Skip to content

PPAP – Production Part Approval Process

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie

PPAP, alebo Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby, je kľúčový nástroj pre automobilový priemysel a ďalšie odvetvia zamerané na vysokú kvalitu. Pomáha dodávateľom preukázať, že dokážu spĺňať prísne požiadavky zákazníkov a vyrábať diely, ktoré sú bezchybné, funkčné a dodávané načas.

Výhody PPAP:

 • Znížené riziko chýb a zlyhania výroby
 • Zlepšená komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom
 • Efektivnejšia a produktívnejšia výroba
 • Vyššia kvalita finálnych výrobkov

Pre koho je PPAP určený?

PPAP je vhodný pre všetky spoločnosti, ktoré dodávajú komponenty výrobcom s vysokými kvalitatívnymi štandardmi.

Čo je to PPAP?

PPAP je skratka pre anglický výraz Production Part Approval Process, čo sa dá preložiť ako Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby. Ide o metódu používanú na zabezpečenie toho, aby diely vyrábané dodávateľom spĺňali všetky požiadavky pre hromadnú výrobu. Je bežne používaný v automobilovom priemysle, ale uplatňuje sa aj v iných odvetviach.

Production Part Approval Process (PPAP) je dôležitý proces v automobilovom priemysle a v iných odvetviach, ktorý sa používa na zabezpečenie, že dodávateľské komponenty spĺňajú prísne požiadavky výrobcu pred začiatkom hromadnej výroby. PPAP je súčasťou širšieho systému riadenia kvality známeho ako Advanced Product Quality Planning (APQP) a pomáha zabezpečiť, že všetky dizajny a špecifikácie výrobných procesov sú adekvátne pochopené medzi dodávateľom a zákazníkom, a že dodávateľ je schopný konzistentne produkovať komponenty v súlade s týmito požiadavkami.

PPAP proces

PPAP proces môže zahŕňať rôzne úrovne dokumentácie a kontrol, v závislosti od požiadaviek zákazníka a kritickej povahy komponentu. Medzi bežné prvky PPAP patria:

 1. Dizajnová dokumentácia: Podrobnosti o dizajne produktu, ktorý sa má vyrábať.
 2. Materiály a špecifikácie: Informácie o materiáloch a špecifikáciách potrebných na výrobu dielu.
 3. Výsledky skúšok a overenia: Doklad o tom, že produkt spĺňa všetky dizajnové a funkčné špecifikácie.
 4. Kontrolný plán: Detailný plán, ako bude kvalita produktu počas výroby monitorovaná a udržiavaná.
 5. Vzorky dielov: Fyzické vzorky dielov, ktoré boli vyrobené za použitia určeného výrobného procesu, aby sa overila ich kvalita a zhoda.
 6. Kapacitná štúdia: Analýza, či má výrobný proces potrebnú kapacitu na spĺňanie požiadaviek zákazníka pri plánovanej rýchlosti výroby.

 

Cieľom PPAP je zabezpečiť, že všetky strany majú plnú dôveru v to, že produkované komponenty budú konzistentne spĺňať všetky požiadavky, čo vedie k vysokej úrovni spokojnosti zákazníka a minimalizuje riziko chýb v neskorších fázach výroby alebo po nasadení produktu do praxe.

Čo je cieľom PPAP?

Hlavným cieľom PPAP, čiže Procesu schvaľovania dielov do sériovej výroby, je preukázať, že:

 1. Dodávateľ správne rozumie všetkým požiadavkám:
  1. Konštrukčnej dokumentácie výrobku
  2. Zákazníckym špecifikáciám
 2. Výrobný proces je kapacitne a technicky spôsobilý na trvalé spĺňanie týchto požiadaviek:
  1. Dodržiavanie kvalitatívnych parametrov
  2. Zaisťovanie bezchybnej funkčnosti
  3. Dodržiavanie požiadaviek na termíny a náklady

PPAP taktiež pomáha znížiť riziká zlyhania výroby a podporuje a zlepšuje používanie metódy APQP (Advanced Product Quality Planning).

Okrem hlavného cieľa PPAP prináša aj tieto benefity:

 • Zjednodušenie komunikácie medzi dodávateľom a zákazníkom: Vďaka jednotnej terminológii a štandardným formulárom
 • Zníženie rizika nezhôd a zlyhaní: Vďaka prevencii a včasnej identifikácii problémov
 • Zvýšenie efektivity a produktivity výroby: Vďaka optimalizácii procesov a eliminácii zbytočných krokov
 • Zlepšenie kvality produktov: Vďaka dôslednému dodržiavaniu požiadaviek a štandardov

PPAP sa používa predovšetkým v automobilovom priemysle, ale v súčasnosti sa jeho využitie rozširuje aj do iných odvetví.

Súvisiace pojmy a metódy:

 • APQP (Advanced Product Quality Planning)
 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 • MSA (Measurement System Analysis)
 • SPC (Statistical Process Control)

 

Súvisiace štandardy:

 • IATF 16949
 • ISO/TS 16949

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!