Skip to content

Čo je SWOT analýza?

SWOT je skratka pre:

  • S: Silné stránky (Strengths)
  • W: Slabé stránky (Weaknesses)
  • O: Príležitosti (Opportunities)
  • T: Hrozby (Threats)

 

a teda SWOT analýza je technika na hodnotenie týchto štyroch aspektov vášho podnikania.

SWOT analýza je nástroj, ktorý vám môže pomôcť analyzovať, v čom vaša spoločnosť exceluje (v čom sú jej silné stránky) a vypracovať úspešnú stratégiu pre podnikanie a zisky.

SWOT tiež môže odhaliť oblasti podnikania, ktoré vás brzdia alebo ktoré by mohli vaši konkurenti využiť, ak s nimi nebudete nič robiť. 

SWOT analýza skúma vnútorné aj vonkajšie faktory – teda to, čo sa deje vo vnútri a mimo vašej organizácie. Niektoré z týchto faktorov budú pod vašou kontrolou a niektoré nie. SWOT analýza slúži aj na posúdenie týchto faktovo a navrhnutie stratégie a taktiky na jej základe. 

 

Prečo je SWOT analýza dôležitá?

SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je dôležitá z viacerých dôvodov. Pomáha organizáciám, podnikateľom a jednotlivcom pri plánovaní a rozhodovaní v rámci rôznych oblastí.

  • Umožňuje lepšie pochopenie situácie v podnikaní: SWOT analýza pomáha identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby v súčasnom trhu. To umožňuje lepšie pochopiť, na čom treba pracovať a ako sa dá využiť konkurenčná výhoda.
  • Podporuje strategické plánovanie: je základom pre vytváranie strategických plánov a cieľov. Pomáha určiť, na čo sa zamerať, aby ste dosiahli svoje ciele a zlepšili svoju pozíciu na trhu.
  • Identifikácia príležitostí a hrozieb: hrozby v podnikaní sú reálne a prichádzajú každý deň v podobe konkurencie, marketingových aktivít, negatívnych recenzií ale aj ekonomickej situácie. Tieto informácie sú dôležité pre efektívne rozhodovanie a riadenie rizík.
  • Zlepšenie konkurencieschopnosti: získate užitočné informácie o konkurenčnej pozícii organizácie. Získate tak konkurenčnú výhodu a potenciálne aj zákazníkov od konkurencie. 

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.