Skip to content

Web

Webová stránka patrí k základným spôsobom prezentácie v online prostredí a dalo by sa povedať, že je to online vizitka. Webová stránka musí spĺňať určité kritériá na rýchlosť, design, obsah, UX a podobne. Pokiaľ je stránka zlá a tieto kritériá nespĺňa môžete sa rovno rozlúčiť so zarábaním na internete.

Load More