Skip to content

Google analytics

Služba Google Analytics patrí neodmysliteľne k online marketingu. Je to služba Google a umožňuje merať návratnosť investícií do reklamy, návštevnosť stránky, chovanie užívateľov stránky a množstvo ďalšieho. Oboznámiť sa s Analyticsom patrí k základom online marketingu a úspešného podnikania online.