Skip to content

Slabikotvorné spoluhlásky

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

Slabikotvorné spoluhlásky, známe aj ako „ľubozvuké“ hlásky l, ĺ, r, ŕ, m, ň, ď, ť, predstavujú fascinujúci fenomén slovenského jazyka. Tieto hlásky sa dokážu správať ako samohlásky a tvoriť jadro slabiky, čím obohacujú slovenskú zvukovú sústavu a dodávajú jej jedinečný charakter.

Čo sú slabikotvorné spoluhlásky?

V slovenskom jazyku existuje 8 slabikotvorných spoluhlások: l, ĺ, r, ŕ, m, ň, ď, ť. Tieto spoluhlásky dokážu v určitých pozíciách plniť funkciu samohlásky a tvoriť jadro slabiky.

Situácie, v ktorých sa spoluhlásky stávajú slabikotvornými:

 • Medzi dvoma spoluhláskami: V tomto prípade slabikotvorná spoluhláska tvorí vrchol slabiky a nahrádza samohlásku. Príklady: vlk, prst, trh, hrniec, mlyn, kôň, brvno, dieťa
 • Na konci slova: Slabikotvorná spoluhláska na konci slova tvorí sama o sebe slabiku. Príklady: stôl, chlieb, krk, smrť, deň, ľad, mráz, vlasť
 • V niektorých príponách: Niektoré prípony obsahujú slabikotvorné spoluhlásky, ktoré tvoria samostatnú slabiku. Príklady: -lko (vlk-lko), -rko (dieťa-rko), -mstvo (roľníctvo), -nstvo (priateľstvo), -dstvo (detstvo)

 

Dôležité poznámky:

 • Slabikotvorné spoluhlásky sa vyslovujú s väčším predĺžením ako bežné spoluhlásky.
 • Pred slabikotvornou spoluhláskou sa nikdy nenachádza mäkké i.
 • Slabikotvorné spoluhlásky sa nie vždy správajú ako samohlásky. Napríklad, nemôžu sa spájať do diftongov.

Kedy sa učia slabikotvorné spoluhlásky?

Učenie slabikotvorných spoluhlások sa zvyčajne deje v 2. ročníku základnej školy, v rámci učenia sa čítať a písať.

Tu je hrubý prehľad, kedy sa deti učia o slabikotvorných spoluhláskach:

1. ročník:

 • Deti sa zoznamujú s abecedou a základnými hláskami.
 • Učia sa čítať a písať jednoduché slová s krátkymi samohláskami.

2. ročník:

 • Deti sa učia o slabikotvorných spoluhláskach.
 • Učia sa čítať a písať slová so slabikotvornými spoluhláskami.
 • Začínajú sa učiť o mäkkých a tvrdých spoluhláskach.

3. ročník:

 • Deti sa učia o diftongoch a dvojhláskach.
 • Učia sa čítať a písať slová s diftongami a dvojhláskami.
 • Zdokonaľujú sa v čítaní a písaní.

4. ročník:

 • Deti sa učia o gramatických kategóriách (podstatné mená, prídavné mená, slovesá…).
 • Učia sa skloňovať a časovanie slov.

Zdokonaľujú sa v čítaní s porozumením a v písaní vlastných textov.
Samozrejme, toto je len orientačný plán a tempo učenia sa môže u detí líšiť.

Tu je niekoľko tipov, ako pomôcť deťom naučiť sa slabikotvorné spoluhlásky:

 • Hrajte sa s hrami a aktivitami, ktoré sa zameriavajú na slabikotvorné spoluhlásky. Existuje mnoho hier a aktivít, ktoré môžete s deťmi hrať, aby ste im pomohli naučiť sa slabikotvorné spoluhlásky. Napríklad, môžete im dať kartičky s obrázkami a slovami obsahujúcimi slabikotvorné spoluhlásky a požiadať ich, aby ich roztriedili.
 • Čítajte deťom knihy a príbehy, ktoré obsahujú slabikotvorné spoluhlásky. Čítanie je skvelý spôsob, ako pomôcť deťom naučiť sa nové slová a hlásky.
 • Používajte riekanky a pesničky, ktoré obsahujú slabikotvorné spoluhlásky. Riekanky a pesničky sú zábavný a pútavý spôsob, ako pomôcť deťom naučiť sa slabikotvorné spoluhlásky.
  Buďte trpezliví a povzbudzujte deti. Učenie sa slabikotvorných spoluhlások môže pre deti niekedy predstavovať výzvu. Dôležité je, aby ste boli trpezliví a povzbudzovali ich v ich snahe.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako pomôcť deťom naučiť sa slabikotvorné spoluhlásky, neváhajte sa opýtať učiteľa alebo logopéda.

Prečo sú problémy s vyslovovaním slabikotvorných spoluhlások?

Existuje viacero dôvodov, prečo deti (alebo aj dospelí) môžu mať problémy s vyslovovaním slabikotvorných spoluhlások:

 • Nedostatočná koordinácia jazyka a pier: Slabikotvorné spoluhlásky si vyžadujú presnú koordináciu jazyka a pier. Niektoré deti (alebo dospelí) nemusia mať dostatočne vyvinutú motoriku ústnych orgánov, čo im môže sťažovať vyslovovanie týchto hlások.
 • Fonologické chyby: Fonologické chyby sú chyby vo výslovnosti, ktoré súvisia s nesprávnym vnímaním hlások. Niektoré deti (alebo dospelí) nemusia správne rozlišovať medzi slabikotvornými spoluhláskami a inými hláskami, čo im môže sťažovať ich vyslovovanie.
 • Vplyv materinského jazyka: V niektorých jazykoch neexistujú slabikotvorné spoluhlásky. Deti (alebo dospelí), ktorí sa učia slovenčinu ako druhý jazyk, môžu mať preto problémy s vyslovovaním týchto hlások.
 • Ťažkosti s učením: Niektoré deti (alebo dospelí) sa jednoducho učia pomalšie a potrebujú viac času a praxe, aby sa naučili vyslovovať slabikotvorné spoluhlásky.
 • Orgánové vady: V zriedkavých prípadoch môžu problémy s vyslovovaním slabikotvorných spoluhlások súvisieť s vrodenými orgánovými vadami, ako napríklad rázštep podnebia.

Ako pomôcť s výslovnosťou slabikotvorných spoluhlások:

 • Logopedická intervencia: Ak má dieťa (alebo dospelý) problémy s vyslovovaním slabikotvorných spoluhlások, je dôležité vyhľadať pomoc logopéda. Logopéd vám pomôže diagnostikovať príčinu problému a navrhne individuálny plán terapie.
 • Cvičenie a prax: Pravidelné cvičenie a prax sú kľúčové pre zlepšenie výslovnosti slabikotvorných spoluhlások. Existuje mnoho cvikov a aktivít, ktoré môžete s deťmi (alebo dospelými) robiť, aby ste im pomohli zlepšiť ich výslovnosť.
 • Trpezlivosť a povzbudenie: Je dôležité, aby ste boli trpezliví a povzbudzovali deti (alebo dospelých) v ich snahe zlepšiť výslovnosť. Učenie sa môže niekedy javiť ako pomalé, ale s dostatkom praxe a povzbudenia sa im to podarí.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!