Skip to content

Copyright (©)

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

Copyright, nazývaný aj autorské právo, je súbor zákonov, ktoré chránia originálne diela, ako sú literárne, umelecké a vedecké výtvory. Poskytuje tvorcom exkluzívne práva na ich prácu, čím im umožňuje kontrolovať jej používanie a šírenie. Pochopenie copyrightu je dôležité pre každého, kto tvorí alebo používa duševné vlastníctvo.

Copyright je dôležitý nástroj na ochranu duševného vlastníctva a podporu kreativity. Pochopením jeho princípov a zodpovedným používaním môžeme chrániť svoje diela a prispievať k férovému a prosperujúcemu prostrediu pre tvorcov.

Kľúčové slová: Copyright, autorské právo, duševné vlastníctvo, ochrana diel, licencie, tvorba, umenie, kultúra.

 

Čo je copyright

Copyright je typ intelektuálneho vlastníctva. Predstavte si ho ako súbor zákonov, ktoré dávajú tvorcom originálnych diel exkluzívne práva na ich diela. Copyright chráni originálny výraz myšlienky, nie samotnú myšlienku.

Typy diel chránených copyrightom:

 • Literárne diela (knihy, články, básne)
 • Umelecké diela (obrazy, fotografie, sochy)
 • Hudobné diela (piesne, symfónie)
 • Audiovizuálne diela (filmy, videá)
 • Počítačové programy
 • Architektonické diela

Práva držiteľov copyrightu:

 • Reprodukovať dielo
 • Upravovať dielo
 • Rozširovať dielo
 • Verejne prevádzkovať dielo (hrať hudbu, hrať film)
 • Vyhotovovať odvodené diela (preklady, adaptácie)

Dôležité aspekty copyrightu:

 • Automatická ochrana: Copyright vzniká automaticky vytvorením diela, nie je potrebné ho registrovať.
 • Dĺžka ochrany: Dĺžka ochrany copyrightu sa líši v závislosti na jurisdikcii, ale zvyčajne trvá niekoľko desaťročí po smrti autora.
 • Fair use: V niektorých prípadoch je možné dielo chránené copyrightom použiť bez povolenia držiteľa práv, napríklad na účely kritiky, komentára, spravodajstva, vzdelávania alebo výskumu.

Zákony

Na Slovensku upravuje zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a využitím autorských diel.

Autorský zákon sa vzťahuje na:

 • Literárne, umelecké a vedecké diela vyjadrené akoukoľvek formou (knihy, články, básne, obrazy, sochy, fotografie, hudobné skladby, filmy, počítačové programy, architektonické diela a pod.).
 • Umelecké výkony (prednesy, hrané alebo spievané diela, réžia, choreografia a pod.).
 • Zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy (filmy, videá a pod.).
 • Rozhlasové a televízne vysielanie.
 • Databázy.

Autorský zákon stanovuje:

 • Predmet ochrany: Autorský zákon chráni originálny výraz myšlienky, nie samotnú myšlienku.
 • Vznik autorských práv: Autorské práva vznikajú automaticky vytvorením diela, nie je potrebné ich registrovať.
 • Práva držiteľov autorských práv: Autorský zákon vymedzuje držiteľom autorských práv exkluzívne práva, ako napríklad:
  • rozmnožovanie diela
  • rozširovanie rozmnoženín diela
  • verejné prenášanie diela
  • verejné zobrazenie diela
  • úprava diela a vytváranie odvodených diel (preklady, adaptácie a pod.)
  • a ďalšie
 • Výnimky a obmedzenia: Autorský zákon umožňuje v niektorých prípadoch použitie diela chráneného autorským právom bez povolenia držiteľa práv, napríklad na účely kritiky, komentára, spravodajstva, vzdelávania alebo výskumu (tzv. fair use).
 • Dĺžka ochrany: Dĺžka ochrany autorských práv sa líši v závislosti na type diela. Pre literárne, umelecké a vedecké diela zvyčajne platí ochrana po dobu 70 rokov od smrti autora.

Z dôležitých ustanovení slovenského autorského zákona možno spomenúť aj:

 • Slobodné použitie diel umiestnených na verejných priestranstvách: Diela umiestnené na verejných priestranstvách (sochy, obrazy a pod.) možno rozmnožovať, verejne prenášať alebo verejne zobrazovať bez súhlasu autora, avšak nie na účely vytvorenia architektonického diela.
 • Ochranu práv výkonných umelcov, producentov zvukových záznamov a výrobcov audiovizuálnych záznamov: Autorský zákon upravuje aj ochranu práv týchto subjektov.

Prečo sa copyright píše na weboch

Na weboch sa copyright (autorské právo) uvádza z niekoľkých dôvodov:

1. Informovanie o vlastníkovi a autorovi:

Uvedenie symbolu copyrightu a informácií o držiteľovi práv (napr. meno, rok vytvorenia) informuje návštevníkov webu, že obsah je chránený autorským právom a kto je jeho autor. To je dôležité pre ochranu duševného vlastníctva a predchádzanie neoprávnenému kopírovaniu.

2. Odradzovanie od neoprávneného použitia:

Viditeľné uvedenie symbolu copyrightu a informácií o autorských právach môže odradiť návštevníkov webu od neoprávneného kopírovania, zverejňovania alebo iného použitia obsahu bez súhlasu autora.

3. Poskytovanie informácií o licenciách:

Niekedy sa symbol copyrightu používa v spojení s informáciami o licenciách, ktoré upravujú použitie obsahu. Napríklad, webová stránka môže obsahovať licenciu Creative Commons, ktorá umožňuje návštevníkom webu zdieľať a upravovať obsah pod určitými podmienkami.

4. Dodržiavanie zákonov:

V závislosti od jurisdikcie môžu existovať zákony, ktoré vyžadujú, aby webové stránky uvádzali informácie o autorských právach. Dodržiavanie týchto zákonov môže pomôcť predísť právnym problémom.

5. Posilnenie značky:

Uvedenie symbolu copyrightu a informácií o autorských právach môže pomôcť posilniť značku a vytvoriť profesionálny dojem.

Dôležité je poznamenať, že uvedenie symbolu copyrightu a informácií o autorských právach samo osebe nezaručuje ochranu duševného vlastníctva. Ak chcete svoje dielo chrániť efektívne, je vhodné zvážiť aj iné kroky, ako je registrácia autorských práv alebo použitie licencií.

Ako využiť copyright

Copyright, nazývaný aj autorské právo, je súbor zákonov, ktoré chránia originálne diela. Poskytuje tvorcom exkluzívne práva na ich prácu, ako napríklad:

 • Rozmnožovanie diela
 • Rozširovanie rozmnoženín diela
 • Verejné prenášanie diela
 • Verejné zobrazenie diela
 • Úprava diela a vytváranie odvodených diel (preklady, adaptácie a pod.)

Pre využitie copyrightu je dôležité dodržiavať nasledovné kroky:

1. Označte svoje dielo symbolom copyright:

Symbol copyrightu (©) by mal byť umiestnený na viditeľnom mieste vášho diela spolu s informáciami o držiteľovi práv (napr. meno, rok vytvorenia).

2. Zvážte registráciu autorských práv:

Registrácia autorských práv nie je povinná, ale poskytuje vám určité právne výhody, ako napríklad uľahčenie dokazovania vášho vlastníctva v prípade sporu o autorské práva.

3. Uveďte licenčné podmienky:

Ak chcete, aby ostatní mohli vaše dielo používať, môžete im udeliť licenciu. Existuje mnoho rôznych typov licencií, z ktorých každá má svoje vlastné podmienky.

Niektoré bežné typy licencií zahŕňajú:

 • Licencie Creative Commons: Tieto licencie umožňujú ostatným zdieľať a upravovať vaše dielo za určitých podmienok.
 • Komerčné licencie: Tieto licencie umožňujú ostatným používať vaše dielo za poplatok.
 • Verejná doména: Ak svoje dielo umiestnite do verejnej domény, stáva sa voľne dostupným pre každého na používanie bez akéhokoľvek obmedzenia.

4. Chráňte svoje dielo:

Je dôležité chrániť svoje dielo pred neoprávneným kopírovaním a zneužitím. Môžete to urobiť pomocou rôznych opatrení, ako napríklad:

 • Použitie vodoznakov: Vodoznaky sú obrázky alebo texty, ktoré sú vložené do vášho diela, aby označili vaše vlastníctvo.
 • Použitie softvéru na ochranu proti kopírovaniu: Tento softvér môže sťažiť neoprávnené kopírovanie vášho diela.
 • Sledovanie online aktivít: Môžete sledovať online aktivity, aby ste zistili, či sa vaše dielo nepoužíva bez vášho súhlasu.

5. Vyhľadajte právnu pomoc:

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa copyrightu, je vhodné vyhľadať právnu pomoc. Advokát vám môže pomôcť pochopiť vaše práva a chrániť vaše dielo.

Dôležité je poznamenať, že zákony o copyrighte sa líšia v závislosti od krajiny. Pre podrobnejšie informácie o tom, ako využiť copyright vo vašej krajine, sa obráťte na miestny úrad pre duševné vlastníctvo.

Ako napísať znak copyright na klávesnici?

Existuje niekoľko spôsobov, ako napísať znak copyright (©) na klávesnici:

1. Pomocou klávesovej skratky:

 • Windows:
  Stlačte a podržte kláves Alt.
  Na numerickej klávesnici zadajte kód 0169.
  Uvoľnite kláves Alt.
 • Mac:
  Stlačte a podržte klávesy Option a Shift.
  Stlačte kláves C.
  Uvoľnite všetky klávesy.

2. Kopírovanie a vkladanie:

Môžete skopírovať znak copyright z webovej stránky alebo dokumentu a potom ho vložiť do textu, ktorý píšete. Symbol copyright nájdete aj v tabuľke znakov vášho operačného systému.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!