Skip to content
6 - svatena voda

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie

Svätená voda je voda, ktorá bola posvätená kňazom alebo iným duchovným činiteľom v rámci náboženského obradu. Je považovaná za jeden z najstarších a najuniverzálnejších symbolov čistoty a ochrany vo viacerých náboženských tradíciách, najmä v kresťanstve. Používa sa na rôzne účely, vrátane ochrany pred zlom, na očistenie a posvätenie miest alebo predmetov, ako sú domovy, autá, a dokonca aj poľnohospodárske nástroje, a tiež pri niektorých sakramentoch a obradoch, ako sú krst, požehnania a exorcizmy.

Čo je svätená voda?

Svätená voda je voda, ktorá bola posvätená alebo požehnaná kňazom alebo inou vysvätenou osobou v rámci kresťanských obradov. Táto voda sa potom používa v liturgických a sviatočných obradoch, na požehnanie ľudí, miest alebo predmetov, ako aj na osobnú duchovnú ochranu a očistu.

Tradične je svätená voda považovaná za silný symbol čistoty a obnovy, a verí sa, že má ochranné a očistné účinky.

 

Kedy sa používa svätená voda?

V katolíckej a pravoslávnej tradícii sa svätená voda často používa:

 • Pri krste, kde symbolizuje duchovné očistenie a vstup do kresťanskej viery.
 • Na požehnanie domov a iných miest, čo má za cieľ odvrátiť zlo a privolať Božiu ochranu.
 • V liturgických obradoch a sviatkoch, ako je napríklad Veľká noc, kedy sa voda požehnáva a veriaci ju môžu domov priniesť.
 • Pre osobnú pobožnosť, ako je znamenie kríža s použitím svätenicej vody pri vstupe do kostola, čo je gesto očistenia a pripomienky krstného sľubu.

Svätená voda má hlboký duchovný význam a je dôležitou súčasťou kresťanskej praxe, pripomínajúc veriacim ich viery, ochranu a puto s Bohom.

 

Ako sa vyrába svätená voda?

Výroba svätené vody sa môže líšiť v závislosti od kresťanskej denominácie, ale obvykle zahŕňa rituálne požehnanie alebo modlitbu kňaza nad vodou. Tento proces ju transformuje z obyčajnej vody na svätenú vodu s duchovným významom. Tu je základný popis, ako sa svätená voda vyrába v rôznych kresťanských tradíciách:

Katolícka tradícia

V katolicizme sa svätená voda vyrába prostredníctvom špecifického rituálu, ktorý zvyčajne zahŕňa modlitbu a požehnanie vody kňazom. Počas tohto obradu môže kňaz do vody pridať soľ, ktorá bola tiež požehnaná. Tento rituál sa často vykonáva počas Veľkej noci alebo v iných liturgických kontextoch. Modlitby sprevádzajúce požehnanie vody vyjadrujú prosby o ochranu pred zlom a o duchovné očistenie tých, ktorí ju použijú.

Pravoslávna tradícia

V pravoslávnej cirkvi je svätená voda tiež súčasťou mnohých liturgických obradov, najmä počas slávnosti Bogojavlenia (Teofánia), kedy sa koná veľké vodné požehnanie. Tento rituál zahŕňa dôkladné modlitby a často zahŕňa trojnásobné ponorenie kríža do vody kňazom, čím sa voda posväcuje. Pravoslávni veriaci môžu túto svätenú vodu zbierať a používať počas celého roka pre osobné požehnania a ochranu.

Protestantské denominácie

V niektorých protestantských tradíciách sa koncept svätené vody používa menej často a spôsoby jej výroby sa môžu výrazne líšiť alebo môžu byť úplne opustené. V týchto spoločenstvách sa dôraz kladie skôr na symbolický význam vody v biblickom kontexte, ako je napríklad pri krste.

Nezáleží na presnom procese požehnania, všetky tradície zdôrazňujú duchovnú čistotu a ochranu ako hlavné účely svätené vody. Použitie tejto posvätenej vody ako súčasť náboženských rituálov a osobnej pobožnosti je vnímané ako spôsob, ako si pripomenúť Božiu prítomnosť a ochranu v každodennom živote.

 

Kde sa dá zohnať svätená voda?

Svätenú vodu je možné získať na viacerých miestach a rôznymi spôsobmi, v závislosti od vašej náboženskej tradície a lokality. Tu sú niektoré bežné možnosti:

Kostoly a katedrály

 • Najbežnejším miestom, kde sa dá získať svätená voda, sú kostoly a katedrály. Mnohé kostoly majú pri vchode nádobu so svätenou vodou, z ktorej si veriaci môžu naberať. V katolíckych kostoloch je to často malý bazénik alebo kropenka pri vchode, kde si veriaci môžu namočiť prsty a urobiť znamenie kríža.
 • Môžete sa tiež obrátiť priamo na kňaza alebo správcu kostola s prosbou o svätenú vodu. V niektorých prípadoch môžu byť ochotní posvätiť vodu, ktorú si prinesiete.

Náboženské obchody

 • Svätená voda je často dostupná aj v náboženských obchodoch, kde ju môžete kúpiť v malých fľaškách alebo nádobkách. Tieto obchody často spolupracujú s miestnymi kostolmi na zabezpečení autenticky posvätenej vody.

Náboženské pútnické miesta

 • Ďalším miestom, kde sa dá zohnať svätená voda, sú náboženské pútnické miesta, svätynie alebo sväté pramene, ktoré sú známe svojou posvätnou vodou. Na týchto miestach je často možné nabrať svätenú vodu do vlastných nádob.

Online nákup

 • V dnešnej dobe je možné kúpiť svätenú vodu aj online prostredníctvom náboženských obchodov alebo špecializovaných internetových obchodov. Pri nákupe online je dôležité zistiť pôvod vody a uistiť sa, že pochádza z dôveryhodného zdroja.

Pri získavaní svätené vody je dôležité zachovať úctu a dôstojnosť spojenú s týmto posvätným predmetom. Svätená voda by mala byť používaná s rešpektom a podľa náboženských predpisov vašej tradície.

 

Dá sa zohnať svätená voda v eshope? 

Áno, svätenú vodu je možné zohnať aj prostredníctvom e-shopov, najmä tých, ktoré sa špecializujú na náboženské a duchovné predmety. Tieto obchody často ponúkajú svätenú vodu v malých fľaštičkách alebo nádobkách, pripravenú na osobné použitie alebo ako darček. Pri nákupe svätené vody online je však dôležité:

 1. Zistiť pôvod vody: Skontrolovať, odkiaľ voda pochádza a ako bola posvätená. Seriózne obchody by mali poskytovať informácie o tom, kým a ako bola voda požehnaná.

 2. Overiť dôveryhodnosť predajcu: Hľadať recenzie alebo odporúčania na predajcu, aby ste sa uistili, že je spoľahlivý a že poskytuje autentické náboženské predmety.

 3. Vyhľadať certifikáciu alebo schválenie: Niektoré e-shopy môžu mať certifikáciu alebo schválenie od náboženských inštitúcií, čo môže zvýšiť dôveryhodnosť ich produktov.

 4. Byť si vedomý právnych a náboženských obmedzení: V niektorých prípadoch môže byť predaj svätené vody regulovaný právnymi alebo náboženskými pravidlami, takže je dobré byť si vedomý týchto aspektov.

Kúpa svätené vody cez e-shop môže byť pohodlná možnosť pre tých, ktorí nemajú ľahký prístup k náboženským inštitúciám, alebo hľadajú konkrétny typ svätené vody, napríklad z určitého pútnického miesta. Vždy však pristupujte s rešpektom k jej duchovnému významu a používajte ju v súlade s vašimi náboženskými zvykmi a tradíciami.

 

Prečo evanjelici nepoužívajú svätenú vodu?

Evanjelické a mnohé iné protestantské denominácie zvyčajne nepoužívajú svätenú vodu, a to z niekoľkých dôvodov, ktoré súvisia s ich teologickými presvedčeniami a výkladom Biblie:

 1. Solascriptura: Mnohé protestantské denominácie, vrátane evanjelikov, sa riadia zásadou „Sola Scriptura“, čo znamená, že akceptujú iba Sväté písmo ako jediný autoritatívny zdroj viery a praxe. Keďže používanie svätené vody nie je priamo predpísané alebo opísané v Biblii, mnohé protestantské tradície to nezahrňujú do svojej liturgie ani duchovnej praxe.

 2. Symbolizmus versus sakramentálnosť: Evanjelici a iní protestanti často vidia vodu a iné materiálne prvky viac ako symboly, než ako nositele duchovnej milosti alebo prostriedky, ktorými Boh priamo pôsobí. V katolicizme a pravoslávii je svätená voda považovaná za sakramentál, prostriedok duchovnej milosti. Protestanti však dávajú väčší dôraz na duchovnú vieru a osobný vzťah s Bohom, než na fyzické predmety.

 3. Zdôraznenie osobnej viery: Protestantské tradície, vrátane evanjelických, kladú veľký dôraz na osobnú vieru a priamu komunikáciu s Bohom prostredníctvom modlitby a štúdia Biblie. V tejto súvislosti môžu vnímať používanie svätené vody ako niečo, čo by mohlo odviesť pozornosť od centrálneho významu viery a milosti.

 4. Reformačné dedičstvo: Evanjelické tradície vznikli z protestantskej reformácie, ktorá sa odmieta niektoré praktiky a učenia rímskokatolíckej cirkvi, vrátane používania svätené vody. Reformácia sa snažila „očistiť“ kresťanskú prax od toho, čo považovala za prídavky a zvyky, ktoré neboli podložené Svätým písmom.

Je dôležité poznamenať, že aj keď evanjelici a mnohí protestanti nepoužívajú svätenú vodu v liturgii alebo ako súčasť svojej duchovnej praxe, majú hlboký rešpekt k vode ako symbolu čistoty, obnovy a života, čo sú motívy prítomné v mnohých biblických príbehoch, najmä v kontexte krstu.

Pomáha svätená voda pri exorcizme?

V niektorých náboženských tradíciách, najmä v katolicizme, sa svätená voda považuje za užitočný nástroj pri vykonávaní exorcizmov, ktoré sú rituálmi určenými na vyháňanie zlých duchov alebo démonických entít z osôb alebo miest. Svätená voda sa pri exorcizme používa z niekoľkých dôvodov:

 1. Symbol očisty a svätosti: Svätená voda je považovaná za symbol čistoty a svätosti, ktorá má moc očistiť osobu alebo priestor od zla. Jej použitie je znamením Božej prítomnosti a ochrany.

 2. Duchovná ochrana: Verí sa, že svätená voda poskytuje duchovnú ochranu pre exorcistu (kňaza vykonávajúceho exorcizmus) aj pre osobu postihnutú zlým duchom. Táto ochrana je dôležitá v procese oslobodzovania od zla.

 3. Autorita nad zlými duchmi: V rámci rituálu exorcizmu symbolizuje použitie svätené vody autoritu Cirkvi a Boha nad zlými duchmi. Verí sa, že svätená voda pomáha pri vyháňaní zlých duchov v mene Ježiša Krista.

Je dôležité poznamenať, že samotná svätená voda nie je to, čo má moc nad démonmi, ale jej účinnosť je chápaná ako odraz viery a Božej moci. Exorcizmus je komplexný duchovný proces, ktorý vyžaduje špeciálne povolenie a prípravu zo strany Cirkvi, a svätená voda je len jedným z nástrojov používaných v tomto procese.

V katolickej cirkvi exorcizmy vykonáva iba vymenovaný exorcista, kňaz s osobitným povolením od biskupa, a tieto obrady sa musia vykonávať s veľkou opatrnosťou a v súlade s cirkvou stanovenými pravidlami. Svätená voda, modlitba, ako aj iné sakramentály sa môžu použiť ako súčasť tohto procesu na duchovnú podporu a ochranu.

Zabíja svätená voda démonov a upírov?

Poviera, že svätená voda zabíja démonov a upírov, pochádza skôr z folkloru a populárnej kultúry než z oficiálnych náboženských učení alebo doktrín. V rôznych príbehoch, filmoch a knihách z žánru fantasy a hororu je svätená voda často zobrazovaná ako mocný nástroj proti zlým duchom, démonom, upírom a iným nadprirodzeným bytostiam. Tieto predstavy sú však viac produktom umeleckej tvorby než založené na náboženských textoch alebo praktikách.

V kresťanstve je svätená voda považovaná za posvätnú a má duchovné významy, ako sú ochrana, očista a posvätenie. Používa sa v rôznych obradoch a na požehnanie miest, predmetov alebo ľudí. Jej účelom je slúžiť ako pripomienka Božej prítomnosti a milosti, nie ako fyzická zbraň proti konkrétnym bytostiam.

Náboženské texty a tradície poukazujú na to, že boj proti zlu a duchovným silám tmy spočíva skôr v modlitbe, viere a duchovnej sile, než v používaní konkrétnych predmetov alebo substancií ako zbraní. Zatiaľ čo svätená voda môže byť používaná na duchovnú ochranu alebo exorcizmus v určitých náboženských kontextoch, jej použitie je symbolické a zamerané na modlitbu a viac na pozitívne aspekty viery a Božej ochrany.

Predstava, že svätená voda má fyzické účinky na démonov alebo upírov, teda ostáva v ríši fikcie a folklóru, a nesúvisí priamo s náboženskými učeniami alebo praktikami.

 

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Facebook hodnotenia.

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist  – social marketing

facebook partner

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!