Skip to content

Stavové kódy HTTP

marketingová agentúra bratislava

1xx informačné

 • 100 Pokračujte – Continue – indikuje, že všetko je zatiaľ v poriadku.
 • 101 Prepínacie protokoly – Switching Protocols
 • 102 Spracovanie – Processing

 

2× Success

 • 200 OK
 • 201 Vytvorené – Created
 • 202 Prijaté – Accepted
 • 203 Neautoritatívne informácie – Non-authoritative Information
 • 204 Žiadny obsah – No Content
 • 205 Obnoviť obsah – Reset Content
 • 206 Čiastočný obsah – Partial Content
 • 207 Viacstavové – Multi-Status
 • 208 Už bolo nahlásených – Already Reported
 • 226 IM použitých – IM Used

 

3×× Redirection

 • 300 viacerých možností – Multiple Choices
 • 301 Presunuté natrvalo- Moved Permanently
 • 302 Nájdené –  Found
 • 303 Pozri Iné – See Other
 • 304 Nezmenené – Not Modified
 • 305 Použite proxy – Use Proxy
 • 307 Dočasné presmerovanie – Temporary Redirect
 • 308 Trvalé presmerovanie – Permanent Redirect

 

4×× Client Error

 • 400 Zlá požiadavka – Bad Request
 • 401 Neoprávnené – Unauthorized
 • 402 Vyžaduje sa platba – Payment Required
 • 403 zakázané – Forbidden
 • 404 nenájdené – Not Found
 • 405 Metóda 405 nie je povolená – Method Not Allowed
 • 406 Neprijateľné – Not Acceptable
 • 407 Vyžaduje sa overenie proxy – Proxy Authentication Required
 • 408 Časový limit požiadavky – Request Timeout
 • 409 Konflikt – Conflict
 • 410 preč – Gone
 • 411 Vyžaduje sa dĺžka – Length Required
 • 412 Predpoklad zlyhal – Precondition Failed
 • 413 Príliš veľké užitočné zaťaženie – Payload Too Large
 • 414 Request-URI je príliš dlhý – Request-URI Too Long
 • 415 Nepodporovaný typ média – Unsupported Media Type
 • 416 Požadovaný rozsah nie je možné splniť – Requested Range Not Satisfiable
 • 417 Očakávanie zlyhalo – Expectation Failed
 • 418 Som čajník – I’m a teapot
 • 421 Nesprávne zameraná požiadavka – Misdirected Request
 • 422 Nespracovateľná entita – Unprocessable Entity
 • 423 Zamknuté – Locked
 • 424 Neúspešná závislosť – Failed Dependency
 • 426 Vyžaduje sa inovácia – Upgrade Required
 • 428 Vyžaduje sa predbežná podmienka – Precondition Required
 • 429 Príliš veľa žiadostí – Too Many Requests
 • 431 Príliš veľké polia hlavičky požiadavky – Request Header Fields Too Large
 • 444 Pripojenie zatvorené bez odozvy – Connection Closed Without Response
 • 451 nedostupné z právnych dôvodov – Unavailable For Legal Reasons
 • 499 Uzavretá požiadavka klienta – Client Closed Request

 

5×× Server Error

 • 500 Interná chyba servera – Internal Server Error
 • 501 Neimplementované – Not Implemented
 • 502 Zlá brána – Bad Gateway
 • 503 služba nedostupná- Service Unavailable
 • 504 Časový limit brány – Gateway Timeout
 • 505 Verzia HTTP nie je podporovaná – HTTP Version Not Supported
 • 506 Variant tiež rokuje – Variant Also Negotiates
 • 507 Nedostatočné úložisko – Insufficient Storage
 • 508 Zistená slučka – Loop Detected
 • 510 Nerozšírené – Not Extended
 • 511 Vyžaduje sa sieťová autentifikácia – Network Authentication Required
 • 599 Chyba časového limitu sieťového pripojenia – Network Connect Timeout Error

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.