Skip to content

Podprahová reklama

marketingová agentúra bratislava

Čo je podprahová reklama

Podprahová reklama je forma reklamy, ktorá sa snaží ovplyvniť vnímanie alebo správanie ľudí bez toho, aby si to uvedomovali. Podprahová reklama je často využívaná v marketingu a politike.

 

Princíp podprahovej reklamy

Podprahová reklama funguje na princípe, že mozog ľudí je schopný spracovávať informácie, ktoré nie sú vedome vnímané. Tieto informácie môžu byť prezentované v podobe obrázkov, zvukov alebo textov, ktoré sú na hranici vnímania.

 

Metódy podprahovej reklamy

Existuje niekoľko metód, ktoré sa používajú na prezentáciu podprahových stôp. Medzi najbežnejšie metódy patria:

 • Rýchle blikanie: Podprahová snímka sa zobrazí na obrazovke na veľmi krátku dobu, ktorá je pod prahom vnímania.
 • Maskovanie: Podprahová snímka sa zobrazí na obrazovke spolu s inou, ktorá je vnímateľná.
 • Zákulisie: Podprahová snímka sa zobrazí na pozadí, ktoré je vnímateľné.

 

Účinnosť podprahovej reklamy

Účinnosť podprahovej reklamy je kontroverzná téma. Niektoré štúdie naznačujú, že podprahová reklama môže mať určitý účinok na vnímanie alebo správanie ľudí, zatiaľ čo iné štúdie tento účinok nepotvrdzujú.

 

Etické aspekty podprahovej reklamy

Podprahová reklama je často kritizovaná z etických dôvodov. Kritici tvrdia, že podprahová reklama je manipulatívna a môže byť použitá na ovplyvňovanie ľudí bez ich súhlasu.

 

Príklady podprahovej reklamy

Príklady podprahovej reklamy

 

V marketingu

Podprahová reklama sa často používa v marketingu na ovplyvnenie nákupného správania ľudí. Napríklad, podprahová reklama môže byť použitá na zvýšenie predaja určitého produktu alebo značky.

 

Tu sú niektoré príklady podprahovej reklamy v marketingu:

 • Rýchle blikanie: Podprahová snímka sa zobrazí na obrazovke na veľmi krátku dobu, ktorá je pod prahom vnímania. Napríklad, reklama na Coca-Colu môže zobraziť podprahovú snímku s logom Coca-Coly, ktorá sa zobrazí na obrazovke na 1/30 sekundy.
 • Maskovanie: Podprahová snímka sa zobrazí na obrazovke spolu s inou, ktorá je vnímateľná. Napríklad, reklama na hamburger môže zobraziť podprahovú snímku s obrázkom slastného úsmevu spolu s obrázkom hamburgera.
 • Zákulisie: Podprahová snímka sa zobrazí na pozadí, ktoré je vnímateľné. Napríklad, reklama na auto môže zobraziť podprahovú snímku s logom auta na pozadí, ktoré je vnímateľné.

 

V politike

Podprahová reklama sa tiež používa v politike na ovplyvňovanie politických názorov ľudí. Napríklad, podprahová reklama môže byť použitá na podporu určitého kandidáta alebo politickej strany.

 

Tu sú niektoré príklady podprahovej reklamy v politike:

 • Rýchle blikanie: Podprahová snímka s obrázkom kandidáta alebo politickej strany sa môže zobraziť na obrazovke na veľmi krátku dobu, ktorá je pod prahom vnímania.
 • Maskovanie: Podprahová snímka s obrázkom kandidáta alebo politickej strany sa môže zobraziť na obrazovke spolu s inou, ktorá je vnímateľná.
 • Zákulisie: Podprahová snímka s obrázkom kandidáta alebo politickej strany sa môže zobraziť na pozadí, ktoré je vnímateľné.

 

V médiách

Podprahová reklama sa môže vyskytovať aj v médiách, ako sú televízia, rozhlas a internet. Napríklad, podprahová reklama môže byť použitá na propagáciu určitého produktu alebo služby.

Tu sú niektoré príklady podprahovej reklamy v médiách:

 • Rýchle blikanie: Podprahová snímka s logom produktu alebo služby sa môže zobraziť na obrazovke na veľmi krátku dobu, ktorá je pod prahom vnímania.
 • Maskovanie: Podprahová snímka s logom produktu alebo služby sa môže zobraziť na obrazovke spolu s inou, ktorá je vnímateľná.
 • Zákulisie: Podprahová snímka s logom produktu alebo služby sa môže zobraziť na pozadí, ktoré je vnímateľné.

 

Účinnosť podprahovej reklamy

Účinnosť podprahovej reklamy je kontroverzná téma. Niektoré štúdie naznačujú, že podprahová reklama môže mať určitý účinok na vnímanie alebo správanie ľudí, zatiaľ čo iné štúdie tento účinok nepotvrdzujú.

 

Etické aspekty podprahovej reklamy

Podprahová reklama je často kritizovaná z etických dôvodov. Kritici tvrdia, že podprahová reklama je manipulatívna a môže byť použitá na ovplyvňovanie ľudí bez ich súhlasu.

 

Je legálna podprahová reklama? 

Odpoveď na túto otázku závisí od jurisdikcie. V niektorých krajinách, ako napríklad v Spojených štátoch, je podprahová reklama legálna, ale je regulovaná. V iných krajinách, ako napríklad vo Francúzsku a v Nemecku, je podprahová reklama zakázaná.

 

V Spojených štátoch

V Spojených štátoch je podprahová reklama legálna, ale je regulovaná Federálnou obchodnou komisiou (FTC). FTC vydala pravidlá, ktoré zakazujú podprahovú reklamu, ktorá je „klamlivá alebo podvodná“. Tieto pravidlá sú však obmedzené a niektorí odborníci tvrdia, že sú ťažko vymáhateľné.

 

V Európskej únii

V Európskej únii je podprahová reklama zakázaná smernicou o nekalých obchodných praktikách. Táto smernica definuje podprahovú reklamu ako „reklamu, ktorá sa spolieha na vnímanie alebo správanie osoby, ktoré nie sú vedomé alebo nie sú plne vedomé, aby ovplyvnila jej rozhodnutie“.

 

V iných krajinách

V mnohých ďalších krajinách je podprahová reklama zakázaná alebo regulovaná. Napríklad, v Austrálii je podprahová reklama zakázaná zákonom o ochrane spotrebiteľov. V Kanade je podprahová reklama regulovaná zákonom o podnikaní.

 

Záver

Podprahová reklama je kontroverzná téma, ktorá vzbudzuje záujem vedcov, marketérov a politikov. Aj keď nie je jasné, či podprahová reklama je účinná, je dôležité byť si vedomí jej potenciálnych rizík.

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.