Skip to content

Leadové kampane na Facebooku (Lead generation kampane)

✅ Leadové kampane (Lead Generation)

✅ pre získanie nových relevantných klientov a zákazníkov

✅ Pokročilé cielenie, CAPI, Pixel

✅ správa a optimalizácia leadových kampaní (súčasť social ads)

✅ reporting

✅ katalógové kampane

✅ optimalizácia na výsledky

💰mediálny budget sa platí zvlásť [nie je súčasťou ceny]

 

Po zakúpení kampaní na sociálnych sieťach si dohodnete úvodnú konzultácie so social špecialistom ⬇️⬇️⬇️

550 

Leadové kampane na Facebooku (social ads) obsahujú:

Každému klientovi vytvárame stratégiu a taktiku na mieru pre čo najlepšie výsledky, ktoré meriame vzhľadom na ROAS a ROI. V rámci reklamných kampaní na sociálnych sieťach vytvoríme grafiku, kreatívu a ideamaking. Následne nastavíme pokročilé kampane na sociálnych sieťach: PIXEL, CAPI, verifikácia domény sú absolútna samozrejmosť. Kampane poskytujeme pre služby, eshopy, ale aj špeciálne kategórie klientov ako farma firmy, lekárne, kasína, a eshopy s obsahom pre dospelých. Sme FACEBOOK BUSINESS PARTNER s priamym napojením na META (riaditeľ pre social expanziu je bývalý zamestnanec META Írsko).

Čo získate s leadovými reklamnými kampaňami

Čo získate s leadovými reklamnými kampaňami

 • nastavenie a optimalizácia nie len leadových kampani pre Facebook
 • 1-101 reklamných kampaní (podľa potreby)
 • kampane zamerané na získanie zákazníkov (relevantných leadov)
 • optimalizácia a testovanie rôznych formátov, textov a kreatív, optimalizácia na najlepšie výsledky (ROAS/ROI)

Cena:

od 550 € – pre leadové kampane pre eshopy a služby

Čo sú lead generation kampane:

Lead generation kampane sú marketingové kampane, ktoré sú zamerané na získanie kontaktných informácií potenciálnych zákazníkov, ktorí majú záujem o produkty alebo služby spoločnosti. Tieto kampane sú navrhnuté tak, aby prilákali, rozvíjali a konvertovali potenciálnych zákazníkov na platiacich zákazníkov. 

Lead generation kampane sú dôležitým nástrojom pre podniky, ktoré chcú rozšíriť svoju zákaznícku základňu a zvýšiť predaj. Efektívnymi lead generation kampaňami môžu spoločnosti získať cenné informácie o svojich potenciálnych zákazníkoch a posunúť ich bližšie k rozhodnutiu o nákupe.

 

V skratke: Sú to kampane, kde zbierate kontaktné údaje priamo od potenciálnych klientov ochotných zaplatiť za vaše služby a produkty, tak že na nich priamo cielite obsahom, ktorý ich zaujme, lebo je cielený priamo na nich. Teda obsah a cielenie obsahu šité na mieru s obsahom na mieru robí z leadových kampaní efektívnu a účinnú voľbu pri social ads kampaniach

 

Prečo je dobré získavať leady prostredníctvom Lead Generation kampaní?


Existuje mnoho dôvodov, prečo je dobré získavať leady prostredníctvom lead generation kampaní. Tu sú niektoré z najdôležitejších:

 • Zlepšuje efektívnosť marketingových kampaní: leadové kampane pomáhajú spoločnostiam identifikovať a kvalifikovať potenciálnych zákazníkov, ktorí majú skutočný záujem o ich produkty alebo služby. To umožňuje spoločnostiam zacieliť svoje marketingové kampane na ľudí, ktorí sú najpravdepodobnejšie konvertovať, čo môže viesť k zlepšeniu efektivity a návratnosti investícií (ROI).
 • Poskytuje cenné informácie o potenciálnych zákazníkoch: leadové kampane môžu spoločnostiam poskytnúť cenné informácie o ich potenciálnych zákazníkoch, ako sú ich záujmy, potreby a nákupné rozhodovacie procesy. Tieto informácie môžu spoločnostiam pomôcť prispôsobiť svoje produkty a služby, ako aj svoje marketingové kampane, aby boli čo najúčinnejšie.
 • Buduje zákaznícku základňu: lead generation kampane môžu pomôcť spoločnostiam budovať zákaznícku základňu zhromažďovaním kontaktných informácií potenciálnych zákazníkov. Tieto kontaktné informácie môžu spoločnosti použiť na nadviazanie vzťahu s potenciálnymi zákazníkmi a postupné ich vedenie k rozhodnutiu o nákupe.
 • Zvýšenie predaja: leadové kampane môžu pomôcť spoločnostiam zvýšiť predaj konverziou potenciálnych zákazníkov na platiacich zákazníkov. Efektívnymi lead generation kampaňami môžu spoločnosti zvýšiť počet potenciálnych zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre nákup, čo môže viesť k zvýšeniu tržieb.

Správne implementované lead generation kampane môžu byť cenným nástrojom pre podniky, ktoré chcú rozšíriť svoju zákaznícku základňu a zvýšiť predaj.

Dáta spojené s lead generation kampanami (štatistiky)?

Tu je niekoľko zaujímavých štatistík o leadoch:

 • Priemerná miera konverzie leadov je 2% (samozrejme len benchmark a realita sa môže líšiť vzhľadom na stratégiu, brand, segmetn a XY vecí). To znamená, že z každých 100 leadov, ktoré spoločnosť získa, sa len 2 zmenia na platiacich zákazníkov.
 • 70% zákazníkov je pripravených poskytnúť svoje kontaktné informácie výmenou za hodnotný obsah (pozor hodnotný obsah nie je všetko čo si myslíte). To znamená, že spoločnosti môžu získať potenciálnych zákazníkov tým, že ponúknu niečo, čo je pre nich užitočné alebo zaujímavé (pre potenciálneho zákazníka).
 • 72% zákazníkov je viac pravdepodobné, že sa obrátia na spoločnosť, ktorá im poskytuje personalizované marketingové správy. Toto je veľmi podstatné a veľa ľudí a údajných špecialistov a firiem s touto informáciou nedokážu účinne pracovať. ✅A pritom je to tak jednoduché, stačí sa vžiť do role zákazníka a ideálne do viacerých rolí zákazníkov✅. To znamená, že spoločnosti môžu zvýšiť svoje šance na konverziu tým, že budú personalizovať svoje marketingové správy pre konkrétnych potenciálnych zákazníkov a segmenty zákazníkov s rôznych častiach nákupného cyklu (SEE-THINK-DO-CARE).
 • 80% zákazníkov je viac pravdepodobné, že sa obrátia na spoločnosť, ktorá rýchlo a efektívne reaguje na ich požiadavky. To znamená, že spoločnosti by mali reagovať na potenciálnych zákazníkov čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. ✅A toto je asi najväčšie obmedzenie kampaní a to pripravenosť firiem, lebo reklama prinesie tisíce leadov ale firma musí byť pripravená ich spracovať / poskytnúť kvalitný produkt/službu za konkurencie schopnú cenu.✅ 

Tieto štatistiky naznačujú, že lead generation je dôležitým nástrojom pre podniky, ktoré chcú rozšíriť svoju zákaznícku základňu a zvýšiť predaj. Efektívnymi lead generation kampaňami môžu spoločnosti zvýšiť svoje šance na úspech.

Ako dlho čakať na leady?

Generovanie leadov je v podstate okamžité. To znamená, že hneď ako sa spustia kampane tak sa začína s generovaním leadov.

No každý business a segment podnikania je iný, takže čas potrebný na generovanie nových potenciálnych zákazníkov bude do veľkej miery závisieť od vašej dĺžky priemerného predajného cyklu. Služby alebo produkty o ktoré je záujem dokážu získať potenciálnych zákazníkov v podstate okamžite od spustenia kampaní. 

✅Kým píšem tento SEO článok vidím, že prišli 3 kvalitné leady na tvorbu webovej stránky

To ako dlho budete čakať na kvalitné leady závisí aj od segmentu v ktorom podnikáte a samozrejme aj od dĺžky vášho predajného cyklu. Tenisky alebo iphony /americké chladničky  majú úplne inú dĺžku nákupného cyklu ako napr. stroj na obaľovane materiálov alebo porsche cayenne. Sú proste veci, čo si kúpite aj počas návštevy záchodu s iphonom v ruku a sú produkty nad ktorými musíte rozmýšľať dlhšie (lebo stoja aj 500K eur).

Na druhej strane ak nevytvárate dostatok potenciálnych zákazníkov (leadov) tak jednoducho stagnujete alebo krachujete. 

Sociálne siete na generovanie kvalitných leadov!

Od vzniku digitálneho veku sa dosiahol technologický pokrok (chceli sme lietajúce autá a dostali sme 140 znakov) a tento pokrok viedol k inovácii propagácie na nie úplne ušľachtilé ciele (ale to je iná debata) Vek digitálneho marketingu a sociálnych sietí sme dostali veľmi silné nástroje (CAPI a PIXEL) aby sme vedeli využiť digitálne stopy ľudí na internete na veľmi presné a efektívne cielenie reklám.

A pomocou týchto cielených reklám – konkrétne leadových kampaní, dokážeme získať  emaily, telefónne čísla, mená a ďalšie potrebné informácie o potenciálnych zákazníkoch, ktorý vám ich dobrovoľne odovzdajú s vyladenou stratégiou a taktikou na generovanie leadov od wooacademy. 

Máme zákazníkov kde generovanie leadov v spojení s obchodným tímom vedie k milionovým tržbám a viac a 300 kvalitných leadov mesačne. 

Okrem toho, že leady zo sociálnych sietí sa využívajú na priamy predaj pomocou obchodných tímov, tak sú súčasťou email marketingu. Správny marketingový mix od wooacademy generuje naším zákazníkom miliónové zisky. 

Našim klientom sme priniesli :

Nákupy

Leady

Tržby

Robíme aj príspevky a správu Facebook a Instagram fanpage :

príspevky na časovú os Facebook a Instagram stránky:

 • 4x za týždeň v období 1 mesiaca, teda minimálne 16 ks
 • jednotková cena je 35 €/ príspevok
 • cena nezahŕňa odpovedanie na komentáre a správy

AKO to prebieha …

Postup spolupráce leadových kampaní na sociálnych sieťach?

 • Na základe očakávaní klienta sa vypracuje objednávka na služby v trvaní minimálne 3 mesiace
 • Po odsúhlasením všetkých podmienok v objednávke sa zabezpečí prístup do FB stránky alebo do Business Managera
 • Po zaplatení faktúry sa pripravia kampane a spustia sa
 • Na základe výsledkov sa optimalizujú kampane pre čo najlepšie výsledky. 

Výhody social marketingu od wooacademy:

 • bez skrytých poplatkov
 • prístupy a plná kontrola nad účtami ostáva u klienta
 • mediálny budget pod kontrolou
 • deadliny sú sväté
 • navrhnutie social stratégie a odporúčanie aj v rámci DNA brandu a omnichannel stratégie
 • originálna kreatíva
 • zamerané na naplnenie KPI

Facebook hodnotenia.

Marketingové služby !

Všetko začína pri tvorbe webu alebo eshopu, organickým vyhľadávaním [SEO] a pokračuje propagáciou na sociálnych sieťach [Social marketing] a Google [Google Ads]. Pritom sa vylepšuje grafika a UX/CX použiteľnosť webu. 

wooacademy je online marketingová agentúra z Bratislavy. Máme klientom z celého Slovenska aj globálnych klientov. Vytvoríme pre vás komplexné marketingové služby, vďaka ktorým získate objednávky a zvýšite zisky.

Marketingové konzultácie, social a google ads kampane, SEO, tvorba webu, marketingové audity a online poradenstvo pre vás business.

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

[super_form id=“18238″]

Marketingové služby poskytujeme aj vo vašom meste.

Osobné marketingové školenia Bratislava – 🚩miesto

Osobné marketingové školenia sa konajú v našich priestoroch alebo v priestoroch klienta (firemné marketingové školenia)

 

Priestory wooacademy

Bradáčová 7 (Petržalka), 851 02 Petržalka, Slovakia

 • parkovanie: sú tam síce už modré čiary, ale počas dňa je to do 18:00 zadarmo – miesta je tam väčšinou v okolí dosť. V areáli za bránou sa parkovať nedá.
 • mapa
 • cez bránu sa dá prejsť na pešo použitím kódu 55# (číselník na ľavo)
  následne z ľavej strany obídte budovu a tam už uvidíte logo wooacademy
  ak by ste nevedeli trafiť volajte na +421940634491

Online marketingové školenia

Všetky naše marketingové školenia je možné absolvovať aj online live, jeden na jedného. Všetky naše marketingové školenia sú individuálne a lektor sa venuje len vám a vašemu projektu. 

wooacademy

najlepšie hodnotená vzdelávacia inštitúcia pre online marketing a sales ⭐⭐⭐⭐⭐

✅ akreditovaná vzdelávacia inštitúcia (jedna z 3 na Slovensku)

✅ najlepšie školenia a konzultácie pre váš business

✅ akreditovaný lektori – každý lektor je uznávaný senior špecialista v svojej oblasti

Naplánuj si konzultáciu s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!