Skip to content

Orbanizácia slovenských médií – čo je to?

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt – Orbanizácia Slovenských médií

Tento SEO článok sa zaoberá fenoménom Orbanizácie médií, konkrétne analyzujúc potenciálne a existujúce paralely na Slovensku. Orbanizácia médií, pomenovaná po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, opisuje systematické úsilie vlády o kontrolu nad mediálnym prostredím prostredníctvom legislatívnych zmien, ekonomického tlaku a politických vplyvov. V kontexte Slovenska sa článok zameriava na rôzne kroky a opatrenia, ktoré by mohli naznačovať podobný trend, vrátane zmien v mediálnych zákonoch, koncentrácie vlastníctva médií a politického nátlaku na nezávislé žurnalistické subjekty. Ukazuje dopady týchto krokov na slobodu tlače, pluralitu názorov a celkovú kvalitu demokracie v krajine. Riziká a dôsledky Orbanizácie médií v slovenských podmienkach a navrhnúť možné opatrenia na ochranu nezávislosti a objektivity médií.

Disclaimer:

Tento článok bol vytvorený s pomocou nástroja ChatGPT, ktorý využíva umelú inteligenciu na generovanie textu. Obsah článku je konštruktom tohto nástroja a nijako neodzrkadľuje názory a myšlienkové pochody autora. Informácie uvedené v článku slúžia výlučne na informačné účely a nemusia predstavovať objektívne fakty alebo subjektívne presvedčenia autora. Článok odzrkadľuje názory umelej inteligencie a keď chcete niekomu posielať predžalobné výzvy tak nech sa páči, tu je kontakt na autora článku a jeho : OpenAI, 3180 18th Street, San Francisco, CA 94110, United States

„alebo aj nie,  len už asi treba dávať disclaimer, na všetky osobné názory, ktoré sa niekomu nepáči a najväčšia sranda je na tom, že takáto „malá“ firma a sila SEO niekomu vadí natoľko, že pošle predžalobnú výzvu 😂😂😂“

Čo znamená Orbanizácia médií

Orbanizácia médií je termín, ktorý sa používa na opis procesu, pri ktorom vláda alebo politický líder, často prostredníctvom legislatívnych a ekonomických nástrojov, získava kontrolu alebo výrazný vplyv nad mediálnym prostredím v krajine. Termín je odvodený od mena Viktora Orbána, premiéra Maďarska, ktorý je známy svojou politikou a postupmi ovplyvňovania médií v Maďarsku.

 

Ako prebieha Orbanizácie médií?

1. Legislatívne zmeny – reforma mediálnych zákonov:

 • Prijatie nových zákonov: Vláda môže prijímať nové mediálne zákony alebo meniť existujúce zákony, aby zvýšila kontrolu nad médiami. Tieto zákony môžu obsahovať prísnejšie regulácie obsahu, zvýšené pokuty za porušenia a rozšírené právomoci mediálnych regulačných orgánov.
 • Kontrola nad regulačnými orgánmi: Zmeny v zákonoch môžu zahŕňať vymenovanie členov mediálnych regulačných orgánov vládou, čo umožňuje priame ovplyvňovanie rozhodnutí a kontrolu nad médiami.

Kontrola nad verejnoprávnymi médiami – politické vymenovania

 • Vedúce pozície: Vláda môže vymenovať politicky lojálnych jednotlivcov do vedúcich pozícií vo verejnoprávnych médiách. Títo jednotlivci potom môžu ovplyvňovať redakčnú politiku v prospech vlády.
 • Programová zmena: Zmena programov a redakčných plánov, aby sa zdôrazňovali témy a správy, ktoré podporujú vládnu agendu, a marginalizovali kritické hlasy.

Ekonomický tlak na súkromné médiá – nátlak a zastrašovanie

 • Daňové kontroly: Používanie daňových kontrol a audítorských kontrol na zastrašovanie a ekonomické oslabovanie nezávislých médií.
 • Pokuty a sankcie: Ukladanie vysokých pokút za údajnú neobjektívnosť alebo porušenie mediálnych pravidiel, čo môže finančne poškodiť alebo dokonca zničiť nezávislé médiá.

Vlastnícke zmeny

 • Kúpa médií: Podpora akvizícií súkromných médií podnikateľmi blízkymi vláde. Títo noví vlastníci môžu potom zmeniť redakčnú politiku médií tak, aby podporovala vládnu agendu.
 • Odmietnutie licencií: Odmietanie alebo odoberanie vysielacích licencií nezávislým médiám, čo môže obmedziť ich schopnosť pôsobiť na trhu.

Manipulácia s obsahom – propaganda a cenzúra:

 • Šírenie propagandy: Využívanie médií na šírenie vládnej propagandy a pozitívneho obrazu o vláde a jej politikách.
 • Dezinformácie: Šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií s cieľom ovplyvniť verejnú mienku a diskreditovať opozíciu.

Autocenzúra

 • Strach z represálií: Novinári a redakcie môžu praktizovať autocenzúru zo strachu pred vládnymi represáliami, čo vedie k zníženiu kvality a objektivity informácií.

Vytváranie mediálnych monopolov – koncentrácia vlastníctva:

 • Konsolidácia médií: Podpora koncentrácie médií v rukách niekoľkých vládou priateľských vlastníkov, čo znižuje pluralitu názorov a zvyšuje kontrolu nad verejným diskurzom.
 • Zastavenie konkurenčných médií: Používanie legislatívnych a ekonomických nástrojov na zamedzenie vzniku a pôsobenia nových, nezávislých mediálnych subjektov.

 

Dôsledky Orbanizácie médií

Orbanizácia médií, pomenovaná po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi, opisuje proces, pri ktorom vláda alebo politický líder získava kontrolu nad médiami a ovplyvňuje ich obsah. Tento proces má významné a ďalekosiahle dôsledky na demokratické inštitúcie, spoločnosť a politickú kultúru v krajine. Tu sú hlavné dôsledky Orbanizácie médií:

Oslabenie demokracie

 • Obmedzený prístup k informáciám: Orbanizácia médií často vedie k zníženiu dostupnosti objektívnych a nezávislých informácií. Občania majú menej príležitostí získať rôznorodé a nestranné správy, čo oslabuje informované rozhodovanie a verejnú diskusiu.
 • Manipulácia verejnej mienky: Kontrolované médiá môžu byť využívané na šírenie propagandy a manipuláciu verejnej mienky v prospech vládnucej strany alebo lídra. To vedie k skreslenému vnímaniu reality medzi obyvateľstvom.

Narušenie rovnováhy moci

 • Koncentrácia moci: Orbanizácia médií podporuje koncentráciu moci v rukách vlády a oslabuje systém bŕzd a protiváh. Bez nezávislých médií, ktoré by kontrolovali a kritizovali vládu, môže dôjsť k zneužívaniu moci a korupcii.
 • Znížená kontrola a transparentnosť: Menej nezávislých médií znamená menej investigatívnej žurnalistiky, ktorá odhaľuje korupciu a zneužívanie moci. To znižuje transparentnosť a zodpovednosť vládnych činiteľov.

Sociálna a politická polarizácia

 • Zvýšená polarizácia: Orbanizácia médií môže viesť k zvýšenej sociálnej a politickej polarizácii. Médiá kontrolované vládou môžu šíriť nenávistné prejavy a rozdeľovať spoločnosť na základe politických, etnických alebo náboženských línií.
 • Marginalizácia opozície: Kritické hlasy a opozícia môžu byť marginalizované a demonizované, čo sťažuje ich schopnosť komunikovať so širokou verejnosťou a prezentovať alternatívne názory.

Strata dôvery v médiá

 • Nízka dôveryhodnosť: Keď sa médiá stávajú nástrojom vládnej propagandy, verejnosť môže stratiť dôveru v ich objektivitu a nezávislosť. To vedie k všeobecnej nedôvere voči informáciám poskytovaným médiami.
 • Šírenie dezinformácií: Kontrolované médiá môžu šíriť dezinformácie a falošné správy, čo ešte viac podkopáva dôveru verejnosti v médiá a podporuje informačný chaos.

Medzinárodné dôsledky

 • Strata kredibility: Krajiny, ktoré praktikujú Orbanizáciu médií, môžu čeliť medzinárodnej kritike a strate kredibility na globálnej scéne. To môže ovplyvniť ich diplomatické vzťahy a ekonomické spolupráce.
 • Sankcie a opatrenia: Medzinárodné organizácie a zahraničné vlády môžu prijať opatrenia, vrátane sankcií, s cieľom tlačiť na krajinu, aby obnovila slobodu médií a dodržiavanie demokratických princípov.


Orbanizácia médií má vážne a ďalekosiahle dôsledky pre demokraciu, právny štát a spoločenskú súdržnosť. Tento proces oslabuje demokratické inštitúcie, znižuje dôveru verejnosti v médiá a podporuje politickú a sociálnu polarizáciu. Medzinárodné spoločenstvo a občianska spoločnosť musia pozorne monitorovať tieto praktiky a aktívne pracovať na ochrane slobodných a nezávislých médií, aby zabezpečili zdravý a funkčný demokratický systém.

Hlavné míľniky Orbanizácie médií v Maďarsku

Orbanizácia médií v Maďarsku prebiehala postupne cez rôzne kroky a zákony, ktoré Viktor Orbán a jeho strana Fidesz zaviedli na posilnenie svojej kontroly nad médiami. Tu sú hlavné míľniky:

 • 2010: Nástup k moci – Apríl 2010: Viktor Orbán a jeho strana Fidesz vyhrávajú parlamentné voľby s veľkou väčšinou.
 • 2010: Nový mediálny zákon  – Júl 2010: Nový mediálny zákon je prijatý. Zákon zriaďuje nový Národný mediálny a komunikačný úrad (NMHH) s rozsiahlymi právomocami nad médiami.
 • December 2010: Založenie nového mediálneho orgánu, Médiatanács, ktorý je pod kontrolou Fideszu a má právomoc udeľovať a odoberať licencie médiám.
 • 2011: Centralizácia verejnoprávnych médií – Január 2011: Centralizácia verejnoprávnych médií do jednej organizácie pod názvom MTVA (Media Support and Asset Management Fund). Vedenie MTVA je lojálne vláde.
 • 2012: Obmedzenie nezávislých médií – 2012: Niekoľko nezávislých médií čelí ekonomickým tlakom a pokutám. Kritické médiá sú finančne oslabené alebo nútené ukončiť činnosť.
 • 2014: Zmeny vlastníctva médií – 2014: Provládni oligarchovia začínajú skupovať nezávislé médiá. Médiá menia majiteľov a ich redakčná politika sa mení v prospech vlády.
 • 2016: Zatvorenie denníka Népszabadság – Október 2016: Népszabadság, najväčší opozičný denník, je náhle zatvorený, údajne z ekonomických dôvodov, ale mnoho ľudí to vníma ako politicky motivovaný krok.
 • 2018: Centralizácia provládnych médií – November 2018: Viac ako 400 provládnych médií je zlúčených do jednej nadácie s názvom KESMA (Central European Press and Media Foundation), ktorá je pod kontrolou vlády.

Tieto kroky ukazujú, ako Viktor Orbán a jeho strana Fidesz postupne získavali kontrolu nad médiami v Maďarsku, čím oslabili nezávislosť médií a obmedzili slobodu tlače.

 

Je Viktor Orbán diktátor?

Viktor Orbán, premiér Maďarska a predseda strany Fidesz, je kontroverznou postavou v rámci Európskej únie (EÚ). Vnímanie jeho vlády a politického štýlu sa líši, pričom niektorí ho považujú za autokrata, zatiaľ čo iní ho vidia ako demokraticky zvoleného lídra. Tu je prehľad rôznych pohľadov na túto tému:

Demokraticky Zvolený Líder

Volebné víťazstvá:

 • 2010, 2014, 2018, 2022: Fidesz, vedený Viktorom Orbánom, vyhral voľby s veľkou väčšinou, čo naznačuje, že má širokú podporu maďarských voličov.

Parlamentná demokracia:

 • Maďarsko formálne zostáva parlamentnou demokraciou s pravidelnými voľbami, fungujúcim parlamentom a ústavou.

Kritika a Vnímanie ako Autokrat

Oslabenie demokracie:

 • Kontrola nad médiami: Orbánova vláda získala kontrolu nad veľkou časťou maďarských médií, čo viedlo k obmedzeniu nezávislej žurnalistiky a slobodného prístupu k informáciám.
 • Zmena ústavy: Vláda prijala viaceré ústavné zmeny, ktoré posilnili jej moc a oslabili systém bŕzd a protiváh.

Obmedzenie právneho štátu:

 • Súdna reforma: Reformy v súdnictve viedli k zvýšeniu kontroly vlády nad súdnym systémom, čo oslabuje nezávislosť súdov.
 • Obmedzovanie občianskej spoločnosti: Vláda prijala zákony, ktoré obmedzujú činnosť neziskových organizácií a kritických občianskych skupín.

Medzinárodná kritika:

 • Európska únia: EÚ opakovane kritizovala Orbánovu vládu za porušovanie demokratických hodnôt a princípov právneho štátu. V roku 2018 Európsky parlament odhlasoval spustenie konania podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, čo môže viesť k sankciám voči Maďarsku.
 • Medzinárodné organizácie: Organizácie ako Freedom House a Reportéri bez hraníc kritizovali Maďarsko za zhoršujúci sa stav demokracie a slobodu médií.

Viktor Orbán je demokraticky zvolený líder, ktorý má značnú podporu v Maďarsku.

 

Michal Kovačič a Orbanizácia Slovenských médií

Michal Kovačič, slovenský novinár a moderátor, sa venoval téme Orbanizácie médií v niekoľkých svojich komentároch a rozhovoroch. V nich analyzoval postupy a dopady tejto politiky na nezávislosť médií a demokratické inštitúcie. Tu je súhrn jeho názorov a analýz týkajúcich sa Orbanizácie médií:

Michal Kovačič o Orbanizácii médií

Kontrola nad médiami:

Kovačič opakovane upozornil na to, že Viktor Orbán a jeho vláda systematicky získavajú kontrolu nad maďarskými médiami, či už verejnoprávnymi alebo súkromnými. Toto získavanie kontroly podľa neho prebieha prostredníctvom legislatívnych zmien, ekonomického tlaku a zmeny vlastníckych štruktúr médií.

Legislatívne zmeny:

V komentároch Kovačič zdôrazňuje, ako Orbánova vláda prijala nové mediálne zákony, ktoré umožňujú prísnejšie regulácie a kontrolu nad obsahom médií. Tieto zákony tiež zriadili Národný mediálny a komunikačný úrad (NMHH) a Médiatanács, ktoré sú pod kontrolou vlády.

Ekonomický tlak:

Kovačič poukázal na použitie ekonomických nástrojov, ako sú daňové kontroly, pokuty a odmietanie licencií, na obmedzenie a zastrašovanie nezávislých médií. Tento ekonomický tlak často vedie k finančnému oslabeniu alebo zániku kritických médií.

Vlastnícke zmeny:

Michal Kovačič opísal proces, pri ktorom provládni oligarchovia skupovali nezávislé médiá a menili ich redakčnú politiku v prospech vlády. Príkladom je zlúčenie viac ako 400 médií do jednej nadácie KESMA v roku 2018, ktorá je pod kontrolou vlády.

Vplyv na verejnú mienku:

Kovačič často hovorí o tom, ako kontrolované médiá šíria vládnu propagandu a dezinformácie, čo vedie k manipulácii verejnej mienky. Toto obmedzuje pluralitu názorov a demokratickú diskusiu v spoločnosti.

Medzinárodná kritika:

V kontexte medzinárodných vzťahov Kovačič spomína, že Európska únia a rôzne medzinárodné organizácie opakovane kritizovali Orbánovu vládu za porušovanie demokratických princípov a slobody médií. Tieto kritiky viedli k spusteniu konania podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.

Michal Kovačič poskytuje kritický pohľad na Orbanizáciu médií, upozorňuje na postupné získavanie kontroly nad médiami v Maďarsku a dôsledky tohto procesu pre demokraciu a slobodu tlače. Jeho komentáre a analýzy sú dôležitým príspevkom k pochopeniu toho, ako môže systematická kontrola nad médiami oslabiť demokratické inštitúcie a pluralitu názorov.

Prešľapy Viktora Orbána

Viktor Orbán, maďarský premiér a predseda strany Fidesz, je kontroverznou postavou, ktorá je často kritizovaná za svoje politické kroky a rozhodnutia. Niektoré z jeho prešľapov a kontroverzných krokov zahŕňajú:

Kontrola nad médiami

 • Orbanizácia médií: Orbánova vláda získala kontrolu nad verejnoprávnymi a súkromnými médiami prostredníctvom legislatívnych zmien, ekonomického tlaku a zmeny vlastníckych štruktúr. Tento proces viedol k zníženiu nezávislosti médií a obmedzeniu slobodného prístupu k informáciám.
 • Zatvorenie denníka Népszabadság: V roku 2016 bol zatvorený najväčší opozičný denník Népszabadság, údajne z ekonomických dôvodov. Mnoho ľudí to však vnímalo ako politicky motivovaný krok na umlčanie kritických hlasov.

Zmeny v justičnom systéme

 • Súdne reformy: Orbánova vláda prijala viaceré reformy, ktoré zvýšili vládnu kontrolu nad súdnym systémom. Kritici tvrdia, že tieto reformy ohrozujú nezávislosť súdnictva a znižujú právny štát.
 • Ústavné zmeny: Orbánova vláda prijala niekoľko ústavných zmien, ktoré posilnili moc Fideszu a oslabili systém bŕzd a protiváh v maďarskej demokracii.

Postoj k utečencom

 • Protiutečenecká rétorika: Orbán a jeho vláda prijali tvrdú protiutečeneckú rétoriku, ktorá často obsahuje xenofóbne a rasistické prvky. Táto rétorika prispela k napätiu a polarizácii v maďarskej spoločnosti.
 • Stavba plotu: V roku 2015 Orbánova vláda postavila plot na južnej hranici Maďarska, aby zabránila vstupu utečencov a migrantov. Tento krok bol ostro kritizovaný medzinárodnými organizáciami a ľudskoprávnymi aktivistami.

Korupcia a klientelizmus

 • Korupčné škandály: Orbánova vláda a členovia jeho strany boli zapletení do viacerých korupčných škandálov. Kritici tvrdia, že korupcia a klientelizmus sú bežnými praktikami v rámci Fideszu.
 • Oligarchovia: Pod Orbánovou vládou získali niektorí provládni podnikatelia a oligarchovia významné výhody a štátne zákazky, čo vedie k obvineniam z klientelizmu a nečestných praktík.

Obmedzovanie občianskej spoločnosti

 • Zákony proti neziskovým organizáciám: Orbánova vláda prijala zákony, ktoré obmedzujú činnosť neziskových organizácií, najmä tých, ktoré sú financované zo zahraničia. Tieto zákony sú vnímané ako snaha umlčať kritické hlasy a obmedziť občiansku spoločnosť.
 • Útoky na univerzity: V roku 2017 bola prijatá legislatíva, ktorá viedla k zatvoreniu Central European University (CEU) v Budapešti, financovanej miliardárom Georgom Sorosom. Tento krok bol široko kritizovaný ako útok na akademickú slobodu.

Medzinárodná kritika a sankcie

 • Európska únia: Orbánova vláda čelila opakovaným kritikám zo strany EÚ za porušovanie demokratických hodnôt a princípov právneho štátu. V roku 2018 Európsky parlament spustil konanie podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktoré môže viesť k sankciám voči Maďarsku.
 • Medzinárodné organizácie: Organizácie ako Freedom House a Reportéri bez hraníc zhoršili hodnotenie Maďarska v oblasti demokracie a slobody médií, čo vedie k negatívnemu obrazu krajiny na medzinárodnej scéne.

Viktor Orbán je kontroverznou postavou, ktorá je často kritizovaná za svoje politické kroky a rozhodnutia. Jeho vláda je obviňovaná z obmedzovania demokracie, právneho štátu, slobody médií a občianskej spoločnosti. Tieto kroky viedli k napätiu v rámci Maďarska aj medzinárodne a vyvolali obavy o smerovanie krajiny.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!