Skip to content

Buzz marketing, tiež známy ako word-of-mouth marketing, je forma reklamy, ktorá sa zameriava na šírenie informácií o produkte alebo značke prostredníctvom ústnej propagácie. Nie ale v zmysle ústneho podania na Slovenskej dedine od babky k babke. Je to naopak masívna forma reklamy na povedomie, kde si ľudia neustále hovoria o určitom produkte, službe alebo kampani. Vytvoria Buzz – bzukot. 

Tento spôsob marketingu je veľmi efektívny, pretože sa spolieha na vplyv skupiny, ktorá zdieľa informácie o produkte alebo značke s ostatnými. 

V súčasnej dobe je veľmi ťažké presvedčiť zákazníkov, aby nakupovali nové produkty alebo značky. Buzz marketing pomáha zvýšiť povedomie o produkte alebo značke prostredníctvom prirodzenej ústnej propagácie. Ak zákazníci hovoria o produkte alebo značke s ostatnými, má to tendenciu vytvárať pozitívne povedomie o produkte alebo značke a pomáhať podniku zvyšovať jeho povedomie na trhu.

Buzz marketing tiež pomáha vytvoriť dôveru a lojalitu zákazníkov. Keď sa zákazníci sústredia na to, čo iní hovoria o produkte alebo značke, majú tendenciu mu viac dôverovať a byť lojálnejšími. To môže viesť k opakovanému nákupu produktov alebo služieb a pozitívnemu slovnému šíreniu a propagácii.

Ďalšou výhodou buzz marketingu je, že je relatívne nákladovo efektívny v porovnaní s inými formami reklamy. Väčšina buzz marketingových kampaní sa sústreďuje na vytváranie obsahu, ktorý bude ľahko zdieľaný a ktorý si zákazníci radi sami zdieľajú. To znamená, že podnik nemusí investovať veľa peňazí do reklamnej kampane, aby získal pozornosť svojich cieľových skupín.

Buzz marketing môže tiež pomôcť podniku zlepšiť jeho povedomie o produkte alebo značke na trhu. Keď zákazníci hovoria o produkte alebo značke, to môže pomôcť podniku získať väčšiu pozornosť na trhu a byť si vedomý toho, ako vnímajú jeho produkt alebo značku zákazníci. To môže viesť k zlepšeniu produktov alebo služieb, aby sa zákazníkom viac páčili.

Na záver je dôležité povedať, že buzz marketing nie je určený pre každý podnik alebo značku. Niektoré produkty alebo značky môžu byť viac zamerané na konkrétne cieľové skupiny, ktoré sú ťažšie osloviť pomocou ústnej propagácie. Buzz marketing tiež nie je vhodný pre produkty alebo značky, ktoré nie sú zaujímavé alebo atraktívne pre svojich zákazníkov.

Výhody a význam buzz marketingu pre podniky a spoločnosti sú nesporné. Buzz marketing môže pomôcť zvýšiť povedomie o produkte alebo značke prostredníctvom prirodzenej ústnej propagácie, vytvoriť dôveru a lojalitu zákazníkov a byť nákladovo efektívny. Ak sa používa správne a cieľavedome, buzz marketing môže byť úspešný a pomôcť podniku získať výhodu na trhu.

Firmy ktoré sme školili.

klient-wooacademy-finalcd
klient-wooacademy-denim-logo
klient-wooacademy-chantall-logo
referencie-wooacademy-trochu-inak

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – [grafika / fotky]

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist – [social marketing]

facebook partner

Facebook marketing partner –  [social marketing]

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO / web editor –  [weby/SEO]

Facebook hodnotenia.