bohom. Môžete mu tiež vysvetliť, že modlitba je spôsob, ako vyjadriť svoju vďačnosť Bohu za všetko dobré, čo mu dal.

Keď dieťa začne rozumieť významu modlitby, môžete ho začať učiť konkrétne modlitby. Môžete mu napríklad naučiť Otčenáš, Zdravas Mária alebo iné modlitby, ktoré sú známe v jeho náboženskej viere.

Je tiež dôležité, aby ste svojmu dieťaťu poskytli priestor na jeho vlastnú modlitbu. Nechajte ho, aby sa modlilo svojimi vlastnými slovami a aby vyjadrilo svoje vlastné myšlienky a pocity.

 

Môžem sa večer modliť aj v postely?


Áno, môžete sa večer modliť aj v posteli. Modlitba je rozhovor s Bohom a môže sa konať kdekoľvek a kedykoľvek.

Ak sa modlíte v posteli, je dôležité, aby ste boli v pokoji a sústredení. Môžete sa posadiť alebo ľahnúť, ako vám to bude najpohodlnejšie. Môžete sa modliť svojimi vlastnými slovami alebo použiť tradičné modlitby.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!