Skip to content
5 - sv sarbel

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie


Svätý Šarbel Makhlouf (1828–1898) bol maronitský mních a pustovník z Libanonu, ktorý sa po svojej smrti stal známym pre svoje duchovné odkaz a zázraky, ktoré sa mu pripisujú. Narodený v malom libanonskom mestečku Beqa’Kafra, v mladom veku vstúpil do maronitského kláštora Notre Dame de Mayfouq, neskôr prešiel do kláštora svätého Marona v Annaye, kde žil ako pustovník až do svojej smrti.

Kto bol svätý Šarbel?

Svätý Šarbel (Šarbel Makhlouf), pôvodným menom Jusuf Antún Makhlouf, sa narodil 8. mája 1828 v Beqaa Kafra, v dnešnom Libanone, a zomrel 24. decembra 1898 v kláštore sv. Maróna v Annaye. Je známy svojím hlbokým duchovným životom, asketizmom a silnou vierou, čo urobilo z neho významnú postavu v maronitskej katolíckej cirkvi a v širšom kresťanskom svete.

Svätý Šarbel bol mníchom maronitského ritu a neskôr sa stal pustovníkom, čo znamená, že väčšinu svojho života strávil v samote, modlitbe a kontemplácii. Jeho život bol charakteristický prísnou askezou, dlhými hodinami strávenými modlitbou a prácou v kláštorných záhradách.

Po jeho smrti sa okolo jeho hrobu začali diať považované za zázraky, čo privádzalo k jeho hrobu mnohých pútnikov, žiadajúcich o jeho orodovanie. Jeho hrob sa stal miestom púte, a mnohí ľudia, kresťania aj nemuslimovia, svedčili o zázračných uzdraveniach a odpovediach na modlitby prostredníctvom jeho orodovania.

Svätý Šarbel bol beatifikovaný pápežom Pavlom VI. v roku 1965 a neskôr kanonizovaný v roku 1977. Jeho sviatok sa oslavuje 24. decembra, na deň jeho smrti.

Život svätého Šarbela je príkladom hlbokej viery a oddanosti Bohu, a jeho odkaz pokračuje inšpirovať veriacich po celom svete.


Prečo je známy svätý Šarbel?

Svätý Šarbel, plným menom Šarbel Makhlouf, je libanonský maronitský mních a kňaz, ktorý sa narodil 8. mája 1828 a zomrel 24. decembra 1898. Je známy svojim hlbokým duchovným životom, askezou a silnou vierou. Jeho život bol výnimočný pokorou, modlitbou a poslušnosťou, a po smrti sa stal predmetom veľkého úcty medzi veriacimi rôznych kresťanských tradícií, nielen v Libanone, ale aj po celom svete. Tu sú hlavné dôvody, prečo je svätý Šarbel tak známy a ctený:

  1. Hlboká duchovná sila: Svätý Šarbel bol známy svojím intenzívnym duchovným životom, strávil mnoho hodín v modlitbe a kontemplácii, často v noci, keď sa modlil a meditoval v samote svojej cele.

  2. Život v askéze: Ako mních v maronitskom kláštore Sv. Marona a neskôr ako pustovník v eremite sv. Petra a Pavla v Kadische, žil Šarbel veľmi asketický život. Jeho jednoduchosť, odriekanie a pokora inšpirovali mnohých, kto sa s ním stretol alebo o ňom počul.

  3. Zázraky a uzdravenia: Po jeho smrti bolo hlásených mnoho zázrakov a uzdravení, za ktoré sa verilo, že sú jeho pričinením. Tieto zázraky sa týkali ľudí rôznych vierovyznaní, čo ešte viac posilnilo jeho reputáciu ako mocného orodovníka pred Bohom.

  4. Kanonizácia: Jeho svätosť bola oficiálne uznaná Katolíckou cirkvou, keď bol beatifikovaný pápežom Pavlom VI. v roku 1965 a neskôr kanonizovaný v roku 1977. Svätý Šarbel je tak jedným z mála svätých z Východnej cirkvi, ktorí boli kanonizovaní v rámci Rímskokatolíckej cirkvi, čo prispelo k jeho medzinárodnej úcte.

  5. Ekumenický vplyv: Význam svätého Šarbela presahuje hranice maronitskej a katolíckej tradície. Je považovaný za most medzi kresťanmi východných a západných tradícií a je uctievaný aj veriacimi z iných kresťanských denominácií.

  6. Pokračujúca úcta: Jeho hrob v kláštore sv. Marona v Annaye v Libanone je miestom pútí pre ľudí z celého sveta, ktorí hľadajú duchovné vedenie, uzdravenie alebo chcú prosiť o jeho orodovanie.

Svätý Šarbel zostáva symbolom hlbokého duchovného odhodlania a je vzorom pre mnohých, kto hľadajú pokoj, silu a inšpiráciu vo svojej viere.

Svätý Šarbel zázraky

Svätý Šarbel Makhlouf, mních a pustovník z Libanonu, je známy svojím hlbokým duchovným životom, silnou vierou a zasvätením sa Bohu v samote a modlitbe. Po svojej smrti sa stal predmetom obdivu nielen medzi kresťanmi na Blízkom východe, ale aj po celom svete, najmä vďaka zázrakom, ktoré sa mu pripisujú. Tu sú niektoré z nich:

  1. Neporušené telo: Jedným z najvýznamnejších fenoménov spojených so svätým Šarbelom je stav jeho tela po smrti. Jeho telo zostalo neporušené mnoho rokov po jeho úmrtí, čo mnohí považujú za zázrak. Príbehy hovoria, že jeho hrob bol v prvých rokoch po jeho smrti viackrát zaplavený svetlom.

  2. Uzdravenia: Mnoho ľudí tvrdí, že boli uzdravení po modlitbách za jeho príhovor. Prípady uzdravenia sa týkajú rôznych chorôb a zdravotných problémov, vrátane rakoviny, paralýzy a iných vážnych stavov. Svedectvá o uzdraveniach boli dokumentované a mnohé z nich boli predložené ako dôkazy pri jeho beatifikácii a kanonizácii.

  3. Duchovné pôsobenie: Ľudia z celého sveta hovoria o duchovných skúsenostiach, ktoré mali po modlitbe za príhovor svätého Šarbelom, vrátane pocitov pokoja, duchovného útechy a posilnenia vo viere.

  4. Zjavenia: Boli hlásené aj zjavenia svätého Šarbelom, kde sa veriacim ukázal vo sne alebo vo vizionárnych skúsenostiach, poskytujúc im vedenie, útechu alebo prísľuby uzdravenia.

Svätý Šarbel je považovaný za jedného z najmocnejších príhovorníkov v maronitskej katolíckej cirkvi a je obzvlášť uctievaný v Libanone a po celom svete. Jeho svätyňa v Annaya, Libanon, kde je pochovaný, priláka každý rok tisíce pútnikov, ktorí hľadajú duchovnú pomoc alebo uzdravenie.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Facebook hodnotenia.

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist  – social marketing

facebook partner

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!