Skip to content

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

Celková efektívnosť zariadenia (OEE) je kľúčový ukazovateľ používaný na meranie toho, ako efektívne sa využívajú výrobné stroje. Tento článok poskytuje prehľad o tom, čo je OEE, ako sa vypočíta a aké výhody prináša.

Kľúčové slová: Celková efektívnosť zariadenia, OEE, výroba, efektivita, produktivita, kvalita, procesy.

Čo je OEE?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) znamená Celková efektívnosť zariadenia. Je to kvantitatívny ukazovateľ, ktorý vyjadruje, aké percento výrobného času bolo skutočne využité na produkciu. Zjednodušene povedané, udáva nám, ako efektívne využívame naše výrobné stroje.

Výpočet OEE

Celková efektívnosť zariadenia (OEE) je kvantitatívny ukazovateľ, ktorý vyjadruje, aké percento výrobného času bolo skutočne využité na produkciu. Vypočíta sa ako súčin troch faktorov: Dostupnosť, Výkon a Kvalita.

Vzorec OEE

OEE = Dostupnosť (%) * Výkon (%) * Kvalita (%)

Výpočet jednotlivých faktorov:

Dostupnosť (Availability):

 • Vzorec: Dostupnosť (%) = [(Disponibilný čas výroby / Plánovaný čas výroby) * 100]
 • Disponibilný čas výroby: Čas, kedy je stroj k dispozícii na výrobu (odpočítajú sa plánované odstávky na údržbu, prestávky na prestavenie stroja na iný produkt a pod.).
 • Plánovaný čas výroby: Celkový čas, kedy má stroj podľa plánu vyrábať.

Výkon (Performance):

 • Vzorec: Výkon (%) = [(Skutočná výrobná rýchlosť / Teoretická maximálna rýchlosť) * Takt * 100]
 • Skutočná výrobná rýchlosť: Počet vyrobených kusov za časové obdobie.
 • Teoretická maximálna rýchlosť: Počet kusov, ktoré stroj dokáže vyrobiť za časové obdobie pri ideálnych podmienkach.
 • Takt: Čas potrebný na výrobu jedného kusu výrobku.

Kvalita (Quality):

Vzorec: Kvalita (%) = [(Počet dobrých kusov / Počet vyrobených kusov) * 100]

 • Počet dobrých kusov: Počet výrobkov, ktoré spĺňajú všetky kvalitatívne požiadavky.
 • Počet vyrobených kusov: Celkový počet vyrobených kusov za sledované obdobie.

Prípad:

Predstavme si, že máme stroj, ktorý má počas plánovaného času výroby 8 hodín k dispozícii na prácu (disponibilný čas). Teoreticky dokáže vyrobiť 60 kusov výrobkov za hodinu (teoretická maximálna rýchlosť) a takt výroby jedného kusu je 1 minúta (0,017 hodiny). Za 8 hodín stroj vyrobil 420 kusov, z ktorých bolo 10 kusov nekvalitných.

Výpočet OEE:

 • Dostupnosť: Dostupnosť (%) = [(8 hodín / 8 hodín) * 100] = 100% (stroj nemal žiadne neplánované prestoje).
 • Výkon: Takt * Plánovaný čas výroby * Teoretická maximálna rýchlosť = 0,017 hodín/kus * 8 hodín * 60 kusov/hodina = 8,16 kusov / minúta. Skutočná výrobná rýchlosť za 8 hodín bola 420 kusov / 8 hodín = 52,5 kusov/hodina. Výkon (%) = [(52,5 kusov/hodina / 8,16 kusov/minúta) * 100] = 64,3% (stroj nepracoval na plnú kapacitu).
 • Kvalita: Kvalita (%) = [(420 kusov – 10 kusov) / 420 kusov] * 100] = 97,6% (bolo vyrobených 10 nekvalitných kusov).
  Výsledná OEE: OEE = 100% * 64,3% * 97,6% = 62,3%

 

Interpretácia

V tomto prípade je OEE na úrovni 62,3%, čo znamená, že stroj nebol plne využitý. Môže to byť spôsobené rôznymi faktormi, napríklad pomalším chodom stroja, nekvalitnými materiálmi alebo chybnými nastaveniami. Analýzou jednotlivých faktorov (Dostupnosť, Výkon, Kvalita) je možné identifikovať oblasti, kde sa dá zlepšiť celková efektívnosť zariadenia.

Prečo je OEE dôležitý?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) – Celková efektívnosť zariadenia je dôležitý ukazovateľ pre rôzne typy organizácií, najmä tie, ktoré sa zaoberajú výrobou, z nasledovných dôvodov:

Zvýšenie produktivity:

OEE pomáha identifikovať straty v procese výroby a taktiež ich príčiny, ako sú prestoje, pomalý chod strojov, chyby a nekvalitné produkty.
Odstránením týchto strát a optimalizáciou procesov sa dá dosiahnuť značné zvýšenie produktivity a vyrobiť viac produktov s rovnakými zdrojmi.

Zníženie nákladov:

Zvýšená produktivita vedie k zníženiu výrobných nákladov na jednotku výrobku.
OEE taktiež umožňuje identifikovať a eliminovať zbytočné plytvanie materiálom a energiou, čím sa znižujú prevádzkové náklady.

Zlepšenie kvality:

OEE sa zameriava aj na meranie kvality produktov.
Vďaka identifikácii a odstráneniu príčin chýb sa dá dosiahnuť zníženie počtu nekvalitných produktov a celkové zlepšenie kvality.

Zvýšená spokojnosť zákazníkov:

Kratšie dodacie lehoty, vyššia produktivita a lepšia kvalita produktov vedú k spokojnejším zákazníkom.
OEE taktiež umožňuje lepšie plánovanie výroby a predchádzanie nedostatku tovaru na sklade.

Lepšia konkurencieschopnosť:

Organizácie, ktoré dosahujú vysokú úroveň OEE, sú efektívnejšie a konkurencieschopnejšie na trhu.
Dokážu ponúkať kvalitné produkty za nižšie ceny a rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov.

Okrem výroby sa OEE dá využiť aj v iných oblastiach:

V logistike na meranie efektivity skladovania a distribúcie tovaru.
V administratíve na meranie efektivity procesov spracovania dát a vybavovania požiadaviek.
V servisných službách na meranie efektivity práce technikov a dodržania servisných termínov.

OEE je univerzálny nástroj, ktorý dokáže priniesť značné benefity rôznym typom organizácií. Implementáciou OEE a systematickým zlepšovaním jednotlivých faktorov (Dostupnosť, Výkon, Kvalita) sa dá dosiahnuť výrazné zefektívnenie procesov, zníženie nákladov, zlepšenie kvality a celkové posilnenie konkurencieschopnosti.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!