Skip to content

Abstrakt – čo je abstrakt a ako sa píše

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Čo je abstrakt – ako napísať ten najlepší

 

Abstrakt je stručný sumár alebo prehľad obsahu knihy, SEO článku, výskumnej práce, dizertačnej práce (alebo inej záverečnej práce) alebo akéhokoľvek iného dlhšieho textu. Slúži na to, aby poskytol čitateľovi rýchly prehľad o obsahu a hlavných bodoch textu, aby sa mohol rozhodnúť, či je pre neho daný text relevantný a či ho chce čítať celý.

Abstrakt obvykle obsahuje:

 • Účel práce alebo výskumu
 • Metodológiu alebo prístup, ktorý bol použitý
 • Hlavné zistenia alebo výsledky
 • Záver alebo implikácie výskumu

Abstrakt je často to prvé, čo čitateľ prečíta, takže je dôležité, aby bol jasný, stručný a presný. Jeho dĺžka môže byť od niekoľkých viet až po jeden odstavec, obvykle nepresahuje 250 slov, hoci to môže závisieť od konkrétnych pokynov alebo štandardov.

 

Ako napísať abstrakt v záverečnej práci

Napísať efektívny abstrakt pre vašu záverečnú prácu môže byť náročné, ale je to dôležitá súčasť procesu písania. Tu je niekoľko krokov, ktoré vám môžu pomôcť:

 • Dokončite svoju prácu: Predtým, než začnete písať abstrakt, mali by ste mať už hotovú celú prácu. Abstrakt je stručný prehľad celej práce, takže je dôležité vedieť, aké sú vaše hlavné argumenty, zistenia a závery.
 • Identifikujte kľúčové časti: Prečítajte si svoju prácu a identifikujte kľúčové časti, ktoré budú tvoriť základ vášho abstraktu. Tieto časti obvykle zahŕňajú účel práce, metodológiu, hlavné zistenia a závery.
 • Napíšte stručný prehľad: Napíšte jednu až dve vety pre každú z kľúčových častí. Uistite sa, že ste jasne a stručne opísali hlavné body a výsledky.
 • Prečítajte si a upravte: Prečítajte si abstrakt a upravte ho tak, aby bol čo najpresnejší a najjasnejší. Uistite sa, že abstrakt dobre reprezentuje obsah vašej práce.
 • Dodržiavajte limit slov: Abstrakt by mal byť stručný. Obvykle by nemal presiahnuť 250 slov, ale presný limit závisí od pokynov vašej inštitúcie alebo od konkrétneho publikovania.
 • Nezabúdajte na kľúčové slová: Ak je to požadované, pridajte na koniec abstraktu kľúčové slová, ktoré pomôžu ostatným nájsť vašu prácu v databázach.
 • Nezabudnite na kontrolu: Ako vždy, dôkladne skontrolujte svoj abstrakt na gramatiku, pravopis a štruktúru vety.

Pamätajte, že dobrý abstrakt je ten, ktorý presne a jasne opisuje hlavné body a zistenia vašej práce, a to tak, aby čitatelia vedeli, či je pre nich vaša práca relevantná.

 

Aké práce obsahujú abstrakt

Abstrakt sa bežne nachádza v nasledujúcich typoch prác:

 • Vedecké články a výskumné práce: Tieto dokumenty často obsahujú abstrakt, ktorý poskytuje stručný prehľad výskumu, vrátane účelu výskumu, metód, výsledkov a záverov.

 • SEO články: Články, ktoré sú určené pre ovplyvnenie poradia stránok vo výsledku vyhľadávania, ale ešte lepšie povedané, články, ktoré sú zámerne písané len za účelom získania organickej návštevnosti a organických objednávok. Tieto články obsahujú abstrakt, alebo krátke zhrnutie, kde sa človek aj Google bot dozvie o čom je článok a na aké kľúčové slová cieli. 
 • Dizertačné a bakalárske práce: Tieto rozsiahlejšie práce obvykle začínajú abstraktom, ktorý dáva prehľad o celom obsahu práce.

 • Technické a inžinierske správy: Tieto dokumenty často obsahujú abstrakt, ktorý poskytuje prehľad o cieľoch projektu, použitých metódach a dosiahnutých výsledkoch.

 • Konferenčné príspevky: Ľudia, ktorí predkladajú svoje práce na odborné konferencie, často musia predložiť abstrakt svojej práce, ktorý sa potom používa na rozhodnutie, či je ich príspevok prijatý.

 • Grantové návrhy: Pri podávaní žiadostí o granty na výskum alebo projekty, je často požadovaný abstrakt, ktorý sumarizuje navrhovaný výskum alebo projekt.

Všeobecne platí, že abstrakt je často požadovaný v akomkoľvek type práce alebo dokumentu, ktorý je určený na šírenie výsledkov výskumu alebo detailov projektu širšiemu publiku.

 

Rozdiel medzi abstraktom, anotáciou a resumé

Tieto tri termíny – abstrakt, anotácia a resumé – sa často používajú v akademickom a profesionálnom kontexte na popis stručných súhrnov textu alebo výskumu. Aj keď sa môžu prekrývať, existujú medzi nimi určité rozdiely.

 • Abstrakt: Abstrakt je stručný a kompaktný prehľad celého výskumného článku, dizertačnej práce, konferenčného príspevku alebo inej vedeckej práce. Jeho úlohou je poskytnúť čitateľovi jasný obraz o hlavných bodoch práce a jej záveroch. Zvyčajne obsahuje účel výskumu, metódy, hlavné zistenia a závery.

 • Anotácia: Anotácia je krátky popis alebo hodnotenie textu, často knihy alebo článku. Môže zahŕňať sumár obsahu, ale často zahŕňa aj hodnotiace komentáre, ako je kritika, porovnanie s inými dielami alebo význam diela v širšom kontexte. Anotácie sa často používajú v anotovaných bibliografiách ako súčasť výskumných projektov.

 • Resumé: Resumé je súhrn výsledkov, zručností, skúseností a vzdelania jednotlivca. Často sa používa pri hľadaní práce, kde poskytuje potenciálnym zamestnávateľom prehľad o kvalifikácii a skúsenostiach uchádzača. V akademickom kontexte sa termín resumé môže tiež používať na označenie stručného sumáru textu alebo výskumu, podobne ako abstrakt.

Tieto definície môžu v rôznych kontextoch a v rôznych oblastiach variť, takže je vždy dobré poznať konkrétne očakávania alebo normy v kontexte, v ktorom sa nachádzate.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!