Skip to content

Čo je LinkedIn a kto ho používa?

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

LinkedIn, založený v roku 2002, sa stal dominantnou platformou pre budovanie sietí a profesionálny rozvoj. S viac ako 800 miliónmi používateľmi v 200 krajinách ponúka LinkedIn širokú škálu funkcií pre jednotlivcov aj spoločnosti.

Pre jednotlivcov je LinkedIn cenným nástrojom na budovanie sietí s kolegami, odborníkmi a potenciálnymi zamestnávateľmi. Platforma umožňuje prezentovať svoje zručnosti a skúsenosti prostredníctvom pútavých profilov, zdieľať odborné znalosti a myšlienky a zostať v obraze o novinkách a trendoch v odbore.

Pre spoločnosti je LinkedIn efektívnym nástrojom na nábor talentovaných pracovníkov, budovanie značky zamestnávateľa, generovanie obchodných príležitostí a zdieľanie odbornosti. Platforma umožňuje zacieliť reklamy na relevantné publikum, sledovať výkonnosť kampaní a budovať silné vzťahy s klientmi.

Tento abstrakt sa zameriava na kľúčové vlastnosti LinkedIn, jeho potenciálne prínosy pre jednotlivcov a spoločnosti a jeho vplyv na globálny trh práce. Ďalej skúma trendy a výzvy, ktorým platforma čelí v budúcnosti.

Kľúčové slová: LinkedIn, profesionálna sieť, budovanie sietí, kariérny rozvoj, nábor, marketing, branding.

 

Teaser

LinkedIn je super sieť pre HR a hiring marketing, pre SEO aj pre porovnávenie si veľkosti v počte followeroch. Z LinkedIn si veľa ľudí robí Facebook ale to je hovorí o tom aký sú zúfalí a nevedia ako zaukať. LinkedIn je profesiálna sieť, nie Facebook kde si dávate svoje deti a dovolenky. Profesiálom je z takýchto príspevkov na grcanie a „blokujú“ si takýchto exotov. Áno profesionáli, nie ovce. Reklama na LinkedIn je drahá a väčšina akože úspešných firiem si ju dovoliť nemôže. Ak vám marketingový špecialista tvrdí, že musíte mať reklamu na LinkedIn tak asi vživote nerobil kampame na LinkedIn. Poradte sa radšej s reálnym marketingovým špecialistom a zsitite či LinkedIn má pre vás zmysel. PS: áno, na rozdieľ od rôznych „špecialistov“ tak robili sme viacerom úspešných LinkedIn kampaní pre zahraničný trh. 

Definícia

LinkedIn je globálna profesionálna sociálna sieť, ktorá spája ľudí z rôznych odborností a pracovného prostredia. Funguje ako online platforma pre budovanie sietí, hľadanie práce, zdieľanie odborných znalostí a udržiavanie vzťahov s kolegami a obchodnými partnermi.

Kľúčové vlastnosti LinkedIn

 • Profesionálne profily: Užívatelia si môžu vytvárať a udržiavať svoje profesionálne profily, ktoré zahŕňajú pracovné skúsenosti, vzdelanie, zručnosti a odborné záujmy.
 • Sieťovanie: Užívatelia sa môžu spájať s kolegami, spolužiakmi, odborníkmi z odboru a inými kontaktmi.
 • Hľadanie práce: LinkedIn je kľúčovou platformou pre hľadanie zamestnania. Umožňuje spoločnostiam zverejňovať voľné pracovné miesta a uchádzačom o zamestnanie prezentovať svoje zručnosti a skúsenosti potenciálnym zamestnávateľom.
 • Zdieľanie obsahu: Užívatelia môžu zdieľať odborné články, blogy, správy a iné relevantné informácie so svojou sieťou.
  Skupiny: LinkedIn ponúka rôzne skupiny zamerané na konkrétne odvetvia, záujmy a lokality. Umožňuje to používateľom diskutovať o odborných témach, zdieľať poznatky a budovať vzťahy s ľuďmi z ich oblasti.
 • Funkcie pre firmy: LinkedIn ponúka špeciálne funkcie pre firmy, ako je zverejňovanie pracovných ponúk, budovanie značky zamestnávateľa, cielená reklama a lead generation (generovanie potenciálnych zákazníkov).

Výhody používania LinkedIn

 • Rozšírenie profesionálnej siete: LinkedIn vám pomôže spojiť sa s ľuďmi z vášho odboru a vybudovať si silnú profesionálnu sieť kontaktov.
 • Zvýšenie kariérnych príležitostí: Platforma je skvelým nástrojom na hľadanie práce a zviditeľnenie sa potenciálnym zamestnávateľom.
 • Zdieľanie odborných znalostí: Umožňuje vám zdieľať svoje odborné znalosti a skúsenosti s ostatnými a etablovať sa ako expert vo vašom odbore.
 • Zostávanie v obraze: LinkedIn vám pomôže zostať informovaní o novinkách a trendoch vo vašom odvetví.
 • Budovanie značky: Môžete budovať svoju osobnú značku a prezentovať sa ako odborník vo svojom odbore.

LinkedIn sa stal neoddeliteľnou súčasťou profesionálneho sveta a ponúka množstvo výhod pre jednotlivcov aj spoločnosti.

História

LinkedIn, jedna z najväčších profesionálnych sociálnych sietí na svete, má svoju históriu siahajúcu do roku 2002. Poďme sa spoločne pozrieť na jej kľúčové míľniky:

Zrodenie v obývačke (2002)

Príbeh LinkedIn sa začal v roku 2002, kedy ho spoluzakladal Reid Hoffman v spolupráci s ďalšími skúsenými ľuďmi z technologického sektora. Zaujímavosťou je, že prvotné plánovanie a vývoj prebiehali priamo v Hoffmanovej obývačke.

Pomaly, ale isto k úspechu (2003-2005)

Oficiálne spustenie LinkedIn prebehlo v máji 2003. Spočiatku však platforma zaznamenala iba pomalý rast používateľskej základne.
V roku 2004 prekročil počet používateľov hranicu 1 milióna.
Kľúčovým momentom sa stal rok 2005, kedy LinkedIn zaviedol funkcie pre zverejňovanie pracovných ponúk a vyhľadávanie zamestnancov. Tieto nástroje výrazne zvýšili atraktivitu platformy pre firmy aj uchádzačov o zamestnanie.

Roky zisku a expanzie (2006-2011)

 • V marci 2006 dosiahol LinkedIn prvýkrát mesačný zisk.
 • V apríli 2007 počet používateľov presiahol hranicu 10 miliónov.
 • V roku 2008 LinkedIn spustil svoju mobilnú aplikáciu, čím umožnil používateľom prístup k platforme aj na cestách.
 • Počet používateľov neustále rástol a v roku 2011 prekročil hranicu 100 miliónov na celom svete.

Éra akvizície a súčasnosť (2016-2024):

 • V decembri 2016 spoločnosť Microsoft oznámila akvizíciu LinkedIn za rekordnú sumu 26,2 miliardy dolárov.
 • Pod vedením Microsoftu LinkedIn pokračoval v rozširovaní svojich služieb a ponúk.
 • V súčasnosti (2024) má LinkedIn viac ako 1 miliardu používateľov po celom svete a je etablovanou platformou pre profesionálnu komunikáciu, budovanie sietí a hľadanie zamestnania.

LinkedIn sa z malej myšlienky z obývačky premenil na globálny fenomén, ktorý zásadne ovplyvnil spôsob, akým ľudia budujú svoju kariéru a komunikujú v profesionálnom prostredí.

Kto vlastní LinkedIn?

Od decembra 2016 vlastní LinkedIn spoločnosť Microsoft. Akvizícia prebehla za rekordnú sumu 26,2 miliárd dolárov.

Predtým bola spoločnosť LinkedIn samostatnou entitou, ktorú spoluzakladal Reid Hoffman v roku 2002.

Prečo chcel Microsoft LinkedIn?

Existuje viacero dôvodov, prečo sa Microsoft v roku 2016 rozhodol akvizovať LinkedIn za rekordnú sumu 26,2 miliardy dolárov:

 1. Rozšírenie prístupu k profesionálnym informáciám: LinkedIn disponuje obrovskou databázou profilov a kontaktov profesionálov z rôznych oblastí. Akvizícia umožnila Microsoftu integrovať tieto informácie do svojich produktov a služieb, čím im priniesla väčšiu hodnotu pre firemných klientov.
 2. Posilnenie platformy Office 365: Microsoft videl príležitosť prepojiť LinkedIn s platformou Office 365, ktorá zahŕňa nástroje ako Microsoft Word, Excel a PowerPoint. To umožnilo používateľom Office 365 lepšie spolupracovať a budovať si siete s kolegami a klientmi priamo v prostredí, ktoré už poznajú.
 3. Vstup na trh s profesionálnymi sieťami: LinkedIn bol v tom čase dominantným hráčom na trhu s profesionálnymi sieťami. Akvizícia umožnila Microsoftu vstúpiť na tento trh a konkurovať platformám ako Facebook a Twitter.
 4. Získavanie talentovaných pracovníkov: LinkedIn disponoval širokou základňou talentovaných a kvalifikovaných ľudí. Akvizícia umožnila Microsoftu pritiahnuť do svojho tímu špičkových odborníkov z rôznych oblastí.
 5. Získanie synergických efektov: Microsoft videl príležitosť na dosiahnutie synergických efektov medzi svojimi produktmi a službami a platformou LinkedIn. To mohlo viesť k vývoju nových inovatívnych riešení pre firemných klientov.

Akvizícia LinkedIn bola pre Microsoft strategickým krokom, ktorý mu pomohol posilniť jeho pozíciu na trhu s firemným softvérom a službami. Integrovaním LinkedInu do svojho ekosystému získal Microsoft prístup k cenným informáciám, talentovaným pracovníkom a novým trhovým príležitostiam.

Používatelia 

LinkedIn je domovom pre široké spektrum používateľov z rôznych profesionálnych prostredí. Pozrime sa na niektoré kľúčové skupiny, ktoré tvoria používateľskú základňu LinkedIn:

Profesionáli hľadajúci prácu:

Hlavnou hybnou silou LinkedIn sú uchádzači o zamestnanie, ktorí využívajú platformu na:

 • Prezentáciu svojich zručností a skúseností potenciálnym zamestnávateľom prostredníctvom pútavých profilov.
 • Hľadanie a uch beweranie sa na otvorené pracovné pozície zverejnené spoločnosťami.
 • Budovanie sietí s profesionálmi z ich odboru a získavanie informácií o trhu práce.

Zamestnávatelia hľadajúci talenty:

Personalisti a tímy zameraní na nábor pracovníkov využívajú LinkedIn na:

 • Zverejňovanie pracovných ponúk a hľadanie kvalifikovaných kandidátov.
 • Preverovanie profilov uchádzačov o zamestnanie a zisťovanie ich skúseností a zručností.
 • Kontaktovanie potenciálnych zamestnancov priamo cez platformu.

 

Odborníci a lídri:

Mnoho skúsených odborníkov, manažérov a lídrov z rôznych odborov využíva LinkedIn na:

 • Zdieľanie odborných znalostí a myšlienok prostredníctvom článkov, príspevkov a diskusií.
 • Zostávanie v obraze o novinkách a trendoch v ich oblasti.
 • Budovanie si svojej reputácie ako experta a posilňovanie svojej značky.
 • Rozširovanie svojej profesionálnej siete a nadväzovanie kontaktov s inými odborníkmi.

Študenti a absolventi:

Študenti a absolventi vysokých škôl využívajú LinkedIn na:

 • Prezentáciu svojich vzdelanostných úspechov a skúseností z praxe.
 • Nadväzovanie kontaktov s odborníkmi z ich budúceho odboru.
 • Získanie informácií o pracovných príležitostiach pre absolventov.
 • Prieskum trhu práce a budovanie si profesionálnej identity.

Predajcovia a obchodníci:

Predajcovia a obchodníci využívajú LinkedIn na:

 • Hľadanie potenciálnych klientov a budovanie vzťahov s nimi.
 • Zdieľanie obsahu súvisiaceho s ich produktami a službami.
 • Získanie odporúčaní a referencií od existujúcich klientov.
 • Zlepšenie povedomia o značke a generovanie nových obchodných príležitostí.

Vo všeobecnosti platí, že používateľská základňa LinkedIn zahŕňa každého, kto chce budovať svoju kariéru, zdieľať svoje odborné znalosti, zostať v obraze vo svojom odbore a nadväzovať profesionálne kontakty. Platforma je užitočná pre ľudí z rôznych profesií a kariérnych fáz.

Potenciál

LinkedIn je viac než len online zoznamka pre hľadanie práce. Platforma ponúka široký potenciál pre jednotlivcov aj spoločnosti naprieč rôznymi kariérnymi cieľmi. Pozrime sa na niektoré z hlavných výhod využívania

Pre jednotlivcov:

 • Budovanie kariéry: LinkedIn vám pomôže vybudovať si silnú profesionálnu identitu online. Atraktívny profil s relevantnými skúsenosťami a zručnosťami vás zviditeľní pre potenciálnych zamestnávateľov.
 • Hľadanie práce: Platforma je kľúčovým nástrojom na hľadanie práce. Môžete vyhľadávať otvorené pozície, uchádzať sa o ne priamo cez LinkedIn a budovať sieť kontaktov, ktorá vám pomôže získať nové pracovné príležitosti.
 • Rozšírenie siete: LinkedIn vám umožňuje spájať sa s kolegami, spolužiakmi, odborníkmi z vášho odboru a inými profesionálmi. Silná sieť kontaktov vám môže pomôcť získať informácie o trhu práce, nové pracovné príležitosti a odbornú podporu.
 • Zdieľanie znalostí: Prostredníctvom publikovania článkov, príspevkov a komentárov môžete zdieľať svoje odborné znalosti a skúsenosti s ostatnými. To vám pomôže etablovať sa ako expert vo vašom odbore a budovať si svoju reputáciu.
  Zostávanie v obraze: LinkedIn vám umožní sledovať novinky a trendy v oblasti vášho záujmu. Môžete sledovať spoločnosti, odborníkov a skupiny, ktoré zdieľajú relevantný obsah a učiť sa od ostatných profesionálov.
 • Zvýšenie kariérneho rastu: Aktívne využívanie LinkedIn vám pomôže zviditeľniť sa a preukázať svoje odborné znalosti. To môže viesť k lepším pracovným príležitostiam, povýšeniu alebo iným možnostiam kariérneho rastu.

Pre spoločnosti:

 • Nábor talentovaných pracovníkov: LinkedIn je skvelou platformou na zverejňovanie pracovných ponúk a hľadanie kvalifikovaných kandidátov. Umožňuje vám osloviť široký okruh potenciálnych zamestnancov a zefektívniť proces náboru.
 • Budovanie značky zamestnávateľa: Prostredníctvom pútavého firemného profilu a zdieľania relevantného obsahu môžete budovať pozitívnu firemnú kultúru a zlepšovať svoju atraktivitu pre uchádzačov o zamestnanie.
 • Zvýšenie povedomia o značke: LinkedIn vám pomôže zviditeľniť vašu spoločnosť a jej produkty alebo služby širšiemu publiku.
 • Generovanie nových obchodných príležitostí: Môžete využívať LinkedIn na hľadanie potenciálnych klientov, budovanie vzťahov s nimi a generovanie nových obchodných príležitostí.
 • Zdieľanie odbornosti: Spoločnosť sa môže prezentovať ako odborník vo svojej oblasti zdieľaním relevantných článkov, správ a informácií. To zvyšuje dôveryhodnosť značky a posilňuje jej pozíciu na trhu.
 • Zapojenie zamestnancov: Zamestnancov môžete motivovať k zdieľaniu obsahu súvisiaceho so spoločnosťou na ich vlastných profiloch, čím sa ešte viac rozšíri jej dosah.


Celkovo vzaté, LinkedIn ponúka široký potenciál pre jednotlivcov aj spoločnosti. Využívanie tejto platformy vám môže pomôcť dosiahnuť vaše kariérne a obchodné ciele.

Príklad 

Počet používateľov LinkedIn sa v priebehu rokov neustále zvyšuje. Presné aktuálne čísla (k aprílu 2024) nie sú verejne dostupné, pretože spoločnosť LinkedIn nezverejňuje štatistiky používateľov každý mesiac. Môžeme sa však spoľahnúť na rôzne odhady a prieskumy od renomovaných zdrojov.

Odhady počtu používateľov LinkedIn:

 • Viac ako 1 miliarda: Niektoré zdroje uvádzajú, že LinkedIn prekročil hranicu 1 miliardy používateľov na celom svete.
 • Medzi 700 miliónmi a 800 miliónmi: Iné zdroje zase odhadujú počet používateľov medzi 700 miliónmi a 800 miliónmi.

Slováci na LinkedIn

Odhady počtu LinkedIn profilov zo Slovenska:

 • Viac ako 570 000: Podľa niektorých odhadov má LinkedIn na Slovensku viac ako 570 000 profilov.
 • Medzi 400 000 a 500 000: Iné zdroje uvádzajú počet profilov medzi 400 000 a 500 000.

Osobný profil

https://www.linkedin.com/in/milan-frano/

Osobný LinkedIn profil SEO špecialistu z Bratislavy Milan Fraňo, ktorý pôsobí na celom Slovensku a ponúka svoje služby nie len na Slovensku a Česku ale aj pre EN hovoriace krajiny (US, UK …)

Business profil 

https://www.linkedin.com/school/11532109/

wooaacademy je marketingová agentúra v zdelávacia inšituácia na Slovensku, ktorá pôsobí ako garant pre marketingové školenia na Slovensku. Okrem marketingový služieb (SEO, PPC, social ads, grafika, weby a grafika) ponúka aj marketingové školenia a upozorňuje na nekalé praktiky iných marketingovových agentúr, špecialistov a šarlatánov. 

LinkedIn Visibility – prečo píšem tento článok

Marketingová agentúra Visibility na slovom blogu píše na tému, kľúčové slovo LinkedIn a v tomto duchu sa im v rámci SEO darí a sú na slovo LinkedIn na 2. pozícii v Google a nosí ím to v priemere 726 návštev mesačne. Samozrejme cieľom článku je aby som ukradol organický traffic pre wooacademy. Kradnutie organického trafficu je základná taktika v rámci optimalizácie. 

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!