Skip to content

Červený diplom – čo s ním?

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Červený diplom je označenie pre vysokoškolský diplom v červených doskách (podľa nich toto hovorové označenie), ktorý môže získať absolvent vysokej školy pri splnení určitých podmienok definovaných vnútorným predpisom vysokej školy alebo jej časti – typicky fakulty či vysokoškolského ústavu.

Zhrnutie:

Podrobné podmienky pre získanie červeného diplomu sa líšia podľa jednotlivých vysokých škôl a fakúlt. Všeobecne možno povedať, že študent musí splniť nasledujúce podmienky:

 • Dosiahnutie určitého váženého priemeru známok za celé štúdium. Tento priemer sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 1,5 až 1,15.
 • Dosiahnutie vynikajúceho hodnotenia zo štátnej záverečnej skúšky.

Čo je červený diplom?

Červený diplom, známy aj ako „červený vysokoškolský diplom“, je v niektorých krajinách, najmä v Rusku a niektorých post-sovietskych štátoch, výraz používaný na označenie diplomu s vyznamenaním. Tento termín odkazuje na akademické výsledky, ktoré prekračujú štandardné požiadavky, a je často spojený s vysokým priemerným hodnotením alebo výnimočným akademickým výkonom počas štúdia na univerzite.

V niektorých krajinách môže mať červený diplom aj špeciálne benefity pre absolventov, ako sú lepšie pracovné príležitosti, preferencia pri prijímaní na postgraduálne štúdium, alebo iné formy uznania. V kontexte, kde sa používa, predstavuje červený diplom významný akademický úspech a je ceneným ocenením pre študentov.

 

Prečo sa mu hovorí červený diplom – história?


Výraz „červený diplom“ vznikol v Rusku a odkazuje na tradíciu, ktorá sa datuje do obdobia Sovietskeho zväzu. V sovietskom vzdelávacom systéme boli diplomy absolventov s vynikajúcimi akademickými výsledkami tradične potlačené na červenom papieri, odtiaľ pochádza názov „červený diplom“. Táto prax bola symbolom excelentnosti a prestíže.

Červená farba má v ruských a sovietskych tradíciách hlboký historický a kultúrny význam. Tradíciou bolo používať červenú farbu na zdôraznenie dôležitosti a významnosti rôznych dokumentov a ocenení. Červená bola vnímaná ako farba úspechu, významnosti a vysokého postavenia. V sovietskom období bola červená farba tiež úzko spojená s vládnoucim režimom a jeho ideológiami.

Tento koncept „červeného diplomu“ sa udržal aj po rozpade Sovietskeho zväzu a stále je používaný v niektorých post-sovietskych štátoch, hoci jeho presný význam a dôležitosť sa môže líšiť od krajiny k krajine. V súčasnosti je termín „červený diplom“ často používaný metaforicky a neodkazuje už nevyhnutne na fyzickú farbu diplomu, ale skôr na vysoký akademický výkon študenta.

 

Ako získať červený diplom?


Na Slovensku, podobne ako v mnohých iných krajinách, termín „červený diplom“ nie je oficiálne používaný. Avšak, princíp ocenenia študentov s vynikajúcimi akademickými výsledkami existuje aj tu.

Tento koncept sa môže líšiť medzi jednotlivými vysokými školami, ale obvykle zahŕňa nasledujúce kritériá:

 • Vysoký priemerný stupeň: Študent musí dosiahnuť vysoký priemerný stupeň počas svojho štúdia, často blízky maximálnemu možnému hodnoteniu.
 • Vynikajúce záverečné práce: Vysokoškolské práce, ako sú bakalárska, magisterská alebo doktorandská práca, musia byť hodnotené najvyššími možnými známkami.
 • Žiadne opakované skúšky: Študent by nemal mať žiadne neúspešné pokusy o skúšky alebo opakované skúšky v priebehu štúdia.
 • Mimoriadne úspechy: V niektorých prípadoch sa môžu zohľadňovať aj iné faktory, ako sú vedecké, výskumné alebo umelecké úspechy, účasť na konferenciách, publikácie alebo ocenenia.
 • Dodržiavanie termínov: Študent by mal dodržiavať všetky termíny a pravidlá stanovené vysokou školou.

Dôležité je poznamenať, že konkrétne požiadavky na dosiahnutie „červeného diplomu“ alebo ekvivalentného ocenenia sa môžu líšiť v závislosti od špecifických pravidiel a regulácií jednotlivých vysokých škôl na Slovensku. Pre presné informácie je vhodné kontaktovať priamo akademický úrad alebo študijné oddelenie danej inštitúcie.

 

Aké sú benefity červeného diplomu?

Benefity červeného diplomu, alebo ekvivalentného ocenenia za vynikajúce akademické výkony, môžu byť rôzne v závislosti od krajiny a konkrétneho vzdelávacieho systému. Všeobecne platí, že držitelia takéhoto ocenenia môžu tešiť z nasledujúcich výhod:

 • Zvýšená konkurencieschopnosť na pracovnom trhu: Vysoký akademický výkon môže byť atraktívnym faktorom pre zamestnávateľov, čo zvyšuje šance absolventov na získanie kvalitných pracovných pozícií.
 • Lepšie príležitosti pre postgraduálne štúdium: Držitelia vynikajúcich diplomov sú často preferovaní pri prijímaní na magisterské alebo doktorandské štúdium a môžu mať lepší prístup k štipendiám a výskumným grantom.
 • Uznávanie a prestíž: Excelentný akademický výkon môže byť spojený s určitou mierou prestíže a uznania v akademickej a profesionálnej komunite.
 • Sieťovanie a profesionálne kontakty: Úspešní absolventi sa často stávajú súčasťou alumni sietí, kde môžu nadväzovať dôležité profesionálne kontakty.
 • Výhody pri hľadaní práce alebo stáží: Niektoré organizácie a firmy môžu poskytovať preferencie alebo špeciálne programy pre absolventov s vynikajúcimi výsledkami.
 • Osobný rozvoj a sebaúcta: Dosiahnutie vysokých akademických štandardov môže posilniť sebadôveru a podporiť osobný rozvoj.

 

Je dôležité poznamenať, že hoci tieto výhody môžu byť atraktívne, samotný vynikajúci akademický výkon nie je jediným faktorom, ktorý určuje úspech v profesionálnom živote. Pracovné skúsenosti, mäkké zručnosti, sieťovanie a iné faktory tiež hrajú kľúčovú úlohu.

 

Štatistiky červeného diplomu na Slovensku

Podľa štatistík Štatistického úradu Slovenskej republiky získalo v akademickom roku 2022/2023 červený diplom 2 215 absolventov slovenských vysokých škôl. To predstavuje približne 2,5 % z celkového počtu absolventov.

Počet absolventov, ktorí získali červený diplom, sa v posledných rokoch mierne zvyšuje. V akademickom roku 2021/2022 to bolo 2 134 absolventov a v akademickom roku 2020/2021 to bolo 2 066 absolventov.

Najviac červených diplomov získali absolventi lekárskych fakúlt, a to 1 126. Na druhom mieste boli absolventi fakúlt technických, s 561 červenými diplomami. Na treťom mieste boli absolventi fakúlt prírodovedných, s 320 červenými diplomami.

Medzi vysokými školami, ktoré získali najviac červených diplomov, sú Univerzita Komenského v Bratislave (461), Slovenská technická univerzita v Bratislave (368) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (287).

Získanie červeného diplomu je náročné, ale pre študenta, ktorý je ochotný tvrdo pracovať, môže byť veľmi motivujúce. Červený diplom je symbolom výbornej študijnej snahe a schopností absolventa. Môže mu pomôcť pri hľadaní zamestnania, pretože je ukazovateľom jeho kvalitnej prípravy na profesionálnu dráhu.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!