Skip to content

POV – Point of View

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

„POV“ je skratka pre „Point of View“, čo v preklade znamená „bod záujmu“ alebo „uhol pohľadu“. V literatúre, filmoch a digitálnych médiách sa tento termín používa na opis perspektívy, z ktorej je príbeh alebo scéna prezentovaná.

⭐ Skratka POV – zhrnutie

 • Skratka POV je anglická skratka pre „Point of View“, čo v preklade znamená „uhol pohľadu“.
 • V marketingu sa skratka POV používa na označenie prístupu, ktorý sa snaží osloviť zákazníkov tak, že im poskytne pohľad na daný produkt alebo službu z ich vlastného uhla pohľadu. Tento prístup sa zameriava na to, aby zákazníkom ukázal, ako by sa produkt alebo služba mohla hodiť do ich života a ako by im mohla pomôcť.
 • Na sociálnych médiách môžu firmy zdieľať príbehy zákazníkov, ktoré ukazujú, ako im produkty alebo služby pomohli. Tieto príbehy môžu byť účinné pri budovaní dôvery a dôveryhodnosti medzi firmou a zákazníkmi.
 • Osobní predajcovia môžu používať POV otázky, aby pochopili potreby zákazníkov a ukázali im, ako by im produkty alebo služby mohli pomôcť. Napríklad predajca automobilov môže zákazníka opýtať, ako často cestuje a koľko miesta potrebuje pre svoju rodinu.

Kedy sa používa POV?


POV, alebo „Point of View“, sa používa v rôznych kontextoch a má rozličné účely:

 • Literatúra a písanie: V literárnych dielach sa POV používa na určenie, kto rozpráva príbeh. To môže byť v prvej osobe (kde rozprávač je postava v príbehu), v tretej osobe (kde rozprávač je mimo príbehu a môže vedieť myšlienky viacerých postáv), alebo v druhej osobe (čo je menej bežné a oslovenie je priamo na čitateľa). Výber POV ovplyvňuje, ako čitatelia vnímajú postavy a udalosti.
 • Film a televízia: V audiovizuálnych médiách sa POV často používa na zobrazenie scény priamo z perspektívy jednej postavy, aby sa divák lepšie vcítil do jej skúseností. To môže byť dosiahnuté zobrazením, akoby kamera bola očami postavy, čo umožňuje divákovi vidieť presne to, čo vidí postava.
 • Fotografia a umenie: Fotografi a umelci môžu používať POV na zvýraznenie určitej perspektívy alebo na vytvorenie určitého pocitu v ich dielach. To môže byť dosiahnuté zobrazením scény z určitého uhlu alebo výšky, aby sa zdôraznila špecifická emócia alebo téma.
 • Sociálne médiá, reels a videá online: Na platformách ako TikTok, YouTube, alebo Instagram, tvorcovia obsahu často používajú POV na vytvorenie krátkych príbehov alebo scén, kde divák je oslovený priamo alebo je zasadený do role postavy. Tieto POV videá sú populárne pre ich interaktivitu a schopnosť vtiahnuť diváka priamo do akcie alebo príbehu.
 • Videohry: V videohrách sa POV často vzťahuje na prvú alebo tretiu osobu pohľady, kde prvá osoba poskytuje pohľad priamo z očí herného charakteru, zatiaľ čo tretia osoba poskytuje širší pohľad na postavu a jej okolie. Toto ovplyvňuje hrateľnosť a imerziu hráča v hre.

V každom z týchto kontextov je použitie POV zamerané na vytvorenie väčšieho spojenia s publikom alebo na poskytnutie jedinečnej perspektívy na príbeh, situáciu alebo postavu.

 

Kto používa skratku POV?

Skratku POV používajú ľudia z rôznych oblastí, vrátane:

 • Filmári a televízni tvorcovia používajú skratku POV na označenie POV záberov.
 • Herná komunita používa skratku POV na označenie typu kamery, ktorá je používaná vo videohrách.
 • Používatelia sociálnych médií používajú skratku POV na označenie príspevkov, ktoré sú písané alebo natáčané z pohľadu autora príspevku.
 • Všeobecne možno povedať, že skratku POV používajú ľudia, ktorí chcú poskytnúť divákovi alebo čitateľovi pohľad na danú situáciu z pohľadu konkrétnej postavy.

Tu sú niektoré konkrétne príklady toho, kto používa skratku POV:

 • Filmári a televízni tvorcovia používajú skratku POV, keď natáčajú akčné scény, dramatické scény alebo iné scény, v ktorých chcú divákovi poskytnúť pocit vzrušenia, napätia alebo empatie.
 • Herná komunita používa skratku POV, keď hovorí o videohrách, ktoré používajú POV kameru.
 • Používatelia sociálnych médií používajú skratku POV, keď zdieľajú svoje osobné skúsenosti alebo názory.

Skratka POV sa v posledných rokoch stala čoraz populárnejšou, najmä vďaka rozvoju sociálnych médií.

 

Má POV aj iný význam? 

Áno, skratka POV má aj iný význam. V oblasti stavebníctva sa používa na označenie plánu organizácie výstavby. Tento plán je súčasťou projektovej dokumentácie a obsahuje informácie o tom, ako bude výstavba prebiehať.

V oblasti techniky sa skratka POV používa na označenie javu nazývaného perzistencia videnia. Tento jav je spôsobený tým, že ľudské oko si udržiava obraz na sietnici po určitú dobu aj po tom, čo sa predmet, ktorý tento obraz vyvolal, už nenachádza v zornom poli.

V oblasti práva sa skratka POV používa na označenie poistenia zodpovednosti vozidla. Toto poistenie kryje škody, ktoré poistený spôsobí svojím vozidlom inému vozidlu alebo osobe.

Tu sú niektoré konkrétne príklady toho, ako sa môže skratka POV použiť v týchto kontextoch:

 • Stavebníctvo: POV plán obsahuje informácie o tom, ako bude výstavba prebiehať, vrátane harmonogramu, organizácie práce a bezpečnostných opatrení.
 • Technika: Perzistencia videnia sa využíva v rôznych oblastiach techniky, napríklad pri výrobe televízorov, projektorov a počítačových monitorov.
 • Právo: Poistenie zodpovednosti vozidla je povinné v mnohých krajinách a poskytuje ochranu poistencovi v prípade, že spôsobí škodu svojím vozidlom inému vozidlu alebo osobe.

Je dôležité poznamenať, že tieto významy skratky POV sú menej známe ako jej najbežnejší význam, ktorým je „uhol pohľadu“.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

rady – návody – postupy -blog – marketing

Vzdelávaj sa zdarma!

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!