Skip to content

Čo je titul MBA a aký má u nás zmysel?

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

MBA, alebo „Master of Business Administration“, je postgraduálny akademický titul zameraný na štúdium obchodného manažmentu a podnikateľských zručností. Tento program je navrhnutý tak, aby poskytol široký prehľad o všetkých dôležitých aspektoch podnikania a manažmentu, vrátane financií, marketingu, ľudských zdrojov, operácií a stratégie.

Zhrnutie

 • MBA je skratka pre Master of Business Administration
 • je na úrovni II. stupňa vysokej školy (magisterského štúdia)
 • píše sa za menom, všetko veľkým (MBA)
 • Štúdium trvá 2 roky
 • nevyžaduje originálny výskum – je to o učení sa nie o výskume a originálnych myšlienkach a zisteniach
 • MBA sú platené programy

Čo je MBA?

MBA je skratka pre Master of Business Administration, čo je magisterský titul v oblasti podnikového manažmentu. MBA programy sa zvyčajne ponúkajú na vysokej škole alebo univerzite a trvajú dva roky.

MBA programy ponúkajú širokú škálu kurzov, ktoré pokrývajú témy ako financie, marketing, účtovníctvo, riadenie ľudských zdrojov a stratégia. Tieto kurzy poskytujú študentom komplexné vedomosti a zručnosti potrebné na úspešnú kariéru v oblasti podnikania.

 

Čo je mini MBA?

Mini MBA je skratka pre Micro Master of Business Administration. Je to zrýchlený program, ktorý poskytuje študentom základné vedomosti a zručnosti v oblasti podnikania. Mini MBA programy zvyčajne trvajú niekoľko mesiacov až jeden rok.

Cieľom mini MBA je poskytnúť študentom základy podnikania, aby mohli začať alebo posunúť svoju kariéru v oblasti podnikania. Mini MBA programy môžu byť dobrou voľbou pre ľudí, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti v oblasti podnikania, ale nemajú čas alebo finančné prostriedky na absolvovanie plnohodnotného MBA programu.

Mini MBA programy zvyčajne pokrývajú rovnaké témy ako plnohodnotné MBA programy, ale v kratšom čase. Medzi najčastejšie témy mini MBA programov patria:

 • Financie
 • Marketing
 • Účtovníctvo
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Stratégia

Mini MBA programy sa ponúkajú na rôznych úrovniach, od online programov až po programy, ktoré sa konajú na univerzitách alebo v podnikoch.

Ako sa píše titul mini MBA?

Titul mini MBA sa píše rovnako ako titul MBA, teda za menom, „mini MBA“

V niektorých prípadoch sa môže titul mini MBA písať aj za inými titulmi, napríklad za doktorským titulom. To závisí od konkrétnej školy alebo univerzity, ktorá titul mini MBA udeľuje. Napríklad, niektoré školy môžu vyžadovať, aby sa titul mini MBA písal za inými titulmi, aby bolo jasné, že ide o magisterský titul.

 

Na akej úrovni je MBA medzi ostatnými titulmi na Slovensku?

MBA titul je na Slovensku považovaný za vysoko hodnotený titul. Je to jeden z najžiadanejších titulov na trhu práce a zamestnávatelia ho oceňujú pre vedomosti a zručnosti, ktoré študenti získajú v rámci MBA programu.

MBA titul je na rovnakej úrovni ako magisterský titul v iných oblastiach, ako je napríklad právo, medicína alebo informatika. MBA titul však poskytuje študentom špecifické vedomosti a zručnosti v oblasti podnikania, ktoré sú žiadané na trhu práce.

Podľa prieskumu spoločnosti ManpowerGroup z roku 2023 je MBA titul jedným z najžiadanejších titulov na trhu práce na Slovensku. Zamestnávatelia oceňujú vedomosti a zručnosti, ktoré študenti získajú v rámci MBA programu, najmä v oblastiach ako:

 • Financie: Finančné účtovníctvo, finančná analýza, kapitálové trhy, investovanie, finančné plánovanie
 • Marketing: Základy marketingu, marketingový výskum, marketingová stratégia, digitálny marketing, marketingová komunikácia
 • Účtovníctvo: Základy účtovníctva, finančné účtovníctvo, manažérske účtovníctvo, daňové účtovníctvo
 • Riadenie ľudských zdrojov: Základy ľudských zdrojov, nábor a výber, vzdelávanie a rozvoj, odmeňovanie a benefity
  Stratégia: Základy stratégie, strategický marketing, strategický manažment, strategické plánovanie

Študenti s titulom MBA zarábajú v priemere viac ako študenti bez tohto titulu. Priemerný plat absolventa MBA programu na Slovensku je 2 500 EUR mesačne.

Celkovo možno povedať, že MBA titul je na Slovensku vysoko hodnotený titul, ktorý môže poskytnúť študentom významné výhody na trhu práce.

 

Koľko trvá štúdium MBA?

Štandardná dĺžka štúdia MBA programu je dva roky. Tieto programy sa však môžu líšiť v závislosti od konkrétnej školy alebo univerzity. Niektoré školy ponúkajú aj kratšie programy, ktoré trvajú jeden rok, alebo dlhšie programy, ktoré trvajú tri roky.

V prípade dvochročných programov sa výučba zvyčajne koná dvakrát do týždňa večer alebo cez víkendy. To umožňuje študentom, ktorí sú zamestnaní, pokračovať v štúdiu popri práci.

V prípade jednoročných programov sa výučba zvyčajne koná každý deň počas pracovných dní. To je náročnejšie pre študentov, ktorí sú zamestnaní, ale môže byť výhodnejšie pre študentov, ktorí chcú získať titul MBA čo najskôr.

V prípade trojročných programov sa výučba zvyčajne koná dvakrát do týždňa večer alebo cez víkendy. To umožňuje študentom, ktorí sú zamestnaní, pokračovať v štúdiu popri práci, ale poskytuje im aj viac času na štúdium a na získanie praktických skúseností.

Výber vhodnej dĺžky štúdia MBA závisí od individuálnych okolností každého študenta. Študenti by mali zvážiť svoje pracovné povinnosti, rodinné záväzky a finančné možnosti pri rozhodovaní o tom, akú dĺžku štúdia zvolia.

 

Ktoré vysoké školy poskytujú na Slovensku titul MBA?

Na Slovensku existuje niekoľko vysokých škôl a univerzít, ktoré poskytujú titul MBA. Tieto programy sa líšia cenou, dĺžkou trvania a špecializáciou.

Tu je zoznam vysokých škôl a univerzít na Slovensku, ktoré poskytujú titul MBA:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Vysoká škola riadenia a práva v Bratislave

Tieto školy ponúkajú širokú škálu MBA programov, ktoré pokrývajú rôzne oblasti podnikania. Študenti si môžu vybrať program, ktorý zodpovedá ich záujmom a potrebám.

 

Koľko stojí MBA titul?

Cena MBA titulu sa môže veľmi líšiť v závislosti od konkrétnej vysokej školy alebo univerzity, dĺžky trvania programu a špecializácie.

V všeobecnosti možno povedať, že cena MBA titulu na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí 2 000 až 10 000 EUR.

Tu sú niektoré konkrétne príklady cien MBA programov na Slovensku:

 • MBA program v štandardnej dĺžke na Ekonomickej univerzite v Bratislave stojí 6 000 EUR za rok.
 • MBA program v odbornej špecializácii na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave stojí 8 000 EUR za rok.
 • MBA program v online forme na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave stojí 4 000 EUR za rok.

Študenti, ktorí uvažujú o získaní titulu MBA, by si mali dôkladne preštudovať ponuku programov na rôznych vysokých školách a univerzitách. Je dôležité porovnať ceny, dĺžku trvania, špecializáciu a ďalšie faktory, aby ste našli program, ktorý je pre vás ten pravý.

 

Je MBA titul akreditovaný?

Na Slovensku nie sú MBA tituly akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. To znamená, že MBA tituly nemajú rovnaký právny status ako akademické tituly, ako je napríklad titul Ing. alebo JUDr.

Napriek tomu sú MBA tituly na Slovensku považované za vysoko hodnotené tituly. Zamestnávatelia ich oceňujú pre vedomosti a zručnosti, ktoré študenti získajú v rámci MBA programu.

MBA tituly môžu byť akreditované rôznymi medzinárodnými akreditačnými orgánmi. Akreditácia od medzinárodného akreditačného orgánu zvyšuje dôveryhodnosť MBA titulu a môže byť výhodou pri uchádzaní sa o zamestnanie v zahraničí.

Tu je niekoľko medzinárodných akreditačných orgánov, ktoré akreditujú MBA tituly:

 • Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
 • European Foundation for Management Development (EFMD)
 • Association of Management Consulting Firms (AMCHAM)
 • Association of International Graduate Business Schools (AIGBS)

Študenti, ktorí uvažujú o získaní titulu MBA, by si mali dôkladne preštudovať ponuku programov na rôznych vysokých školách a univerzitách. Je dôležité porovnať ceny, dĺžku trvania, špecializáciu a ďalšie faktory, aby ste našli program, ktorý je pre vás ten pravý. Pri výbere programu je tiež dôležité zvážiť, či je program akreditovaný medzinárodným akreditačným orgánom.

 

Kde sa píše MBA titul? 

MBA sa píše za menom. 

Podľa slovenských noriem sa tituly píšu za menom, v prípade žien za priezviskom. MBA titul je magisterský titul v oblasti podnikania, preto sa píše za menom.

V niektorých prípadoch sa môže MBA titul písať aj za inými titulmi, napríklad za doktorským titulom. To závisí od konkrétnej školy alebo univerzity, ktorá MBA titul udeľuje. Napríklad, niektoré školy môžu vyžadovať, aby sa MBA titul písal za inými titulmi, aby bolo jasné, že ide o magisterský titul.

Ak máte nejaké otázky o tom, ako správne písať MBA titul, mali by ste sa obrátiť na konkrétnu školu alebo univerzitu, ktorá MBA titul udeľuje.

 

Je MBA na rovnakej úrovni ako PhD. alebo RNDr. ?

Nie, MBA nie je na rovnakej úrovni ako PhD. alebo RNDr.

PhD. je skratka pre Doctor of Philosophy, čo je najvyšší akademický titul, ktorý sa udeľuje v rámci vedeckého výskumu. RNDr. je skratka pre rigorózne doktorandské štúdium v odbore prírodné vedy, ktoré je tiež najvyšším akademickým titulom.

MBA je skratka pre Master of Business Administration, čo je magisterský titul v oblasti podnikania. MBA tituly sa udeľujú na základe absolvovania študijného programu, ktorý sa zameriava na praktické aspekty podnikania.

Z hľadiska akademickej úrovne je PhD. vyššie ako MBA. PhD. titul je založený na originálnom vedeckom výskume a absolventi PhD. programov sa stávajú odborníkmi v danej oblasti vedy. MBA titul je založený na praktických poznatkoch z oblasti podnikania a absolventi MBA programov sa stávajú kvalifikovanými manažérmi.

Z hľadiska kariérnych možností môže byť MBA titul výhodou pre absolventov, ktorí chcú pracovať v oblasti podnikania. MBA titul môže absolventom pomôcť získať vyššie pozície, lepšie platy a lepšie príležitosti na kariérny rast.

PhD. titul môže byť výhodou pre absolventov, ktorí chcú pracovať v oblasti vedy alebo výskumu. PhD. titul môže absolventom pomôcť získať pozície v akademickom svete, v oblasti výskumu a vývoja alebo v oblasti štátnej správy.

 

Koľko ľudí na Slovensku má MBA?

Presné číslo ľudí s MBA na Slovensku nie je známe. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, v roku 2021 bolo na Slovensku 17 500 vysokoškolských absolventov v odbore podnikanie. Z toho približne 15 %, teda 2 625 absolventov, získalo titul MBA.

Je však potrebné poznamenať, že toto číslo zahŕňa aj absolventov MBA programov, ktoré sa konali v zahraničí. Ak by sme sa zamerali len na absolventov slovenských MBA programov, počet by bol pravdepodobne nižší.

Počet ľudí s MBA na Slovensku sa v posledných rokoch zvyšuje. Dôvodom je rastúca popularita MBA programov medzi slovenskými študentmi a zamestnávateľmi.

Podľa prieskumu spoločnosti ManpowerGroup, 66 % slovenských zamestnávateľov považuje MBA titul za výhodu pri výbere uchádzačov o zamestnanie.

 

Koľko ľudí na Slovensku má ukončený 2 stupeň VŠ?

odľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, v roku 2023 bolo na Slovensku 1 210 000 vysokoškolsky vzdelaných osôb. Z toho 673 000 osôb získalo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, teda magisterské alebo inžinierske vzdelanie.

To znamená, že približne 56 % vysokoškolsky vzdelaných osôb na Slovensku má ukončený II. stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Počet ľudí s ukončeným II. stupňom vysokoškolského vzdelania na Slovensku sa v posledných rokoch zvyšuje. Dôvodom je rastúca popularita vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

Podľa prieskumu spoločnosti Eurostat, v roku 2022 dosiahol podiel ľudí s ukončeným II. stupňom vysokoškolského vzdelania na Slovensku 38,4 %. To je o 2,4 % viac ako v roku 2021.

Počet ľudí s ukončeným II. stupňom vysokoškolského vzdelania na Slovensku je pravdepodobne ešte vyšší, pretože údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky nezahŕňajú ľudí, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v zahraničí.

 

Aký je cieľ MBA?

Cieľom MBA je pripraviť študentov na úspešnú kariéru v oblasti podnikania. Titul MBA môže absolventom pomôcť získať vyššie pozície, lepšie platy a lepšie príležitosti na kariérny rast.

 

Kto by mal zvážiť štúdium MBA?

Štúdium MBA by mali zvážiť študenti, ktorí chcú rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti podnikania a ktorí chcú získať výhody, ktoré titul MBA ponúka.

 

Aké sú požiadavky na štúdium MBA?

Všeobecné požiadavky na štúdium MBA sú ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne v bakalárskom študijnom programe. Niektoré školy však môžu vyžadovať aj prax v oblasti podnikania.

 

Aké sú možnosti financovania štúdia MBA?

Študenti, ktorí majú záujem o získanie titulu MBA, by si mali zvážiť možnosť získania finančnej pomoci. Niektoré školy a univerzity ponúkajú štipendiá alebo pôžičky pre študentov MBA. Študenti môžu tiež zvážiť možnosť získania finančnej pomoci od zamestnávateľa.

 

Aké sú výhody titulu MBA?

Titul MBA môže absolventom pomôcť získať vyššie pozície, lepšie platy a lepšie príležitosti na kariérny rast. Titul MBA môže tiež pomôcť absolventom zlepšiť svoje podnikateľské zručnosti a vedomosti.

 

 

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!