Skip to content

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie

Judáš Iškariotský je jednou z najznámejších a najkontroverznejších postáv v dejinách. Jeho meno je už celé storočia synonymom pre zradu Ježiša a nespoľahlivosť.

Kto je Judáš Iškariotský?

Judáš Iškariotský je postava z Nového zákona v kresťanstve, ktorá je notoricky známa zradou Ježiša Krista.

 • Jeden z dvanástich apoštolov: Podľa Biblie bol Judáš jedným z Ježišových najbližších učeníkov, vybraný ako jeden z Dvanástich apoštolov.
 • Zrada Ježiša: Júdaš je známy tým, že zradil Ježiša tým, že ho prezradil úradom, čo viedlo k jeho zatknutiu a ukrižovaniu. V evanjeliách sa zrada často zobrazuje ako bozk na líce, hoci presné gesto nie je v Biblii uvedené.
 • Motív zrady: Biblia úplne neobjasňuje dôvody Judášovej zrady. Mohla to byť chamtivosť (tridsať strieborných) alebo sklamanie z Ježišovho poslania. Niektoré interpretácie dokonca naznačujú, že sa možno snažil prinútiť Ježiša, aby vyvolal mesiášsku revolúciu.
 • Samovražda: Po zrade nám evanjeliá hovoria, že Judáš svoje činy oľutoval a spáchal samovraždu.

Judáš Iškariotský je už celé storočia predmetom fascinácie a diskusií.

 

Prečo je známy?

Judáš Iškariotský je známy predovšetkým pre zradu Ježiša Krista, ktorá viedla k jeho ukrižovaniu. Táto udalosť má v kresťanstve ústredný význam a Judášova rola v nej z neho urobila ikonickú, aj keď neslávne známu postavu.

Aj keď je Judáš Iškariotský známy predovšetkým pre zradu Ježiša Krista, jeho postava je oveľa komplexnejšia a záhadnejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Jeho činy a motívy naďalej fascinujú a provokujú k zamysleniu ľudí z rôznych oblastí, od teológov a historikov až po umelcov a bežných čitateľov.

Čo robil? 

Podľa Jánovho evanjelia mal Judáš na starosti pokladnicu apoštolov. Niektorí teológovia sa domnievajú, že ho to mohlo vystaviť pokušeniu a chamtivosti, ktorá viedla k jeho zrade.

Okrem týchto informácií sa o Judášovom živote a aktivitách vie len veľmi málo. Niektoré apokryfné texty ponúkajú podrobnejšie informácie o jeho živote, ale ich spoľahlivosť je sporná.

Je dôležité poznamenať, že Judášova rola v Ježišovom príbehu je v kresťanstve vnímaná rôznymi spôsobmi. Niektorí ho vidia ako stelesnenie zla a zrady, zatiaľ čo iní ho vnímajú ako tragickú postavu, ktorá sa dopustila hroznej chyby.

Napriek nedostatku informácií o Judášovom živote jeho zrada Ježiša Krista z neho urobila jednu z najznámejších a najkontroverznejších postáv v dejinách.

Ako zradil judáš Ježiša?

V evanjeliách je Judášova zrada Ježiša opísaná nasledovne:

 • Posledná večera: Počas Poslednej večere Ježiš naznačil, že jeden z jeho učeníkov ho zradí. Judáš sa vtedy znepokojil a spýtal sa, či je to on. Ježiš mu odpovedal tajomným spôsobom, čím ho ďalej zneistil.
 • Getsemanská záhrada: Po večeri sa Ježiš a jeho učeníci odišli modliť do Getsemanskej záhrady. Judáš tam priviedol skupinu ozbrojených mužov, aby Ježiša zatkli.
 • Bozk: Judáš identifikoval Ježiša pre mužov bozkom na líce. Toto znamenie bolo vopred dohodnuté, aby muži vedeli, koho majú zatknúť.
 • Zatknutie: Po Judášovom bozku Ježiša muži bez problémov zatkli. Učeníci sa pokúsili Ježiša brániť, ale on im to zakázal a nechal sa zatknúť.

Presný spôsob, akým Judáš zradil Ježiša, sa v evanjeliách mierne líši. Niektoré evanjeliá hovoria o bozku, zatiaľ čo iné hovoria o tom, že Judáš jednoducho ukázal na Ježiša. V konečnom dôsledku však Judášova zrada spočívala v tom, že Ježiša prezradil úradom a umožnil im ho zatknúť.

Je dôležité poznamenať, že Judášova zrada bola súčasťou Božieho plánu. Ježiš predpovedal, že ho jeden z jeho učeníkov zradí, a Judášova zrada túto predpoveď naplnila. Aj keď Judášova zrada bola hrozným činom, v konečnom dôsledku viedla k Ježišovej smrti a vzkrieseniu, čo je ústredná udalosť kresťanskej viery.

Okrem biblických opisov existuje aj mnoho apokryfných textov, ktoré ponúkajú podrobnejšie informácie o Judášovej zrade. Tieto texty sa však líšia v spoľahlivosti a ich interpretácia je kontroverzná.

Judášova zrada Ježiša Krista je dodnes predmetom diskusií a úvah. Niektorí ho vidia ako stelesnenie zla a zrady, zatiaľ čo iní ho vnímajú ako tragickú postavu, ktorá sa dopustila hroznej chyby.

Kedy žil? 

Judáš Iškariotský žil v 1. storočí nášho letopočtu. Presný dátum jeho narodenia a smrti nie je známy, ale jeho život sa odohrával v období Ježišovho pôsobenia v Judei.

Ježišova verejná činnosť sa podľa historikov odohrávala v rokoch 28-30 nášho letopočtu. Judáš sa s ním stretol a stal sa jedným z jeho dvanástich apoštolov v tomto období. Zrada a Ježišova smrť sa udiali krátko po tom, s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 30 nášho letopočtu.

Judášova smrť nasledovala tesne po Ježišovej. Podľa evanjelií spáchal samovraždu po tom, čo si uvedomil, akú hroznú chybu urobil.

Aj keď Judáš Iškariotský žil len krátko a o jeho živote vieme len málo, jeho zrada Ježiša Krista z neho urobila jednu z najznámejších a najkontroverznejších postáv v dejinách.

Bol Judáš Iškariotský reálna postava? 

Historická existencia Judáša Iškariotského, ako aj mnohých iných biblických postáv, je otázkou, ktorá sa diskutuje už stáročia.

Argumenty pre historickú existenciu:

 • Biblické záznamy: Judáš sa spomína vo všetkých štyroch evanjeliách, ako aj v iných novozákonných textoch. Tieto záznamy opisujú jeho úlohu v Ježišovom živote a smrti pomerne detailne.
 • Súlad s historickým kontextom: Podrobnosti o Judášovom živote a pôsobení v evanjeliách sú v súlade s tým, čo vieme o Judei v 1. storočí nášho letopočtu.
 • Vplyv na kresťanskú vieru: Judášova zrada Ježiša Krista je ústrednou udalosťou kresťanskej viery. Táto udalosť by nemala taký význam, ak by Judáš nebol reálnou postavou.

Argumenty proti historickej existencii:

 • Nedostatok externých dôkazov: Okrem biblických textov neexistujú žiadne iné historické záznamy o Judášovi Iškariotskom.
 • Mýty a legendy: V priebehu storočí sa o Judášovi Iškariotskom vytvorilo mnoho mýtov a legiend. Tieto príbehy sťažujú rozlíšenie medzi historickou realitou a fikciou.
 • Teologické interpretácie: Niektorí teológovia interpretujú Judášovu postavu symbolicky, nie doslovne. V tomto chápaní Judáš nie je reálna osoba, ale stelesnenie zla a zrady.

V konečnom dôsledku neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, či Judáš Iškariotský bol reálna postava. Historici a teológovia sa o tejto otázke naďalej diskutujú a argumentujú rôznymi dôkazmi.

Je však dôležité poznamenať, že aj keď Judášova historická existencia nie je istá, jeho zrada Ježiša Krista zostáva dôležitou udalosťou v kresťanskej viere. Táto udalosť slúži ako pripomienka ľudskej slabosti a Božej milosti.

 

Filmy o upíroch ktoré hovoria o judášovi?

Tu je niekoľko filmov o upíroch, v ktorých sa spomína Judáš:

 • Dracula (1931): V tomto klasickom horore Bela Lugosi hrá grófa Drakulu, upíra, ktorý prichádza do Anglicka hľadať nevinnú krv. V jednej scéne Dracula diskutuje o Judášovi Iškariotskom a o tom, ako ho zradili.
 • Nosferatu (1922): Tento nemecký expresionistický horor je tichý film. verzia príbehu Draculu. V jednej scéne sa upír Nosferatu (ktorý je založený na Drakule) stretáva s Judášom Iškariotským a diskutuje s ním o povahe zla.
 • Interview s upírom (1994): Tento film, založený na románe Anne Riceovej, rozpráva príbeh upíra Lestat de Lioncourta (Tom Cruise). V jednej scéne Lestat diskutuje o Judášovi Iškariotskom a o tom, ako jeho bozk zradil Ježiša Krista.
 • Van Helsing (2004): V tomto akčnom horore Hugh Jackman hrá Gabriela Van Helsinga, lovca príšer, ktorý je poverený zastavením grófa Drakulu (Hugh Jackman). V jednej scéne Van Helsing diskutuje o Judášovi Iškariotskom a o tom, ako zradil Ježiša Krista.
 • Drákula Untold (2014): V tomto filme Luke Evans hrá grófa Drakulu, muža, ktorý sa stane upírom, aby ochránil svoju rodinu pred Turkami. V jednej scéne Dracula diskutuje o Judášovi Iškariotskom a o tom, ako ho zradili.

Všetky tieto filmy používajú Judáša Iškariotského rôznymi spôsobmi. Niektoré filmy ho používajú ako prostriedok na skúmanie povahy zla, zatiaľ čo iné ho používajú ako prostriedok na poskytnutie pozadia príbehu upírov.

 

Je Judáš diabol? 

Nie, v bežnom chápaní diabla ako vládcu pekla, Biblia neoznačuje Judáša za diabla.

Tu sú niektoré argumenty prečo:

 • Diabol vs. diabolský: Niekedy sa v Biblii používa slovo „diabol“ (diabolos v gréčtine) na označenie niekoho, kto koná zlým spôsobom. V evanjeliu podľa Jána nazval Ježiš Judáša „diabolom“, ale nie v tom zmysle, že by bol doslovným Satanom.
 • Slobodná vôľa: Biblia zobrazuje Judáša ako niekoho, kto sa slobodne rozhodol zradiť Ježiša. Diabol sa zvyčajne zobrazuje ako postava, ktorá pokúša ľudí robiť zlo.
 • Súčasť Božieho plánu: Aj keď bola Judášova zrada hrozným činom, evanjeliá naznačujú, že bola súčasťou Božieho plánu vykúpenia ľudstva. Diabol sa zvyčajne stavia proti Božím plánom.

Avšak existujú aj interpretácie, ktoré vidia Judáša ako viac ovplyvneného diablom:

 • Satan ho entered (vstup doňho): V evanjeliu podľa Lukáša sa píše, že „Satan vstúpil do Judáša“. To by sa mohlo chápať ako diabol, ktorý ovplyvňuje Judášovo rozhodnutie.
 • Syn zatratenia: V evanjeliu podľa Jána Ježiš nazýva Judáša „synom zatratenia“. Tento výraz sa môže vzťahovať na niekoho, kto je určený na zatratenie.

Nakoniec, či Judáš konal úplne sám alebo bol ovplyvnený diablom, je otázne. Je to komplexná postava s rôznymi interpretáciami.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!