Skip to content

Vokalizovaná predložka

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Predložky sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského jazyka. Hrajú kľúčovú úlohu v jazykovej štruktúre a gramatike. Vokalizované predložky sú špeciálnou skupinou, ktorá zaisťuje hladký a zrozumiteľný prechod medzi slovami. Tento článok sa detailne venuje tomu, čo sú vokalizované predložky, a uvádza príklady ich použitia v slovenskom jazyku.

Zhrnutie

 1. Definícia: Vokalizácia je proces v jazyku, pri ktorom sa spoluhláska mení na samohlásku alebo k určitej predložke na začiatku pribudne samohláska pre lepšiu výslovnosť.

 2. Fonetická Vokalizácia: Fonetická vokalizácia sa týka zmeny spoluhlások na samohlásky v historickom vývoji jazykov.

 3. Gramatická Vokalizácia (Slovenský jazyk): V slovenskom jazyku sa termín „vokalizácia“ často používa na označenie situácie, kedy k určitej predložke na začiatku pribudne samohláska pre lepšiu výslovnosť. Tento jav nastáva v prípadoch, keď sa tieto predložky vyslovujú pred slovami začínajúcimi na spoluhlásku. Napríklad, predložka „s“ sa stáva „so“, „v“ sa stáva „vo“, „z“ sa stáva „zo“ a „k“ sa stáva „ku“.

 4. Výnimky: Existujú určité výnimky, kedy sa predložky nevokalizujú napriek tomu, že nasleduje slovo začínajúce na spoluhlásku, najmä „d“, „t“, „n“, „l“.

 5. Dôležitosť: Vokalizácia je dôležitou súčasťou slovenskej gramatiky, ktorá prispieva k prirodzenosti a plynulosti slovenského jazyka.

Definícia vokalizovanej predložky

V slovenskom jazyku sa niektoré jednoslabičné predložky v určitých prípadoch vokalizujú, čo znamená, že k nim pribudne na začiatku samohláska. Tento jav nastáva v prípadoch, keď sa tieto predložky vyslovujú pred slovami začínajúcimi na spoluhlásku.

Najčastejšie sa tento jav vyskytuje pri predložkách „s“, „v“, „z“ a „k“. Keď sa tieto predložky používajú pred slovami začínajúcimi na spoluhlásku, pridáva sa na ich začiatok samohláska „o“, a teda predložka „s“ sa stáva „so“, „v“ sa stáva „vo“, „z“ sa stáva „zo“ a „k“ sa stáva „ku“.

 

Príklady použitia

Príklady použitia vokalizovanej predložky v slovenskom jazyku zahŕňajú nasledujúce:

 • So psom idem na prechádzku.
 • Vo vlaku som stretol starého priateľa.
 • Zo záhrady priniesol jablká.
 • Ku dverám prišiel poštár.

 

Pravidlá použitia

Hoci vokalizácia predložky je v slovenskom jazyku bežná, nie je to pravidlo, ktoré sa uplatňuje vždy. Výnimkou sú prípady, kedy nasleduje slovo začínajúce na niektoré spoluhlásky, najmä „d“, „t“, „n“, „l“. V takýchto prípadoch sa predložky nevokalizujú, teda hovoríme „s deťmi“, „v lese“, „z nitry“, „k telu“ a podobne.

 

Čo je to vokalizácia?

Vokalizácia je jazykovedný termín, ktorý môže mať v rôznych kontextoch rôzne významy.

 1. Fonetický význam: Vokalizácia sa v lingvistike môže odkazovať na proces, kedy sa spoluhláska mení na samohlásku. Tento jav sa často vyskytuje v historickom vývoji jazykov, kde určité zvuky prechádzajú postupnými zmenami.

 2. Gramatický význam: V slovenskom jazyku sa termín „vokalizácia“ často používa na označenie situácie, kedy k určitej predložke na začiatku pribudne samohláska pre lepšiu výslovnosť. Tento jav nastáva v prípadoch, keď sa tieto predložky vyslovujú pred slovami začínajúcimi na spoluhlásku. Napríklad, predložka „s“ sa stáva „so“, „v“ sa stáva „vo“, „z“ sa stáva „zo“ a „k“ sa stáva „ku“.

Teda, význam termínu „vokalizácia“ závisí od kontextu, v ktorom je použitý.

 

Spodobovanie

Spodobovanie je jazykovedný termín používaný hlavne v slovakistike, ktorý označuje jav, keď sa rovnaké slovo vyslovuje rôznymi spôsobmi v závislosti od jeho pozície v rečovom prúde, ale jeho grafický (písaný) tvar zostáva rovnaký.

Jedným z najbežnejších príkladov spodobovania v slovenčine je výslovnosť spoluhlásky „d“ a „t“ pred samohláskou „i“. Napríklad, v slovách „dieťa“ alebo „ticho“ sa „d“ a „t“ vyslovujú ako [ď] a [ť], hoci sa píšu rovnako bez ohľadu na výslovnosť.

Iný príklad sa týka výslovnosti samohlások „e“ a „o“ pred dvojicou spoluhlások „ia“, kde sa samohláska vyslovuje kratšie ako obvykle, ale jej zápis sa nemení. Napríklad v slove „biatlon“ sa „ia“ vyslovuje ako krátke „i“, hoci zápis ostáva rovnaký.

Tieto pravidlá platia pre štandardnú slovenčinu. V niektorých nárečiach môžu byť pravidlá spodobovania odlišné.

Spodobovanie je dôležitým javom, ktorý prispieva k dynamike a flexibilite slovenského jazyka. Je to jeden z faktorov, ktoré robia slovenčinu živým a pružným jazykom, ktorý sa prispôsobuje potrebám svojich hovoriacich.

 

Záver

Vokalizované predložky sú dôležitou súčasťou slovenskej gramatiky, ktorej pochopenie je nevyhnutné pre správne používanie jazyka. Hoci sa ich využitie môže zdať komplikované, s praxou a porozumením ich funkciám a pravidiel významne prispievajú k prirodzenosti a plynulosti slovenského jazyka.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

rady – návody – postupy -blog – marketing

Vzdelávaj sa zdarma!

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!